Tất Cả Chỉ Là Khôn Phí Của Thanh Xuân
MAY 19, 2022
Description Community
About
_Thời gian trôi qua nhanh thật. Chớp mắt đã gần sắp 22 tuổi rồi hay thậm chí có một số người đã gần 30. Ấy thế mà, chúng ta vẫn chưa một lần được sống LÀ CHÍNH MÌNH,phải không các bạn?. Đừng mãi chạy và đuổi theo những thứ không cùng giá trị với mình nữa. Hãy sống cho chính mình một cách trọn vẹn và ý nghĩa nhất. Hãy giúp trả lời form dưới đây nhá: https://tinyurl.com/5faac9fk

---

Send in a voice message: https://anchor.fm/tramnuoiduongtamhon/message
Comments