Tập 6: Lại Date Bên Nhau
NOV 27, 2021
Description Community
About

⏳20 năm trước, phụ nữ bị đánh giá từ những mối quan hệ bước ra từ bar, club.


⏰10 năm trước, phụ nữ bị đánh giá từ những mối quan hệ bước ra từ thế giới ảo, nền tảng số.


⌚️5 năm nữa, phụ nữ rất có thể sẽ bị đánh giá từ những mối quan hệ chỉ tồn tại trong Metaverse.


Đó là câu chuyện của quá khứ và tương lai. Vậy câu chuyện của hiện tại là gì? Là những mối quan hệ bước ra từ nền tảng số. 


Ngày nay những câu chuyện này đang ở đâu trong câu chuyện thường ngày? Câu trả lời là ở mọi nơi!

Comments