Tập 3: Bản Sắc Chị Em Chúng Mình
SEP 25, 2021
Description Community
About

Chân lý cái tôi, định nghĩa bản sắc có phải là đích đến tối thượng cho cuộc đời ngắn ngủi này khôn, như thể đó là 1 đích đến, là 1 tập những tiêu chí bản thân cần tìm kiếm và ấn định. Ở 1 góc nhìn khác, bản sắc là những điều mình góp nhặt, tìm hiểu và có thể đôi khi phải buông bỏ. Tập 4 sẽ khai thác về góc nhìn đó về Bản Sắc và cụ thể hơn là Bản Sắc Chị Em Chúng Mình. Hãy cùng đón nghe nhé!


🤓Bài đọc tham khảo:


Định nghĩa Bản Dạng


Khủng Hoảng Bản Dạng

Comments