Đôi điều chia sẻ về cuộc sống của một người mẹ CSV có con nhỏ tại Phần Lan ( châu Âu)
JUL 25, 2021
Description Community
About
Bài podcast là phần đặt câu hỏi của Thanh và chia sẻ của Tú - hiện đang là mẹ Csv tại Phần Lan để giúp các mẹ có hình dung sơ lược về cuộc sống của một mẹ bỉm sữa có con nhỏ tại phần sẽ như thế nào.
Comments