036. người thứ ba đã làm gì sai?
JUL 23, 2021
Description Community
About
Những câu chuyện lứa đôi tan vỡ vì người thứ ba có lẽ là mô-típ tình cảm quen thuộc và cliché nhất trong lịch sử, thế nhưng người ta cứ mãi khai thác tình tiết này là bởi vì nó thường xảy ra thật, và nó cũng khó chấp nhận thật. Bản thân mình có những suy nghĩ riêng về chủ đề này, và mình tin rằng bạn cũng thế. Vậy thì hãy cùng nghe kỳ podcast hôm nay và chia sẻ suy nghĩ của bạn với mình tại https://meomeotalks.com/meomeorants/ nhé!
Comments