Phát triển điện mặt trời mái nhà “tự dùng” có lợi cho các bên tham gia
MAY 24
Description Community
About

Phát triển năng lượng xanh từ hệ thống điện mặt trời mái nhà theo hướng tự dùng sẽ đem lại lợi ích cho các bên gồm doanh nghiệp, Nhà nước và người sử dụng điện.

Comments