Trước giờ mở cửa - Thị trường chứng khoán hôm qua: Lực cầu thận trọng, VN-Index kết phiên trong sắc đỏ
APR 02
Description Community
About- Các ngân hàng thực hiện yêu cầu của Ngân hàng nhà nước công bố lãi suất cho vay bình quân.
- Bộ Tài chính công bố kết quả thanh tra các doanh nghiệp bảo hiểm.
- Thị trường chứng khoán hôm qua: Lực cầu thận trọng, VN-Index kết phiên trong sắc đỏ.
Chủ đề : Thị trường, chứng khoán, VN-Index

---

Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/vov1kd/support
Comments