Trước giờ mở cửa - Đề xuất nguyên tắc, giải pháp gỡ khó cho dự án BOT giao thông
MAY 15
Description Community
About - Đề xuất nguyên tắc, giải pháp gỡ khó cho dự án BOT giao thông.
- Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 850 tỷ đồng trên thị trường chứng khoán.
Chủ đề : Đề xuất nguyên tắc, giải pháp gỡ khó, dự án BOT giao thông

---

Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/vov1kd/support
Comments