Quốc hội với cử tri - Nhìn lại đợt 1 Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
JUN 10
Description Community
About


- Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV đã kết thúc đợt họp thứ nhất với 3 tuần làm việc nghiêm túc, sôi nổi, tích cực, hiệu quả. Kỳ họp sẽ tiếp tục đợt 2 vào thứ 2 ngày 17/6 để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan có thời gian tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, dự thảo nghị quyết.---

Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/vov1nc/support
Comments