Dế Mèn Du Ký

Đào Minh Tiến

About

Podcast Dế Mèn Du Ký là những câu chuyện trên hành trình "đi để trưởng thành" của một travel vlogger.

Available on

Community

64 episodes

Buồn thì cứ khóc đi | Êm ru #2

Lâu rồi mình không còn cố gắng kìm nén không được khóc nữa. Buồn thì cứ khóc cho nhẹ lòng... - Contact for work: demenduky.work@gmail.com Follow me on: Facebook: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.facebook.com/daominhtien.yolo⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://www.facebook.com/daominhtien.yolo Instagram: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.instagram.com/demen.duky⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://www.instagram.com/demen.duky?fbclid=IwAR3eoymii8PClR-BhHbvPo6_YQkU76PjgsU2QxtpFEpwLVpz6rzHqDzGVsk Youtube: //⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠www.youtube.com/demendukychannel⁠⁠ http://www.youtube.com/demendukychannel?fbclid=IwAR1r3viJVpxuD_csshfR-jG8BQhSOu04dcl44gWjh1HyQkHVe3UNPbmiiJA

19m
Jul 15
Gia tài của bà là gì? | Êm ru #1

Sau khi xem bộ phim "Gia tài của ngoại", trên đường về, từng ký ức của mình về bà cứ hiện ra. Tháng trước, nhân ngày giỗ đầu của bà, mình đã từng làm một tập podcast về bà nhưng không đăng tải vì thấy hơi bị cảm xúc quá. Nhân cảm hứng về bộ phim, hôm nay mình làm lại tập podcast này, mời mọi người cùng lắng nghe nhé! - Thông tin khóa học podcast tháng 7: https://docs.google.com/presentation/d/1Nk-pnOyeDw2II96pSKKe91yeoVtI1CeDzNi2-cC7RgA/edit#slide=id.p1 - Contact for work: demenduky.work@gmail.com Follow me on: Facebook: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.facebook.com/daominhtien.yolo⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://www.facebook.com/daominhtien.yolo Instagram: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.instagram.com/demen.duky⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://www.instagram.com/demen.duky?fbclid=IwAR3eoymii8PClR-BhHbvPo6_YQkU76PjgsU2QxtpFEpwLVpz6rzHqDzGVsk Youtube: //⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠www.youtube.com/demendukychannel⁠⁠ http://www.youtube.com/demendukychannel?fbclid=IwAR1r3viJVpxuD_csshfR-jG8BQhSOu04dcl44gWjh1HyQkHVe3UNPbmiiJA

14m
Jun 13
Thức giấc #5 Từ một đứa lười tập thể dục

Tìm thấy niềm vui từ việc tập thể dục với Dế là một điều rất quan trọng để có thể duy trì thói quen được thường xuyên. Tập ngày hôm nay sẽ là những chia sẻ vui vui của Dế xung quanh chủ đề này. Mời bạn cùng lắng nghe nhé! Chúc bạn ngày mới tốt lành! - Contact for work: demenduky.work@gmail.com Follow me on: Facebook: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.facebook.com/daominhtien.yolo⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://www.facebook.com/daominhtien.yolo Instagram: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.instagram.com/demen.duky⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://www.instagram.com/demen.duky?fbclid=IwAR3eoymii8PClR-BhHbvPo6_YQkU76PjgsU2QxtpFEpwLVpz6rzHqDzGVsk Youtube: //⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠www.youtube.com/demendukychannel⁠ http://www.youtube.com/demendukychannel?fbclid=IwAR1r3viJVpxuD_csshfR-jG8BQhSOu04dcl44gWjh1HyQkHVe3UNPbmiiJA

17m
Jun 02
Thức giấc #4 Hương rừng

Vốn dĩ, con người ta có ba điểm kết nối chính. Con người với con người, con người với thiên nhiên, và con người với chính mình. Và khi đi vào rừng, đặc biệt khi đi một mình, Dế cảm nhận rõ rệt nhất về sự 2 sự kết nối. Kết nối với thiên nhiên và kết nối với chính mình. Đi vào rừng để được hiểu mình. Mời bạn vào rừng cùng với Dế thông qua tập podcast này nhé! Chúc các bạn một ngày tốt lành! - Trong tập podcast có sử dụng bản nhạc của Tùng: https://www.youtube.com/watch?v=TRgqgIFcK7A - Các bài viết về liệu pháp tắm rừng: 1. https://www.elle.vn/bi-quyet-song/tam-rung-lieu-phap-chua-lanh-tam-hon 2. https://vietcetera.com/vn/tam-rung-lieu-phap-mo-ra-giac-quan-thu-6-cua-hanh-phuc 3. https://kilala.vn/van-hoa-nhat/tam-rung-lieu-phap-giai-toa-cang-thang-cua-nguoi-nhat.html - Contact for work: demenduky.work@gmail.com Follow me on: Facebook: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.facebook.com/daominhtien.yolo⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://www.facebook.com/daominhtien.yolo Instagram: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.instagram.com/demen.duky⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://www.instagram.com/demen.duky?fbclid=IwAR3eoymii8PClR-BhHbvPo6_YQkU76PjgsU2QxtpFEpwLVpz6rzHqDzGVsk Youtube: //⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠www.youtube.com/demendukychannel http://www.youtube.com/demendukychannel?fbclid=IwAR1r3viJVpxuD_csshfR-jG8BQhSOu04dcl44gWjh1HyQkHVe3UNPbmiiJA

13m
May 26
Thức giấc #3 Làm bạn với TỰ TI

Thay vì cố gắng vượt qua nỗi TỰ TI, mình chọn cách làm bạn với chúng. Và trong tập podcast này, hãy cùng Dế lắng nghe chuyện làm bạn với TỰ TI sẽ như thế nào nhé. ----- Contact for work: demenduky.work@gmail.com Follow me on: Facebook: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.facebook.com/daominhtien.yolo⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://www.facebook.com/daominhtien.yolo Instagram: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.instagram.com/demen.duky⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://www.instagram.com/demen.duky?fbclid=IwAR3eoymii8PClR-BhHbvPo6_YQkU76PjgsU2QxtpFEpwLVpz6rzHqDzGVsk Youtube: //⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠www.youtube.com/demendukychannel http://www.youtube.com/demendukychannel?fbclid=IwAR1r3viJVpxuD_csshfR-jG8BQhSOu04dcl44gWjh1HyQkHVe3UNPbmiiJA

17m
May 19
Thức giấc #2 Đón sinh nhật tại đảo Phú Quý

Ngày hôm nay mời các bạn cùng Dế thức giấc tại đảo Phú Quý nha! Kênh Podcast của Ben: https://open.spotify.com/episode/7ymbBjEDS3o88855dDtB23 ----- Contact for work: demenduky.work@gmail.com Follow me on: Facebook: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.facebook.com/daominhtien.yolo⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://www.facebook.com/daominhtien.yolo Instagram: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.instagram.com/demen.duky⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://www.instagram.com/demen.duky?fbclid=IwAR3eoymii8PClR-BhHbvPo6_YQkU76PjgsU2QxtpFEpwLVpz6rzHqDzGVsk Youtube: //⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠www.youtube.com/demendukychannel http://www.youtube.com/demendukychannel?fbclid=IwAR1r3viJVpxuD_csshfR-jG8BQhSOu04dcl44gWjh1HyQkHVe3UNPbmiiJA

15m
May 02
Thức giấc #1 Những điều nhỏ nhoi

Chào buổi sáng các bạn, Hi vọng qua series mới này, sẽ giúp các bạn chào đón một ngày mới hứng khởi hơn. Cùng dậy sớm với Dế nha! Thông tin khóa học: https://docs.google.com/document/d/1ZrUuy18cgW6JswXnC8r4piixvCanpAIq6bzmF-Co6Jo/edit

20m
Apr 21
S2#9 Vài mẩu chuyện tại Măng Đen

Trong tập này mời các bạn cùng Dế khám phá Măng Đen và nghe vài mẩu chuyện về tình yêu, công việc của những người Dế đã gặp trong chuyến đi vừa qua nhé. ----- Contact for work: demenduky.work@gmail.com Follow me on: Facebook: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.facebook.com/daominhtien.yolo⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://www.facebook.com/daominhtien.yolo Instagram: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.instagram.com/demen.duky⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://www.instagram.com/demen.duky?fbclid=IwAR3eoymii8PClR-BhHbvPo6_YQkU76PjgsU2QxtpFEpwLVpz6rzHqDzGVsk Youtube: //⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠www.youtube.com/demendukychannel http://www.youtube.com/demendukychannel?fbclid=IwAR1r3viJVpxuD_csshfR-jG8BQhSOu04dcl44gWjh1HyQkHVe3UNPbmiiJA

19m
Apr 15
Tự sự #23 Mình có hình xăm mới

Tập podcast này vui, Dế khoe hình xăm mới :))) ---- Contact for work: demenduky.work@gmail.com Follow me on: Facebook: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.facebook.com/daominhtien.yolo⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://www.facebook.com/daominhtien.yolo Instagram: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.instagram.com/demen.duky⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://www.instagram.com/demen.duky?fbclid=IwAR3eoymii8PClR-BhHbvPo6_YQkU76PjgsU2QxtpFEpwLVpz6rzHqDzGVsk Youtube: //⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠www.youtube.com/demendukychannel http://www.youtube.com/demendukychannel?fbclid=IwAR1r3viJVpxuD_csshfR-jG8BQhSOu04dcl44gWjh1HyQkHVe3UNPbmiiJA

17m
Mar 29
Tự sự #22 Vài điều về TỰ DO

Suốt một thời gian, mình luôn tự hỏi, vậy như thế nào mới là tự do. Cùng Dế lắng nghe về chủ đề này nha các bạn! ----- Contact for work: demenduky.work@gmail.com Follow me on: Facebook: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.facebook.com/daominhtien.yolo⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://www.facebook.com/daominhtien.yolo Instagram: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.instagram.com/demen.duky⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://www.instagram.com/demen.duky?fbclid=IwAR3eoymii8PClR-BhHbvPo6_YQkU76PjgsU2QxtpFEpwLVpz6rzHqDzGVsk Youtube: //⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠www.youtube.com/demendukychannel http://www.youtube.com/demendukychannel?fbclid=IwAR1r3viJVpxuD_csshfR-jG8BQhSOu04dcl44gWjh1HyQkHVe3UNPbmiiJA

11m
Mar 15
S2#8 Những căn nhà thuộc về

Những căn nhà cho mình cảm giác thuộc về sẽ là nơi mình dành nhiều tâm huyết chăm sóc, gắn bó với nó. Tập podcast này, mời mọi người cùng Dế quay trở lại ghé thăm những ngôi nhà đã từng cho mình cảm giác thuộc về nhé! ----- Contact for work: demenduky.work@gmail.com Follow me on: Facebook: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.facebook.com/daominhtien.yolo⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://www.facebook.com/daominhtien.yolo Instagram: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.instagram.com/demen.duky⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://www.instagram.com/demen.duky?fbclid=IwAR3eoymii8PClR-BhHbvPo6_YQkU76PjgsU2QxtpFEpwLVpz6rzHqDzGVsk Youtube: //⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠www.youtube.com/demendukychannel http://www.youtube.com/demendukychannel?fbclid=IwAR1r3viJVpxuD_csshfR-jG8BQhSOu04dcl44gWjh1HyQkHVe3UNPbmiiJA

15m
Mar 08
S2#7 Tình yêu một vùng đất

BẠN ĐÃ CÓ TÌNH YÊU VỚI MỘT VÙNG ĐẤT NÀO CHƯA? NGÀY HÔM NAY, CÙNG DẾ LẮNG NGHE VÀ CHIA SẺ NHỮNG CẢM XÚC VỀ TÌNH YÊU ĐẶC BIỆT NÀY NHÉ. MỘT THỨ TÌNH CẢM ĐÃ GIÚP MÌNH VỮNG TIN VÀ TRÂN TRỌNG CUỘC SỐNG NÀY NHIỀU HƠN. ----- Contact for work: demenduky.work@gmail.com Follow me on: Facebook: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.facebook.com/daominhtien.yolo⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://www.facebook.com/daominhtien.yolo Instagram: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.instagram.com/demen.duky⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://www.instagram.com/demen.duky?fbclid=IwAR3eoymii8PClR-BhHbvPo6_YQkU76PjgsU2QxtpFEpwLVpz6rzHqDzGVsk Youtube: //⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠www.youtube.com/demendukychannel http://www.youtube.com/demendukychannel?fbclid=IwAR1r3viJVpxuD_csshfR-jG8BQhSOu04dcl44gWjh1HyQkHVe3UNPbmiiJA

11m
Feb 24
Tự sự #21 Mình đã học được gì từ "thần tượng"

Với Dế thần tượng không chỉ đơn giản là người ngưỡng mộ, yêu mến, mà còn là những người truyền cảm hứng, giúp cho mình học hỏi được nhiều điều. Cùng lắng nghe chia sẻ của Dế về những điều đã học được từ thần tượng qua tập podcast ngày hôm nay bạn nhé! ---- Thông tin khóa học: https://docs.google.com/document/d/1RK49VT2fP3CGmRFlV6CAmr8y4ackMs_btfsR2JEi8a0/edit?usp=sharing ----- Contact for work: demenduky.work@gmail.com Follow me on: Facebook: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.facebook.com/daominhtien.yolo⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://www.facebook.com/daominhtien.yolo Instagram: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.instagram.com/demen.duky⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://www.instagram.com/demen.duky?fbclid=IwAR3eoymii8PClR-BhHbvPo6_YQkU76PjgsU2QxtpFEpwLVpz6rzHqDzGVsk Youtube: //⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠www.youtube.com/demendukychannel http://www.youtube.com/demendukychannel?fbclid=IwAR1r3viJVpxuD_csshfR-jG8BQhSOu04dcl44gWjh1HyQkHVe3UNPbmiiJA

16m
Feb 16
Tự sự #20 Chuyện quà cáp ngày Tết

Chúng mình có tận 365 ngày để thể hiện sự quan tâm dành cho gia đình, chứ không chỉ riêng ngày Tết. Đừng để chuyện quà cáp ngày Tết trở thành áp lực khiến cho những cái Tết của chúng mình không được trọn vẹn bạn nhé! ---- Contact for work: demenduky.work@gmail.com Follow me on: Facebook: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.facebook.com/daominhtien.yolo⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://www.facebook.com/daominhtien.yolo Instagram: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.instagram.com/demen.duky⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://www.instagram.com/demen.duky?fbclid=IwAR3eoymii8PClR-BhHbvPo6_YQkU76PjgsU2QxtpFEpwLVpz6rzHqDzGVsk Youtube: //⁠⁠⁠⁠⁠⁠www.youtube.com/demendukychannel http://www.youtube.com/demendukychannel?fbclid=IwAR1r3viJVpxuD_csshfR-jG8BQhSOu04dcl44gWjh1HyQkHVe3UNPbmiiJA

15m
Feb 02
Tự sự #19 Đừng bắt người yếu đuối phải mạnh mẽ

Dế mong rằng qua tập podcast ngày hôm nay sẽ giúp chúng mình hiểu hơn 1 chút về trầm cảm, có những cách ứng xử phù hợp hơn nếu bạn bè, người thân chúng mình có dấu hiệu của trầm cảm bởi vì sau khi tìm hiểu mình mới nhận ra rằng, trầm cảm cần được hiểu rõ hơn và những người mắc bệnh trầm cảm cần phải được quan tâm một cách đúng đắn hơn. Hơn nữa mình cũng biết biết rằng, ở ngoài kia còn đang có rất nhiều bạn phải loay hoay với căn bệnh này, và biết đâu tập podcast này sẽ có thể giúp các bạn ấy một phần nào. ---- Gửi chia sẻ của các bạn trong tập tiếp theo tại: https://forms.gle/a95pGJVCgTNaUeFK9 ---- Contact for work: demenduky.work@gmail.com Follow me on: Facebook: ⁠⁠⁠⁠⁠https://www.facebook.com/daominhtien.yolo⁠⁠⁠⁠⁠ https://www.facebook.com/daominhtien.yolo Instagram: ⁠⁠⁠⁠⁠https://www.instagram.com/demen.duky⁠⁠⁠⁠⁠ https://www.instagram.com/demen.duky?fbclid=IwAR3eoymii8PClR-BhHbvPo6_YQkU76PjgsU2QxtpFEpwLVpz6rzHqDzGVsk Youtube: //⁠⁠⁠⁠⁠www.youtube.com/demendukychannel http://www.youtube.com/demendukychannel?fbclid=IwAR1r3viJVpxuD_csshfR-jG8BQhSOu04dcl44gWjh1HyQkHVe3UNPbmiiJA

24m
Jan 26
Tự sự #18 Chuyện nuôi thú cưng

Từ ngày nuôi Ri, mình đã nhận ra được nhiều điều, về sự gắn kết, tình thương động vật, cũng như lòng vị tha, yêu thương vô điều kiện mà Ri mang lại. Mời mọi người cùng lắng nghe tập podcast này của Dế nhé! ---- Gửi chia sẻ của các bạn trong tập tiếp theo tại: https://forms.gle/a95pGJVCgTNaUeFK9 ---- Contact for work: demenduky.work@gmail.com Follow me on: Facebook: ⁠⁠⁠⁠https://www.facebook.com/daominhtien.yolo⁠⁠⁠⁠ https://www.facebook.com/daominhtien.yolo Instagram: ⁠⁠⁠⁠https://www.instagram.com/demen.duky⁠⁠⁠⁠ https://www.instagram.com/demen.duky?fbclid=IwAR3eoymii8PClR-BhHbvPo6_YQkU76PjgsU2QxtpFEpwLVpz6rzHqDzGVsk Youtube: //⁠⁠⁠⁠www.youtube.com/demendukychannel http://www.youtube.com/demendukychannel?fbclid=IwAR1r3viJVpxuD_csshfR-jG8BQhSOu04dcl44gWjh1HyQkHVe3UNPbmiiJA

19m
Jan 19
2024 - một năm tuyệt vời để YÊU

Tập podcast này mình sẽ chia sẻ về những bài học đã nhận ra trong năm 2023, cũng như những dự định cho 2024 này. Tuy lên sóng hơi muộn, nhưng mời mọi người cùng lắng nghe chia sẻ của Dế nhé! ---- Contact for work: demenduky.work@gmail.com Follow me on: Facebook: ⁠⁠⁠https://www.facebook.com/daominhtien.yolo⁠⁠⁠ https://www.facebook.com/daominhtien.yolo Instagram: ⁠⁠⁠https://www.instagram.com/demen.duky⁠⁠⁠ https://www.instagram.com/demen.duky?fbclid=IwAR3eoymii8PClR-BhHbvPo6_YQkU76PjgsU2QxtpFEpwLVpz6rzHqDzGVsk Youtube: //⁠⁠⁠www.youtube.com/demendukychannel http://www.youtube.com/demendukychannel?fbclid=IwAR1r3viJVpxuD_csshfR-jG8BQhSOu04dcl44gWjh1HyQkHVe3UNPbmiiJA

17m
Jan 14
Tự sự #17 Mùa đông đã quá lạnh để có thể chia tay

Mùa đông trong bạn là gì, là những kỷ niệm tuổi thơ, những đôi tay nắm bàn tay, hay những cảm xúc vỡ vụn cô đơn. Cùng lắng nghe những câu chuyện cả vui lẫn buồn của Dế về mùa đông qua tập podcast ngày hôm nay nhé! ---- Contact for work: demenduky.work@gmail.com Follow me on: Facebook: ⁠⁠https://www.facebook.com/daominhtien.yolo⁠⁠ https://www.facebook.com/daominhtien.yolo Instagram: ⁠⁠https://www.instagram.com/demen.duky⁠⁠ https://www.instagram.com/demen.duky?fbclid=IwAR3eoymii8PClR-BhHbvPo6_YQkU76PjgsU2QxtpFEpwLVpz6rzHqDzGVsk Youtube: //⁠⁠www.youtube.com/demendukychannel http://www.youtube.com/demendukychannel?fbclid=IwAR1r3viJVpxuD_csshfR-jG8BQhSOu04dcl44gWjh1HyQkHVe3UNPbmiiJA

12m
Nov 24, 2023
Tự sự #16 Nhà mình, ai cũng là trụ cột

Nhà mình ai cũng là trụ cột | Dế Mèn Du Ký PodcastVới mình từng thành viên trong gia đình, ai cũng là trụ cột quan trọng, để là điểm tựa cho nhau, để gia đình luôn là nơi bình yên có thể ghé về. Cùng lắng nghe tập podcast ngày hôm nay của Dế nhé! ---- Contact for work: demenduky.work@gmail.com Follow me on: Facebook: ⁠https://www.facebook.com/daominhtien.yolo⁠ https://www.facebook.com/daominhtien.yolo Instagram: ⁠https://www.instagram.com/demen.duky⁠ https://www.instagram.com/demen.duky?fbclid=IwAR3eoymii8PClR-BhHbvPo6_YQkU76PjgsU2QxtpFEpwLVpz6rzHqDzGVsk Youtube: //⁠www.youtube.com/demendukychannel http://www.youtube.com/demendukychannel?fbclid=IwAR1r3viJVpxuD_csshfR-jG8BQhSOu04dcl44gWjh1HyQkHVe3UNPbmiiJA

12m
Nov 17, 2023
#15 Con nhà người ta

Trong tập podcast này, Dế sẽ chia sẻ với mọi người góc nhìn về con nhà người ta ở cả 2 phương diện, vừa được làm con nhà người ta, vừa phải ở dưới bóng con nhà người ta khác. Tập này hơi lan man đó, mọi người nghe vui vẻ nha :))) ---- Contact for work: demenduky.work@gmail.com Follow me on: Facebook: https://www.facebook.com/daominhtien.yolo Instagram: https://www.instagram.com/demen.duky https://www.instagram.com/demen.duky?fbclid=IwAR3eoymii8PClR-BhHbvPo6_YQkU76PjgsU2QxtpFEpwLVpz6rzHqDzGVsk Youtube: //www.youtube.com/demendukychannel http://www.youtube.com/demendukychannel?fbclid=IwAR1r3viJVpxuD_csshfR-jG8BQhSOu04dcl44gWjh1HyQkHVe3UNPbmiiJA

13m
Oct 22, 2023
#14 Sống xa nhà

Tập podcast dành cho những ai đang sống xa nhà. ---- Contact for work: demenduky.work@gmail.com Follow me on: Facebook: https://www.facebook.com/daominhtien.yolo Instagram: https://www.instagram.com/demen.duky https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fdemen.duky%3Ffbclid%3DIwAR3eoymii8PClR-BhHbvPo6_YQkU76PjgsU2QxtpFEpwLVpz6rzHqDzGVsk&h=AT0umxWr1SIXcoYetNGQ-68HAeHTfc580EzL0XWy-8of8XbVbHa_JPpx7igK0EWsAzZPSXANmwYxCL8dA5jqQM8p1RZG5GjaA09R760Ne0YPmgr2ZVe1YOTct7cAzkpbinKQuD1lTxRGEK7EP0BepHDmcz4 Youtube: //www.youtube.com/demendukychannel http://www.youtube.com/demendukychannel?fbclid=IwAR1r3viJVpxuD_csshfR-jG8BQhSOu04dcl44gWjh1HyQkHVe3UNPbmiiJA

9m
Oct 22, 2023
#13 Đơn phương

Đơn phương với Dế không chỉ xuất hiện trong tình yêu đôi lứa, đó là những cảm xúc thật khó tả nhưng cũng đáng trân trọng. Trong tập ngày hôm nay, mời mọi người cùng Dế kể chuyện về tình đơn phương nhé. Hụ hụ :)) ---- Contact for work: demenduky.work@gmail.com Follow me on: Facebook: https://www.facebook.com/daominhtien.yolo Instagram: https://www.instagram.com/demen.duky https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fdemen.duky%3Ffbclid%3DIwAR3eoymii8PClR-BhHbvPo6_YQkU76PjgsU2QxtpFEpwLVpz6rzHqDzGVsk&h=AT0umxWr1SIXcoYetNGQ-68HAeHTfc580EzL0XWy-8of8XbVbHa_JPpx7igK0EWsAzZPSXANmwYxCL8dA5jqQM8p1RZG5GjaA09R760Ne0YPmgr2ZVe1YOTct7cAzkpbinKQuD1lTxRGEK7EP0BepHDmcz4 Youtube: //www.youtube.com/demendukychannel http://www.youtube.com/demendukychannel?fbclid=IwAR1r3viJVpxuD_csshfR-jG8BQhSOu04dcl44gWjh1HyQkHVe3UNPbmiiJA

16m
Oct 22, 2023
#12 Cứ làm thôi - khách mời Làn

Từ một người thi văn được 3 điểm, trở thành tác giả 2 cuốn sách. Làn đã để lại cho mình rất nhiều ấn tượng về sự kiên trì, dám nghĩ dám làm của mình. Hi vọng qua những chia sẻ của Làn trong tập podcast này có thể truyền cảm hứng tới các bạn. ---- Contact for work: demenduky.work@gmail.com Follow me on: Facebook: https://www.facebook.com/daominhtien.yolo Instagram: https://www.instagram.com/demen.duky https://www.instagram.com/demen.duky?fbclid=IwAR3eoymii8PClR-BhHbvPo6_YQkU76PjgsU2QxtpFEpwLVpz6rzHqDzGVsk Youtube: //www.youtube.com/demendukychannel http://www.youtube.com/demendukychannel?fbclid=IwAR1r3viJVpxuD_csshfR-jG8BQhSOu04dcl44gWjh1HyQkHVe3UNPbmiiJA

9m
Oct 22, 2023
#11 Mình muốn biết bay

Ước mơ đôi khi không phải là điều nhất định phải thực hiện cho bằng được, hơn nữa có thể là một điều người ta không có khả năng thực hiện trong suốt cuộc đời mình. Đây là một đoạn trích rất hay trong cuốn Tôi là Bê Tô của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Và ngày hôm nay Dế cũng chia sẻ với mọi người về một ước mơ như thế. Mời cả nhà cùng lắng nghe. ---- Contact for work: demenduky.work@gmail.com Follow me on: Facebook: https://www.facebook.com/daominhtien.yolo Instagram: https://www.instagram.com/demen.duky https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fdemen.duky%3Ffbclid%3DIwAR37P9YHpcJ_vAR-4UWm2sS4Qyqc7Rcaby-RJPjy9FnVd1pCYxGOeBq_hFg&h=AT0k8OWLGt12jOogzaX9V1VUptOIxG5DkQXyP9FAgM_WWObbWmb4Lyk1vOvprz2vwn9WGyh6UPtuU2gEO9E3XblZhB9NyPNOtrlgaDsHoJqN_Hfxhd1__6WWlC5aknDhY5CXy5BXlqE Youtube: //www.youtube.com/demendukychannel http://www.youtube.com/demendukychannel?fbclid=IwAR2yd1RtBmOK7nWxNwgwqDwvA0eSI_d10I5nDpr5mtO-Dzss8EMBb852pG0

11m
Oct 21, 2023
#10 Làm gì khi mất cảm hứng

Từ ngày chuyển qua làm content creator đến giờ, đây là lần đầu tiên mình rơi vào trạng thái mất cảm hứng. Trong tập podcast ngày hôm nay, Dế sẽ chia sẻ câu chuyện của mình và cách mình cân bằng lại cảm xúc. Mời mọi người lắng nghe cùng Dế nhé! ---- Contact for work: demenduky.work@gmail.com Follow me on: Facebook: https://www.facebook.com/daominhtien.yolo Instagram: https://www.instagram.com/demen.duky https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fdemen.duky%3Ffbclid%3DIwAR3n5znw2STmnAKZ69HHtrUUwfPXWk8OMrj9WYUYU1IVvHiT98HXHYlaawQ&h=AT3HArnagJLud5pS4ZvTOr5dHnfP9eQzbkmHD-nEF5dosmlHoJS3xPaMrOttIvn9wD4jqW9ztbGlzoS7ex_Y3XwNeLpu-_05hxumjzuvMrKjPOiHKrKSNyKzjVdFKbz-IZPVQOCJHF4 Youtube: //www.youtube.com/demendukychannel http://www.youtube.com/demendukychannel?fbclid=IwAR3ZCF8nxld1u8gBGnuyIoE4vobVs9RxmLVdnO8C8S1123qTCcbGKK6fRS0

14m
Oct 21, 2023
#9 Chuyện về những cái ôm

Đôi khi trải qua bao nhiêu chuyện, chỉ cần một cái ôm thôi là đủ. Với Dế, ôm như một phương tiện để mình thể hiện tình cảm với tất cả mọi người xung quanh. Trong tập ngày hôm nay, mời mọi người cùng lắng nghe những câu chuyện về chiếc ôm của Dế nhé! Ôm ôm cả nhà... ---- Contact for work: demenduky.work@gmail.com Follow me on: Facebook: https://www.facebook.com/daominhtien.yolo Instagram: https://www.instagram.com/demen.duky https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fdemen.duky%3Ffbclid%3DIwAR1fIMaQtYSHETBBwc3mFUHCU_t89Mm0FcRls-wzy72N3xp0GnAEBcBOQaQ&h=AT3HArnagJLud5pS4ZvTOr5dHnfP9eQzbkmHD-nEF5dosmlHoJS3xPaMrOttIvn9wD4jqW9ztbGlzoS7ex_Y3XwNeLpu-_05hxumjzuvMrKjPOiHKrKSNyKzjVdFKbz-IZPVQOCJHF4 Youtube: //www.youtube.com/demendukychannel http://www.youtube.com/demendukychannel?fbclid=IwAR2HIHw3-8uS1UjRQbzViIyhY9o1CSnrqdqeNgb5I8psmHiBWDIdaP7cVHI

16m
Oct 21, 2023
#8 Nghỉ việc, bố mẹ nói gì?

Từ ngày mình chia sẻ câu chuyện nghỉ việc đến giờ, có rất nhiều bạn đã thắc mắc về phản ứng của gia đình mình, làm sao mình có thể thuyết phục bố mẹ ủng hộ quyết định đó. Đó là cả một hành trình cũng tương đối dài. Ngày hôm nay, mình làm tập podcast này để chia sẻ lại với các bạn về việc mình đã thuyết phục bố mẹ như thế nào. Mời cả nhà cùng lắng nghe nhé! ---- Contact for work: demenduky.work@gmail.com Follow me on: Facebook: https://www.facebook.com/daominhtien.yolo Instagram: https://www.instagram.com/demen.duky https://www.instagram.com/demen.duky?fbclid=IwAR3YaD_weQ_KnyjCPtl0C-Ue_OCOMmLBt4WBe117vM1BSAU9DFqIma3H9wY Youtube: //www.youtube.com/demendukychannel http://www.youtube.com/demendukychannel?fbclid=IwAR1d2W9tTToMA9aQo7ZcyXDSXuphf-NhW26LKBP_ar8Zq5IwygF8tduP8uE

14m
Oct 20, 2023
#7 Cuộc sống tại Đà Lạt

Tại sao Dế lại lựa chọn Đà Lạt để sinh sống, ở Đà Lạt có những thuận lợi và khó khăn gì?... Trong tập podcast ngày hôm nay, mời mọi người cùng lắng nghe những chia sẻ của Dế sau gần 5 tháng quyết định chuyển đến sống tại thành phố mộng mơ này nhé. ---- Contact for work: demenduky.work@gmail.com Follow me on: Facebook: https://www.facebook.com/daominhtien.yolo Instagram: https://www.instagram.com/demen.duky https://www.instagram.com/demen.duky?fbclid=IwAR3YaD_weQ_KnyjCPtl0C-Ue_OCOMmLBt4WBe117vM1BSAU9DFqIma3H9wY Youtube: //www.youtube.com/demendukychannel http://www.youtube.com/demendukychannel?fbclid=IwAR1d2W9tTToMA9aQo7ZcyXDSXuphf-NhW26LKBP_ar8Zq5IwygF8tduP8uE

20m
Oct 20, 2023
#6 Ngày lên đường

Sống bao nhiêu năm xa nhà, bao nhiêu lần rời quê lên đường đi học, đi làm. Lần nào cũng vậy, lòng mình lại bộn rộn khó tả. Nhân một đêm nhớ nhà, Dế đã ngồi làm tập podcast này. Mời các bạn lắng nghe cùng Dế nhé! ---- Contact for work: demenduky.work@gmail.com Follow me on: Facebook: https://www.facebook.com/daominhtien.yolo Instagram: https://www.instagram.com/demen.duky https://www.instagram.com/demen.duky?fbclid=IwAR0K_QCgRUpRRzFagPicJ4bgxfRmzqIxxJAV5qKqA_2OI5ujtcsJwanO_c0 Youtube: //www.youtube.com/demendukychannel http://www.youtube.com/demendukychannel?fbclid=IwAR3JfeYzxpgOkUwjp0Ep9y-GtmT-Zr6rVXPCpYrSo22rUAR53z97q1pFbfQ

12m
Oct 19, 2023
#5 Khép lại 2022

Trong ngày cuối cùng của năm 2022, hãy cùng Dế chia sẻ một vài điều trong năm qua và cùng nhau hướng về 2023 với những dự định mới nhé! ---- Contact for work: demenduky.work@gmail.com Follow me on: Facebook: https://www.facebook.com/daominhtien.yolo Instagram: https://www.instagram.com/demen.duky https://www.instagram.com/demen.duky?fbclid=IwAR0K_QCgRUpRRzFagPicJ4bgxfRmzqIxxJAV5qKqA_2OI5ujtcsJwanO_c0 Youtube: //www.youtube.com/demendukychannel https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fdemendukychannel%3Ffbclid%3DIwAR3JfeYzxpgOkUwjp0Ep9y-GtmT-Zr6rVXPCpYrSo22rUAR53z97q1pFbfQ&h=AT2A8hpKlzxytxtaJijCS0gTQuc9xQevfsPrheWcGLpJhL6_TpGbgUL1j4zDz3gq_PqpTqMTiPRBptaYGHmr760AQb9DT2UyP4zfAUEPKzM2mE05KzQUV7qgVQVsdmmeYDbAeoKDn8tzSaTAIiLGfTWy_QU

14m
Oct 19, 2023