Top 10 phim điện ảnh Việt yếu nhất năm 2023
FEB 10
Description Community
About

Chuyên đề về "Top 10 phim điện ảnh Việt yếu nhất năm 2023" với sự tham gia của biên kịch Nguyễn Mỹ Trang, chuyên viên truyền thông Trần Xuân Phúc và phóng viên Dương Thanh Vân.---

Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/kim-thanh-duong/support
Comments