Chu Thị Khánh Vân

Chu Thị Khánh Vân

About

Podcast một khái niệm hoàn toàn mới mẻ với nhiều người nhưng đây là một cách riêng để cảm nhận về những câu chuyện qua đôi tai, trí nhớ và trí tưởng tượng của các bạn cùng tôi Chu Thị Khánh Vân

Đừng quên theo dõi Chu Thị Khánh Vân trên các nền tảng:
Tiktok: https://www.tiktok.com/@khvan_26/
Instagram: https://www.instagram.com/_khvan26_/
Facebook: https://www.facebook.com/Gentlegirlvn/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC2FbVO4tIA6_GbC10zFp3bQ
Support this podcast: https://anchor.fm/khanhvan26/support

Available on

Community

11 episodes

Episode 10 Tâm sự làn da | Chu Thị Khánh Vân

Podcast một khái niệm hoàn toàn mới mẻ với nhiều người nhưng đây là một cách riêng để cảm nhận về những câu chuyện qua đôi tai, trí nhớ và trí tưởng tượng của các bạn cùng tôi Chu Thị Khánh Vân Đừng quên theo dõi Chu Thị Khánh Vân trên các nền tảng: Tiktok: www.tiktok.com/@khvan_26/ https://www.tiktok.com/@khvan_26/ Instagram: www.instagram.com/_khvan26_/ https://www.instagram.com/_khvan26_/ Facebook: www.facebook.com/Gentlegirlvn/ https://www.facebook.com/Gentlegirlvn/ Youtube: www.youtube.com/channel/UC2FbVO4tIA6_GbC10zFp3bQ https://www.youtube.com/channel/UC2FbVO4tIA6_GbC10zFp3bQ --- This episode is sponsored by · Anchor: The easiest way to make a podcast. https://anchor.fm/app Support this podcast: https://anchor.fm/khanhvan26/support

51m
May 29, 2020
Episode 09 Mùi thơm tự nhiên| Chu Thị Khánh Vân

Podcast một khái niệm hoàn toàn mới mẻ với nhiều người nhưng đây là một cách riêng để cảm nhận về những câu chuyện qua đôi tai, trí nhớ và trí tưởng tượng của các bạn cùng tôi Chu Thị Khánh Vân Đừng quên theo dõi Chu Thị Khánh Vân trên các nền tảng: Tiktok: www.tiktok.com/@khvan_26/ https://www.tiktok.com/@khvan_26/ Instagram: www.instagram.com/_khvan26_/ https://www.instagram.com/_khvan26_/ Facebook: www.facebook.com/Gentlegirlvn/ https://www.facebook.com/Gentlegirlvn/ Youtube: www.youtube.com/channel/UC2FbVO4tIA6_GbC10zFp3bQ https://www.youtube.com/channel/UC2FbVO4tIA6_GbC10zFp3bQ --- This episode is sponsored by · Anchor: The easiest way to make a podcast. https://anchor.fm/app Support this podcast: https://anchor.fm/khanhvan26/support

42m
May 29, 2020
Episode 11 Tâm sự cùng tôi| Chu Thị Khánh Vân

Podcast một khái niệm hoàn toàn mới mẻ với nhiều người nhưng đây là một cách riêng để cảm nhận về những câu chuyện qua đôi tai, trí nhớ và trí tưởng tượng của các bạn cùng tôi Chu Thị Khánh Vân Đừng quên theo dõi Chu Thị Khánh Vân trên các nền tảng: Tiktok: www.tiktok.com/@khvan_26/ https://www.tiktok.com/@khvan_26/ Instagram: www.instagram.com/_khvan26_/ https://www.instagram.com/_khvan26_/ Facebook: www.facebook.com/Gentlegirlvn/ https://www.facebook.com/Gentlegirlvn/ Youtube: www.youtube.com/channel/UC2FbVO4tIA6_GbC10zFp3bQ https://www.youtube.com/channel/UC2FbVO4tIA6_GbC10zFp3bQ --- This episode is sponsored by · Anchor: The easiest way to make a podcast. https://anchor.fm/app Support this podcast: https://anchor.fm/khanhvan26/support

40m
May 29, 2020
Episode 08 Nghe nhạc và nói chuyện| Chu Thị Khánh Vân

Podcast một khái niệm hoàn toàn mới mẻ với nhiều người nhưng đây là một cách riêng để cảm nhận về những câu chuyện qua đôi tai, trí nhớ và trí tưởng tượng của các bạn cùng tôi Chu Thị Khánh Vân Đừng quên theo dõi Chu Thị Khánh Vân trên các nền tảng: Tiktok: www.tiktok.com/@khvan_26/ https://www.tiktok.com/@khvan_26/ Instagram: www.instagram.com/_khvan26_/ https://www.instagram.com/_khvan26_/ Facebook: www.facebook.com/Gentlegirlvn/ https://www.facebook.com/Gentlegirlvn/ Youtube: www.youtube.com/channel/UC2FbVO4tIA6_GbC10zFp3bQ https://www.youtube.com/channel/UC2FbVO4tIA6_GbC10zFp3bQ --- This episode is sponsored by · Anchor: The easiest way to make a podcast. https://anchor.fm/app Support this podcast: https://anchor.fm/khanhvan26/support

58m
May 29, 2020
Episode 07 Thảo dược tự nhiên| Chu Thị Khánh Vân

Podcast một khái niệm hoàn toàn mới mẻ với nhiều người nhưng đây là một cách riêng để cảm nhận về những câu chuyện qua đôi tai, trí nhớ và trí tưởng tượng của các bạn cùng tôi Chu Thị Khánh Vân Đừng quên theo dõi Chu Thị Khánh Vân trên các nền tảng: Tiktok: www.tiktok.com/@khvan_26/ https://www.tiktok.com/@khvan_26/ Instagram: www.instagram.com/_khvan26_/ https://www.instagram.com/_khvan26_/ Facebook: www.facebook.com/Gentlegirlvn/ https://www.facebook.com/Gentlegirlvn/ Youtube: www.youtube.com/channel/UC2FbVO4tIA6_GbC10zFp3bQ https://www.youtube.com/channel/UC2FbVO4tIA6_GbC10zFp3bQ --- This episode is sponsored by · Anchor: The easiest way to make a podcast. https://anchor.fm/app Support this podcast: https://anchor.fm/khanhvan26/support

39m
May 29, 2020
Episode 06 Tâm sự cùng tôi| Chu Thị Khánh Vân

Podcast một khái niệm hoàn toàn mới mẻ với nhiều người nhưng đây là một cách riêng để cảm nhận về những câu chuyện qua đôi tai, trí nhớ và trí tưởng tượng của các bạn cùng tôi Chu Thị Khánh Vân Đừng quên theo dõi Chu Thị Khánh Vân trên các nền tảng: Tiktok: www.tiktok.com/@khvan_26/ https://www.tiktok.com/@khvan_26/ Instagram: www.instagram.com/_khvan26_/ https://www.instagram.com/_khvan26_/ Facebook: www.facebook.com/Gentlegirlvn/ https://www.facebook.com/Gentlegirlvn/ Youtube: www.youtube.com/channel/UC2FbVO4tIA6_GbC10zFp3bQ https://www.youtube.com/channel/UC2FbVO4tIA6_GbC10zFp3bQ --- This episode is sponsored by · Anchor: The easiest way to make a podcast. https://anchor.fm/app Support this podcast: https://anchor.fm/khanhvan26/support

1h 11m
May 29, 2020
Episode 05 Tâm sự cùng tôi| Chu Thị Khánh Vân

Podcast một khái niệm hoàn toàn mới mẻ với nhiều người nhưng đây là một cách riêng để cảm nhận về những câu chuyện qua đôi tai, trí nhớ và trí tưởng tượng của các bạn cùng tôi Chu Thị Khánh Vân Đừng quên theo dõi Chu Thị Khánh Vân trên các nền tảng: Tiktok: www.tiktok.com/@khvan_26/ https://www.tiktok.com/@khvan_26/ Instagram: www.instagram.com/_khvan26_/ https://www.instagram.com/_khvan26_/ Facebook: www.facebook.com/Gentlegirlvn/ https://www.facebook.com/Gentlegirlvn/ Youtube: www.youtube.com/channel/UC2FbVO4tIA6_GbC10zFp3bQ https://www.youtube.com/channel/UC2FbVO4tIA6_GbC10zFp3bQ --- This episode is sponsored by · Anchor: The easiest way to make a podcast. https://anchor.fm/app Support this podcast: https://anchor.fm/khanhvan26/support

31m
May 29, 2020
Episode 04 Làm sao để giảm mỡ mắt | Chu Thị Khánh Vân

Podcast một khái niệm hoàn toàn mới mẻ với nhiều người nhưng đây là một cách riêng để cảm nhận về những câu chuyện qua đôi tai, trí nhớ và trí tưởng tượng của các bạn cùng tôi Chu Thị Khánh Vân Đừng quên theo dõi Chu Thị Khánh Vân trên các nền tảng: Tiktok: www.tiktok.com/@khvan_26/ https://www.tiktok.com/@khvan_26/ Instagram: www.instagram.com/_khvan26_/ https://www.instagram.com/_khvan26_/ Facebook: www.facebook.com/Gentlegirlvn/ https://www.facebook.com/Gentlegirlvn/ Youtube: www.youtube.com/channel/UC2FbVO4tIA6_GbC10zFp3bQ https://www.youtube.com/channel/UC2FbVO4tIA6_GbC10zFp3bQ --- This episode is sponsored by · Anchor: The easiest way to make a podcast. https://anchor.fm/app Support this podcast: https://anchor.fm/khanhvan26/support

1h 0m
May 29, 2020
Episode 03 Làm sao để giảm cân | Chu Thị Khánh Vân

Podcast một khái niệm hoàn toàn mới mẻ với nhiều người nhưng đây là một cách riêng để cảm nhận về những câu chuyện qua đôi tai, trí nhớ và trí tưởng tượng của các bạn cùng tôi Chu Thị Khánh Vân Đừng quên theo dõi Chu Thị Khánh Vân trên các nền tảng: Tiktok: www.tiktok.com/@khvan_26/ https://www.tiktok.com/@khvan_26/ Instagram: www.instagram.com/_khvan26_/ https://www.instagram.com/_khvan26_/ Facebook: www.facebook.com/Gentlegirlvn/ https://www.facebook.com/Gentlegirlvn/ Youtube: www.youtube.com/channel/UC2FbVO4tIA6_GbC10zFp3bQ https://www.youtube.com/channel/UC2FbVO4tIA6_GbC10zFp3bQ --- This episode is sponsored by · Anchor: The easiest way to make a podcast. https://anchor.fm/app Support this podcast: https://anchor.fm/khanhvan26/support

1h 19m
May 29, 2020
Episode 02 Tâm sự làn da | Chu Thị Khánh Vân

Podcast một khái niệm hoàn toàn mới mẻ với nhiều người nhưng đây là một cách riêng để cảm nhận về những câu chuyện qua đôi tai, trí nhớ và trí tưởng tượng của các bạn cùng tôi Chu Thị Khánh Vân Đừng quên theo dõi Chu Thị Khánh Vân trên các nền tảng: Tiktok: www.tiktok.com/@khvan_26/ https://www.tiktok.com/@khvan_26/ Instagram: www.instagram.com/_khvan26_/ https://www.instagram.com/_khvan26_/ Facebook: www.facebook.com/Gentlegirlvn/ https://www.facebook.com/Gentlegirlvn/ Youtube: www.youtube.com/channel/UC2FbVO4tIA6_GbC10zFp3bQ https://www.youtube.com/channel/UC2FbVO4tIA6_GbC10zFp3bQ --- This episode is sponsored by · Anchor: The easiest way to make a podcast. https://anchor.fm/app Support this podcast: https://anchor.fm/khanhvan26/support

1h 7m
May 29, 2020
Episode 01 Tâm sự cùng vân nhé

Podcast một khái niệm hoàn toàn mới mẻ với nhiều người nhưng đây là một cách riêng để cảm nhận về những câu chuyện qua đôi tai, trí nhớ và trí tưởng tượng của các bạn cùng tôi Chu Thị Khánh Vân Đừng quên theo dõi Chu Thị Khánh Vân trên các nền tảng: Tiktok: www.tiktok.com/@khvan_26/ https://www.tiktok.com/@khvan_26/ Instagram: www.instagram.com/_khvan26_/ https://www.instagram.com/_khvan26_/ Facebook: www.facebook.com/Gentlegirlvn/ https://www.facebook.com/Gentlegirlvn/ Youtube: www.youtube.com/channel/UC2FbVO4tIA6_GbC10zFp3bQ https://www.youtube.com/channel/UC2FbVO4tIA6_GbC10zFp3bQ --- This episode is sponsored by · Anchor: The easiest way to make a podcast. https://anchor.fm/app Support this podcast: https://anchor.fm/khanhvan26/support

1h 31m
May 29, 2020