Tập 21: Có nên học lập trình?
APR 26, 2023
Description Community
About
Sau 1 thời gian rất giải, 2 đứa lại quay lại nói nhảm về chủ đề kỹ năng lập trình...
Comments