Những người mẹ khóc con (phần 1)
JUL 15, 2022
Description Community
About

Chúng ta cùng nghe thầy Ngô Toàn và các bạn trong nhóm Tâm lý học ứng dụng thảo luận về nỗi mất mát vô hình ở thai phụ sảy thai, nạo phá thai,... tìm ra những hạn chế trong cách ứng xử hiện tại, cũng như đề ra các hướng đi khác trong bối cảnh đó.

--

Nếu bạn mong muốn kết nối và chia sẻ với chúng mình, bạn có thể liên hệ qua:

Website: https://tamlyungdung.org/

Fanpage: https://www.facebook.com/nhomhoctamly

Email: froma2apodcast@gmail.com

Comments