[Product] ChatGPT, trải nghiệm người dùng và sự đe doạ tới Google?
JAN 29, 2023
Play
Description Community
About

ChatGPT liệu có giết chết các lập trình viên và Google? Trong podcast này mình có nêu lên vài suy nghĩ nhanh.  

Comments