Quốc hội với cử tri - Phòng cháy, chữa cháy: Đừng để ‘mất bò mới lo làm chuồng’: xử lý trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra các vụ cháy nghiêm trọng
NOV 20
Description Community
About- Lần đầu tiên Quốc hội thảo luận kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật
- Phòng cháy, chữa cháy: Đừng để ‘mất bò mới lo làm chuồng’: xử lý trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra các vụ cháy nghiêm trọng
Chủ đề : Phòng cháy chữa cháy, trách nhiệm người đứng đầu,

---

Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/vov1nc/support
Comments