Chuyến tàu Suy tưởng

Wau Sua

About

Kênh chia sẻ của Wấu Sữa về mọi mặt cuộc sống với các chủ đề yêu thích như: cải thiện, phát triển bản thân (self-improvement & personal development), sức khoẻ tinh thần (mental health), ...v...v...

Available on

Community

1 episodes

Chuyến tàu suy tưởng - EP1 - "Ý tưởng"; những ngày ở Nhật và Airbnb"

Số đầu tiên của podcast là chuỗi suy nghĩ  của Wấu về "Ý tưởng"; những ngày ở Nhật và Airbnb. Tưởng chừng không liên quan nhưng nó lại nối với nhau giúp Wấu tôi rút ra được một bài học với câu thần chú hiệu nghiệm. Mời các bạn lên "Chuyến tàu suy tưởng" đầu tiên của Wấu tôi nhé! 

14m
Mar 27, 2020