Vitamin cho tâm trí: Sống ích kỷ có khiến ta vui vẻ hơn không?
SEP 30, 2021
Play
Description Community
About

Đối với những người có trách nhiệm thì đây là một hành động khó chấp nhận. Nhiều người cũng vì khó chịu quá mà hỏi nhau "Có phải sống ích kỷ như vậy đâm ra lại nhàn hơn, sướng hơn hay không? Cứ có trách nhiệm, cứ sống biết điều thì đâm ra vất vả, phải suy nghĩ, lo lắng nhiều hơn? Và như vậy thành ra có phải mệt hơn? Vậy nghĩa là nếu sống ích kỷ chúng ta sẽ thấy vui vẻ thoải mái hơn chăng

Comments