Xây dựng một bộ não thứ 2 (Building a second brain)
AUG 16, 2023
Description Community
About

Bộ óc thứ hai, còn được gọi là "Second Brain" trong tiếng Anh, là một hệ thống cá nhân để tổ chức, lưu trữ và tìm kiếm thông tin quan trọng. Nó giúp chúng ta không chỉ ghi nhớ thông tin một cách hiệu quả mà còn tăng cường khả năng sáng tạo và quản lý công việc.


Trong tập podcast ngày hôm nay hãy cũng mình tìm hiểu những điều cơ bản về "Second brain" nhé!
#BASB #buildingasecondbrain

Comments