Tập 7: Yoga, Cầu Nguyện và Thiền
DEC 18, 2021
Description Community
About

Bạn có biết, bạn lúc còn bé con đã là 1 phiên bản tỉnh thức bởi vì hiện tại là tất cả những gì mình biết mình có, khái niệm quá khứ và tương lai do đó gần như không hiện hữu. Chúng ta nghe nhiều về tỉnh thức, kết nối với hiện tại, với bản thân mình, và rồi là với Tâm Linh. Vậy tâm linh là gì, ảo hay thực, câu chuyện truyền thuyết thần thông cho người lớn hay người nhẹ dạ cả tin? Và, 2 tụi mình sẽ nói gì khi nói về tâm linh?Comments