Ai sẽ thắng: Người Này Nay hay Người Neanderthal?
SEP 01, 2022
Play
Description Community
About

Có phải con người hiện đại là đỉnh cao của chuỗi thức ăn, là sinh vật mạnh mẽ và thông minh nhất từng tản bộ trên Trái đất này? Bây giờ thì có thể là vậy, nhưng xưa kia, chúng ta từng có một đối thủ thực sự: Người Neanderthal.


“Đợi, như thế, người hang động á? Chẳng phải người Neanderthal là tổ tiên của chúng ta sao?” Không hề! Chúng ta có nguồn gốc Cro-Magnon, vốn là những người hiện đại ban sơ. Người Neanderthal là một nhánh riêng của con người. DNA của họ thậm chí khác với chúng ta, vì vậy chúng ta có thể khẳng định rằng người Neanderthal là một loài hoàn toàn khác.

Comments