"Quân tử khắt khe với mình, tiểu nhân khắt khe với người"
JAN 25, 2022
Description Community
About

Từ câu nói: "Quân tử khắt khe với mình, tiểu nhân khắt khe với người" (Khổng Tử), tập podcast bàn về cách đối nhân xử thế của mọi người trong xã hội, và làm sao để đối xử công bằng với bản thân và người khác trong xã hội rối ren này. 


Ủng hộ The Present Writer: https://thepresentwriter.com/ung-ho/---

Support this podcast: https://anchor.fm/thepresentwriter/support
Comments