"Vị thầy Tâm Linh (Spiritual Guide)" I Mai Xuân Sang - Founder Like A Tree
NOV 19, 2022
Description Community
About
VỊ THẦY TÂM LINH (Spiritual Guide)

Là những người chẳng còn gì để dạy bạn cả. Nếu còn điều gì đó để dạy, người đó chưa phải một vị thầy tâm linh đúng nghĩa. Đó cũng là lý do vì sao, khuyến học thì quan trọng hơn là khuyến dạy. Một vị thầy tâm linh chân chính, hoặc trao cho bạn sự rỗng không của họ, hoặc trao cho bạn chính sự thực hành của họ.

Một vị thầy tâm linh không trao truyền kiến thức, không trao truyền khuôn mẫu, không trao truyền giáo điều. Họ không khuấy động tâm trí của bạn lên mà làm vắng lặng tâm trí của bạn xuống. Để làm được điều đó, họ cần vượt ra khỏi tâm trí; họ cần thấu suốt sự rỗng không của tất cả mọi hiện tượng tâm lý và vật lý; họ cần nhìn thấy sự vô nghĩa của tất cả hiện tượng bằng kinh nghiệm trực tiếp, đồng thời vẫn có khả năng sử dụng bản chất vô nghĩa đó để đánh thức điều có ý nghĩa duy nhất nằm sâu trong tâm mỗi người.

Mọi lý tưởng cần tan biến, mọi niềm tin cần tan biến. Những vị thầy tâm linh không sống với niềm tin, không dựa vào lý tưởng, không cổ suý cho bất cứ hoạt động nào khiến tâm ra khỏi sự cân bằng vốn có của nó. Họ có thể trao cho bạn niềm tin hay một con đường, nhưng cũng sẽ lấy đi chúng vào một thời điểm phù hợp. Chỉ như vậy họ mới có thể giúp được cho bạn.

Vị thầy tâm linh sẽ lấy đi mọi thứ mà bạn cho là ý nghĩa nhất. Họ sẽ lấy đi tất cả sự an toàn của bạn. Họ sẽ khiến cho bạn chẳng thể nào sống trong sự chắc chắn được nữa. Họ không trao cho bạn một cái gì đó để yên tâm hơn. Họ khiến bạn nhận ra sự vô nghĩa của cảm giác yên tâm. Họ khiến bạn chẳng thể dựa vào bất cứ điều gì khác ngoài chính bản thân mình.

Một vị thầy tâm linh thì hoàn toàn vô sản. Họ chẳng có gì để cho bạn cả. Nhưng bằng tình thương và trí tuệ, họ giúp bạn nhận ra bạn cũng chẳng cần thêm gì nữa. Họ cho bạn thấy bản chất chân thật nơi chính mình, và rồi mọi sự tìm kiếm bên trong bạn sẽ tự động dừng lại.

Dừng lại!

Bạn sẽ trở nên vô nghĩa, vô giá trị, vô sản. Bạn tan biến, đồng thời một vị thầy tâm linh xuất hiện.
----------------------------------
Bài post facebook tháng 6/2022.

🌿Link bài viết: https://www.facebook.com/mrxuansang/posts/pfbid0uRTXZoUdr8NzMszoJ8Nbi2uRAfWkKyBBqtBP5bgi7c656aSEtja4uue9mXhJyFzQl

🌿Youtube: https://youtu.be/6QVLiWnH66Y
Người thể hiện: Thu Son

#likeatree #maixuansang #spiritualcoach
Comments