Thời sự tối 31/3/2024
APR 01
Description Community
About

Chương trình thời sự tối Chủ Nhật, ngày 31, tháng 3, năm 2024 có những tin chính sau đây:      
- Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước về chất lượng nước sinh hoạt.

- Sơ kết công tác Hội và phong trào phụ nữ quý I, đề ra chương trình công tác quý II năm 2024.

- Công tác tuyển sinh quân sự được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm thực hiện, đạt nhiều kết quả quan trọng.

           

Comments