#4TẤMCHIẾUCŨ
SEP 25, 2021
Play
Description Community
About

Có hai kiểu người sau chia tay: Tiếp tục làm bạn hoặc gặp mặt làm ngơ. Vậy, nên làm bạn hay làm ngơ..?


Jeremy Jucker - Always, I'll care


Kayou - I can't hate you


Jeremy Zucker - Like strangers doComments