TRÍ TUỆ ĐẦU TƯ: BÀN VỀ CHỮ NHẪN TRONG ĐẦU TƯ
MAY 25
Play
Description Community
About

TRÍ TUỆ ĐẦU TƯ: BÀN VỀ CHỮ NHẪN TRONG ĐẦU TƯ
Hơn 18 năm kinh nghiệm với đầu tư chứng khoán đã cho tôi thấy tầm quan trọng của chữ "nhẫn" trong bộ môn này. Nếu như bạn chỉ tham gia vào thị trường trong thời gian ngắn và kỳ vọng thu được lợi nhuận xuyên suốt, nhưng rồi thất vọng vì sự thật không như ý; thì đây là video dành cho bạn.

Comments