TÔI LÀ AI? #3 | NGƯỜI NGOÀI CUỘC
JUL 13, 2022
Description Community
About
Trở thành “người ngoài cuộc" trong chính câu chuyện của mình là cách tốt nhất để lựa chọn và có góc nhìn khách quan. Từ đó, ngưng so sánh ai mới là người khổ hơn.
Link tặng sách nói “Dẫu biết trăm năm là hữu hạn": https://fonos.vn/may-podcast

---

Send in a voice message: https://anchor.fm/ng-khnh-vn/message
Comments