Thiền để từ bỏ niềm tin giới hạn
NOV 15, 2021
Play
Description Community
About

Mỗi chúng ta đều lớn lên và trưởng thành với nhiều niềm tin giới hạn, do tự mình lập ra hoặc vì tiếp thu từ xã hội, trường học hay gia đình, bạn bè. Đó có thể là niềm tin giới hạn về khả năng của bản thân, về năng lực thành công của mình, về cơ thể hay ngoại hình, cũng như về hạnh phúc và tình yêu. Bài thiền hôm nay, sẽ giúp bạn nhận ra những niềm tin giới hạn của mình và chủ động từ bỏ nó để thay thế với một niềm tin tích cực để hiện thực hóa những điều mà mình thực sự mong muốn cho cuộc đời.

Comments