Quốc hội với cử tri - Vai trò của nghị sĩ trẻ tại Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu
SEP 18, 2023
Description Community
About- Ngày 15/9/2023, Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 chính thức khai mạc tại Thủ đô Hà Nội. Đây là lần đầu tiên Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức. Với chủ đề “Vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo”, các nghị sĩ trẻ khắp nơi trên thế giới sẽ cùng thảo luận, đưa ra các sáng kiến, giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến trình thực hiện nội dung này. Tiếng nói của các nghị sĩ trẻ, những đại biểu Quốc hội trẻ, những người mang tâm thế chủ động, tư duy nhạy bén với những thay đổi nhanh chóng của chuyển đổi số, đổi mới, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm góp phần làm nên chất lượng các quyết sách của Quốc hội.
Chủ đề : nghị sĩ trẻ, toàn cầu,

---

Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/vov1nc/support
Comments