Tuyên chiến với gian lận thương mại - 11/6/2024 (Hotline: 0945131911 - 0388577800)
JUN 11
Description Community
About


Triển khai đồng bộ các giải pháp ngăn chặn gian lận trên thương mại điện tử- bảo vệ người tiêu dùng - Thời gian qua, Bộ Công Thương đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý, giám sát, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử. Mặc dù vậy, vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, cần triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử.
Chủ đề : ngăn chặn, gian lận

---

Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/vov1kd/support
Comments