Những người hùng thầm lặng
APR 02
Description Community
About
Ở các bệnh viện tuyến đầu của TP Đà Nẵng cũng như nhiều bệnh viện khác, có những người hùng thầm lặng giúp đỡ bệnh nhân khó khăn vượt qua nghịch cảnh. Họ là nhân viên công tác xã hội.
Comments