Về quê, khỏi nghiệp tại nhà, sống cuộc sống bạn hằng mơ ước
AUG 05, 2021
Description Community
About
Bài này nói về việc mình đã về quê, đã làm việc tại nhà và bắt đầu khởi nghiệp tại nhà. Trước tình hình dịch ngày càng phức tạp, các bạn cũng có thể suy nghĩ theo hướng khỏi nghiệp tại nhà nhé, kinh doanh trên Internet là một hướng đi mới dành cho các bạn dám dấn thân.
Comments