Suy nghĩ của bạn không còn là của riêng
NOV 10, 2023
Play
Description Community
About

Ta "Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói" tránh phiền hà do thiếu cẩn trọng thì trong tương lai khi kết nối con người và công nghệ ở mức sinh học diễn ra thì có lẽ ta phải "nhăn não" để thận trọng trong suy nghĩ.Comments