Tại sao “sống đúng với chính mình” lại khó như vậy?
OCT 09, 2021
Description Community
About

Tập mới nhất của The Present Writer Podcast phân tích những điểm hạn chế trong tư duy con người và hoàn cảnh sống—những yếu tố tạo ra rào cản cho việc sống đúng với chính mình. Đăng ký Webinar 16/10/2021: https://vibeji.com/baola/workshop/228---

Support this podcast: https://anchor.fm/thepresentwriter/support
Comments