Đọc sách cùng Hailey

Khánh Huyền Hoàng

About

Podcast được lập ra dành cho những ai đam mê sách và văn học❤
Hãy cùng ngồi lại nhâm nhi một tách cà phê và đọc sách cùng mình nhé.
Mình khuyến khích các bạn hãy mua sách giấy để ủng hộ tác giả nếu có điều kiện nhé!
Email: docsachcunghailey@gmail.com

Available on

Community

22 episodes

Chương 03 - Harry Potter và Tên tù nhân ngục Azkaban

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ỦNG HỘ KÊNH PODCAST ĐỌC SÁCH CÙNG HAILEY. CÁC BẠN CÓ THỂ DONATE ỦNG HỘ KÊNH QUA STK 1030245571 VIETCOMBANK CHI NHÁNH BẮC THĂNG LONG CTK: HOANG KHANH HUYEN

40m
Feb 10
Chương 02 - Harry Potter và Tên tù nhân ngục Azkaban

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ỦNG HỘ KÊNH PODCAST ĐỌC SÁCH CÙNG HAILEY. CÁC BẠN CÓ THỂ DONATE ỦNG HỘ KÊNH QUA STK 1030245571 VIETCOMBANK CHI NHÁNH BẮC THĂNG LONG CTK: HOANG KHANH HUYEN

42m
Feb 02
Chương 01 - Harry Potter và Tên tù nhân ngục Azkaban

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ỦNG HỘ KÊNH PODCAST ĐỌC SÁCH CÙNG HAILEY. CÁC BẠN CÓ THỂ DONATE ỦNG HỘ KÊNH QUA STK 1030245571 VIETCOMBANK CHI NHÁNH BẮC THĂNG LONG CTK: HOANG KHANH HUYEN

33m
Jan 15
[Chương cuối] Chương 18 - Harry Potter và Phòng chứa bí mật

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ỦNG HỘ KÊNH PODCAST ĐỌC SÁCH CÙNG HAILEY. CÁC BẠN CÓ THỂ DONATE ỦNG HỘ KÊNH QUA STK 1030245571 VIETCOMBANK CHI NHÁNH BẮC THĂNG LONG CTK: HOANG KHANH HUYEN

37m
Aug 25, 2022
Chương 17 - Harry Potter và Phòng chứa bí mật

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh podcast Đọc sách cùng Hailey. Tuy không thể lên sóng đều đặn vì lý do cá nhân nhưng mình sẽ cố gắng hoàn thành bộ truyền Harry Potter và Phòng chứa bí mật. Các bạn có thể donate ủng hộ kênh qua STK 1030245571 Vietcombank chi nhánh Bắc Thăng Long CTK: HOANG KHANH HUYEN

50m
Aug 12, 2022
Chương 16 - Harry Potter và Phòng chứa bí mật

NĂM HỌC THỨ HAI TẠI TRƯỜNG HOGWARTS CỦA HARRY ĐẦY NHỮNG CHUYỆN PHIỀN LÒNG, TRONG ĐÓ PHẢI KỂ ĐẾN ÔNG GIÁO SƯ GILDEROY LOCKHART, CON MA KHÓC NHÈ MYRTLE ÁM NHÀ VỆ SINH NỮ, VÀ SỰ HÂM MỘ BẤT ĐẮC DĨ CỦA GINNY, CÔ EM GÁI NHỎ NHÀ WEASLEY. NHỮNG ĐIỀU NÀY TRỞ NÊN VẬT VÃNH KHI NHỮNG CHUYỆN KHỦNG KHIẾP THỰC SỰ XẢY RA, CÓ KẺ NÀO ĐÓ - HAY THỨ GÌ ĐÓ -  ĐÃ HÓA ĐÁ CÁC HỌC SINH TRONG TRƯỜNG. PHẢI CHĂNG KẺ ĐÓ CHÍNH LÀ DRACO MALFOY, KẺ THÙ ĐỘC ĐỊA TRUYỀN KIẾP? HAY CHÍNH LÀ LÃO HAGRID, VỚI QUÁ KHỨ KÍN NHƯ BƯNG NAY PHẦN NÀO HÉ LỘ? HAY CHÍNH LÀ NGƯỜI MÀ CẢ TRƯỜNG HOGWARTS NGHI NGỜ... CHÍNH HARRY POTTER?

52m
Jul 23, 2022
Chương 15 - Harry Potter và Phòng chứa bí mật

NĂM HỌC THỨ HAI TẠI TRƯỜNG HOGWARTS CỦA HARRY ĐẦY NHỮNG CHUYỆN PHIỀN LÒNG, TRONG ĐÓ PHẢI KỂ ĐẾN ÔNG GIÁO SƯ GILDEROY LOCKHART, CON MA KHÓC NHÈ MYRTLE ÁM NHÀ VỆ SINH NỮ, VÀ SỰ HÂM MỘ BẤT ĐẮC DĨ CỦA GINNY, CÔ EM GÁI NHỎ NHÀ WEASLEY. NHỮNG ĐIỀU NÀY TRỞ NÊN VẬT VÃNH KHI NHỮNG CHUYỆN KHỦNG KHIẾP THỰC SỰ XẢY RA, CÓ KẺ NÀO ĐÓ - HAY THỨ GÌ ĐÓ -  ĐÃ HÓA ĐÁ CÁC HỌC SINH TRONG TRƯỜNG. PHẢI CHĂNG KẺ ĐÓ CHÍNH LÀ DRACO MALFOY, KẺ THÙ ĐỘC ĐỊA TRUYỀN KIẾP? HAY CHÍNH LÀ LÃO HAGRID, VỚI QUÁ KHỨ KÍN NHƯ BƯNG NAY PHẦN NÀO HÉ LỘ? HAY CHÍNH LÀ NGƯỜI MÀ CẢ TRƯỜNG HOGWARTS NGHI NGỜ... CHÍNH HARRY POTTER?

44m
Jul 20, 2022
Chương 14 - Harry Potter và Phòng chứa bí mật

Năm học thứ hai tại trường Hogwarts của Harry đầy những chuyện phiền lòng, trong đó phải kể đến ông giáo sư Gilderoy Lockhart, con ma khóc nhè Myrtle ám nhà vệ sinh nữ, và sự hâm mộ bất đắc dĩ của Ginny, cô em gái nhỏ nhà Weasley. Những điều này trở nên vật vãnh khi những chuyện khủng khiếp thực sự xảy ra, có kẻ nào đó - hay thứ gì đó -  đã hóa đá các học sinh trong trường. Phải chăng kẻ đó chính là Draco Malfoy, kẻ thù độc địa truyền kiếp? Hay chính là lão Hagrid, với quá khứ kín như bưng nay phần nào hé lộ? Hay chính là người mà cả trường Hogwarts nghi ngờ... chính Harry Potter?

41m
Dec 03, 2021
Chương 13 - Harry Potter và Phòng chứa bí mật

Năm học thứ hai tại trường Hogwarts của Harry đầy những chuyện phiền lòng, trong đó phải kể đến ông giáo sư Gilderoy Lockhart, con ma khóc nhè Myrtle ám nhà vệ sinh nữ, và sự hâm mộ bất đắc dĩ của Ginny, cô em gái nhỏ nhà Weasley. Những điều này trở nên vật vãnh khi những chuyện khủng khiếp thực sự xảy ra, có kẻ nào đó - hay thứ gì đó -  đã hóa đá các học sinh trong trường. Phải chăng kẻ đó chính là Draco Malfoy, kẻ thù độc địa truyền kiếp? Hay chính là lão Hagrid, với quá khứ kín như bưng nay phần nào hé lộ? Hay chính là người mà cả trường Hogwarts nghi ngờ... chính Harry Potter?

57m
Sep 30, 2021
Chương 12 - Harry Potter và Phòng chứa bí mật

Năm học thứ hai tại trường Hogwarts của Harry đầy những chuyện phiền lòng, trong đó phải kể đến ông giáo sư Gilderoy Lockhart, con ma khóc nhè Myrtle ám nhà vệ sinh nữ, và sự hâm mộ bất đắc dĩ của Ginny, cô em gái nhỏ nhà Weasley. Những điều này trở nên vật vãnh khi những chuyện khủng khiếp thực sự xảy ra, có kẻ nào đó - hay thứ gì đó -  đã hóa đá các học sinh trong trường. Phải chăng kẻ đó chính là Draco Malfoy, kẻ thù độc địa truyền kiếp? Hay chính là lão Hagrid, với quá khứ kín như bưng nay phần nào hé lộ? Hay chính là người mà cả trường Hogwarts nghi ngờ... chính Harry Potter?

1h 2m
Sep 12, 2021
Chương 11 - Harry Potter và Phòng chứa bí mật

Năm học thứ hai tại trường Hogwarts của Harry đầy những chuyện phiền lòng, trong đó phải kể đến ông giáo sư Gilderoy Lockhart, con ma khóc nhè Myrtle ám nhà vệ sinh nữ, và sự hâm mộ bất đắc dĩ của Ginny, cô em gái nhỏ nhà Weasley. Những điều này trở nên vật vãnh khi những chuyện khủng khiếp thực sự xảy ra, có kẻ nào đó - hay thứ gì đó -  đã hóa đá các học sinh trong trường. Phải chăng kẻ đó chính là Draco Malfoy, kẻ thù độc địa truyền kiếp? Hay chính là lão Hagrid, với quá khứ kín như bưng nay phần nào hé lộ? Hay chính là người mà cả trường Hogwarts nghi ngờ... chính Harry Potter?

1h 4m
Sep 04, 2021
Chương 10 - Harry Potter và Phòng chứa bí mật

Năm học thứ hai tại trường Hogwarts của Harry đầy những chuyện phiền lòng, trong đó phải kể đến ông giáo sư Gilderoy Lockhart, con ma khóc nhè Myrtle ám nhà vệ sinh nữ, và sự hâm mộ bất đắc dĩ của Ginny, cô em gái nhỏ nhà Weasley. Những điều này trở nên vật vãnh khi những chuyện khủng khiếp thực sự xảy ra, có kẻ nào đó - hay thứ gì đó -  đã hóa đá các học sinh trong trường. Phải chăng kẻ đó chính là Draco Malfoy, kẻ thù độc địa truyền kiếp? Hay chính là lão Hagrid, với quá khứ kín như bưng nay phần nào hé lộ? Hay chính là người mà cả trường Hogwarts nghi ngờ... chính Harry Potter?

55m
Sep 01, 2021
Chương 09 - Harry Potter và Phòng chứa bí mật

Năm học thứ hai tại trường Hogwarts của Harry đầy những chuyện phiền lòng, trong đó phải kể đến ông giáo sư Gilderoy Lockhart, con ma khóc nhè Myrtle ám nhà vệ sinh nữ, và sự hâm mộ bất đắc dĩ của Ginny, cô em gái nhỏ nhà Weasley. Những điều này trở nên vật vãnh khi những chuyện khủng khiếp thực sự xảy ra, có kẻ nào đó - hay thứ gì đó -  đã hóa đá các học sinh trong trường. Phải chăng kẻ đó chính là Draco Malfoy, kẻ thù độc địa truyền kiếp? Hay chính là lão Hagrid, với quá khứ kín như bưng nay phần nào hé lộ? Hay chính là người mà cả trường Hogwarts nghi ngờ... chính Harry Potter?

50m
Aug 29, 2021
Chương 08 - Harry Potter và Phòng chứa bí mật

Năm học thứ hai tại trường Hogwarts của Harry đầy những chuyện phiền lòng, trong đó phải kể đến ông giáo sư Gilderoy Lockhart, con ma khóc nhè Myrtle ám nhà vệ sinh nữ, và sự hâm mộ bất đắc dĩ của Ginny, cô em gái nhỏ nhà Weasley. Những điều này trở nên vật vãnh khi những chuyện khủng khiếp thực sự xảy ra, có kẻ nào đó - hay thứ gì đó -  đã hóa đá các học sinh trong trường. Phải chăng kẻ đó chính là Draco Malfoy, kẻ thù độc địa truyền kiếp? Hay chính là lão Hagrid, với quá khứ kín như bưng nay phần nào hé lộ? Hay chính là người mà cả trường Hogwarts nghi ngờ... chính Harry Potter?

42m
Aug 24, 2021
Chương 07 - Harry Potter và Phòng chứa bí mật

Năm học thứ hai tại trường Hogwarts của Harry đầy những chuyện phiền lòng, trong đó phải kể đến ông giáo sư Gilderoy Lockhart, con ma khóc nhè Myrtle ám nhà vệ sinh nữ, và sự hâm mộ bất đắc dĩ của Ginny, cô em gái nhỏ nhà Weasley. Những điều này trở nên vật vãnh khi những chuyện khủng khiếp thực sự xảy ra, có kẻ nào đó - hay thứ gì đó -  đã hóa đá các học sinh trong trường. Phải chăng kẻ đó chính là Draco Malfoy, kẻ thù độc địa truyền kiếp? Hay chính là lão Hagrid, với quá khứ kín như bưng nay phần nào hé lộ? Hay chính là người mà cả trường Hogwarts nghi ngờ... chính Harry Potter?

38m
Aug 20, 2021
Chương 06 - Harry Potter và Phòng chứa bí mật

Năm học thứ hai tại trường Hogwarts của Harry đầy những chuyện phiền lòng, trong đó phải kể đến ông giáo sư Gilderoy Lockhart, con ma khóc nhè Myrtle ám nhà vệ sinh nữ, và sự hâm mộ bất đắc dĩ của Ginny, cô em gái nhỏ nhà Weasley. Những điều này trở nên vật vãnh khi những chuyện khủng khiếp thực sự xảy ra, có kẻ nào đó - hay thứ gì đó -  đã hóa đá các học sinh trong trường. Phải chăng kẻ đó chính là Draco Malfoy, kẻ thù độc địa truyền kiếp? Hay chính là lão Hagrid, với quá khứ kín như bưng nay phần nào hé lộ? Hay chính là người mà cả trường Hogwarts nghi ngờ... chính Harry Potter?

36m
Aug 19, 2021
Chương 05 - Harry Potter và Phòng chứa bí mật

Năm học thứ hai tại trường Hogwarts của Harry đầy những chuyện phiền lòng, trong đó phải kể đến ông giáo sư Gilderoy Lockhart, con ma khóc nhè Myrtle ám nhà vệ sinh nữ, và sự hâm mộ bất đắc dĩ của Ginny, cô em gái nhỏ nhà Weasley. Những điều này trở nên vật vãnh khi những chuyện khủng khiếp thực sự xảy ra, có kẻ nào đó - hay thứ gì đó -  đã hóa đá các học sinh trong trường. Phải chăng kẻ đó chính là Draco Malfoy, kẻ thù độc địa truyền kiếp? Hay chính là lão Hagrid, với quá khứ kín như bưng nay phần nào hé lộ? Hay chính là người mà cả trường Hogwarts nghi ngờ... chính Harry Potter?

40m
Aug 05, 2021
Chương 04 - Harry Potter và Phòng chứa bí mật

Năm học thứ hai tại trường Hogwarts của Harry đầy những chuyện phiền lòng, trong đó phải kể đến ông giáo sư Gilderoy Lockhart, con ma khóc nhè Myrtle ám nhà vệ sinh nữ, và sự hâm mộ bất đắc dĩ của Ginny, cô em gái nhỏ nhà Weasley. Những điều này trở nên vật vãnh khi những chuyện khủng khiếp thực sự xảy ra, có kẻ nào đó - hay thứ gì đó -  đã hóa đá các học sinh trong trường. Phải chăng kẻ đó chính là Draco Malfoy, kẻ thù độc địa truyền kiếp? Hay chính là lão Hagrid, với quá khứ kín như bưng nay phần nào hé lộ? Hay chính là người mà cả trường Hogwarts nghi ngờ... chính Harry Potter?

44m
Aug 03, 2021
Chương 03 - Harry Potter và Phòng chứa bí mật

Năm học thứ hai tại trường Hogwarts của Harry đầy những chuyện phiền lòng, trong đó phải kể đến ông giáo sư Gilderoy Lockhart, con ma khóc nhè Myrtle ám nhà vệ sinh nữ, và sự hâm mộ bất đắc dĩ của Ginny, cô em gái nhỏ nhà Weasley. Những điều này trở nên vật vãnh khi những chuyện khủng khiếp thực sự xảy ra, có kẻ nào đó - hay thứ gì đó -  đã hóa đá các học sinh trong trường. Phải chăng kẻ đó chính là Draco Malfoy, kẻ thù độc địa truyền kiếp? Hay chính là lão Hagrid, với quá khứ kín như bưng nay phần nào hé lộ? Hay chính là người mà cả trường Hogwarts nghi ngờ... chính Harry Potter?

32m
Jul 27, 2021
Chương 02 - Harry Potter và phòng chứa bí mật

Năm học thứ hai tại trường Hogwarts của Harry đầy những chuyện phiền lòng, trong đó phải kể đến ông giáo sư Gilderoy Lockhart, con ma khóc nhè Myrtle ám nhà vệ sinh nữ, và sự hâm mộ bất đắc dĩ của Ginny, cô em gái nhỏ nhà Weasley. Những điều này trở nên vật vãnh khi những chuyện khủng khiếp thực sự xảy ra, có kẻ nào đó - hay thứ gì đó -  đã hóa đá các học sinh trong trường. Phải chăng kẻ đó chính là Draco Malfoy, kẻ thù độc địa truyền kiếp? Hay chính là lão Hagrid, với quá khứ kín như bưng nay phần nào hé lộ? Hay chính là người mà cả trường Hogwarts nghi ngờ... chính Harry Potter?

21m
Jul 26, 2021
Chương 01 - Harry Potter và Phòng chứa bí mật

Năm học thứ hai tại trường Hogwarts của Harry đầy những chuyện phiền lòng, trong đó phải kể đến ông giáo sư Gilderoy Lockhart, con ma khóc nhè Myrtle ám nhà vệ sinh nữ, và sự hâm mộ bất đắc dĩ của Ginny, cô em gái nhỏ nhà Weasley. Những điều này trở nên vật vãnh khi những chuyện khủng khiếp thực sự xảy ra, có kẻ nào đó - hay thứ gì đó -  đã hóa đá các học sinh trong trường. Phải chăng kẻ đó chính là Draco Malfoy, kẻ thù độc địa truyền kiếp? Hay chính là lão Hagrid, với quá khứ kín như bưng nay phần nào hé lộ? Hay chính là người mà cả trường Hogwarts nghi ngờ... chính Harry Potter?

19m
Jul 25, 2021
Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu ep 1

"Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu" là câu chuyện của một người đã sắp đi qua thời tuổi trẻ của mình, về việc làm thế nào để sử dụng tốt nhất quãng thời gian quý giá này của mỗi người. Học gì, làm gì, đi ra sao để cân bằng giữa trải nghiệm và công việc, để chuẩn bị hiệu quả cho cuộc sống tương lai, và có những năm tháng thanh xuân tuyệt vời rực rỡ. Tập podcast này là một trích đoạn ngắn của cuốn sách. Cuối cùng, mình khuyến khích các bạn hãy mua sách giấy để ủng hộ tác giả nếu có điều kiện

15m
Jan 21, 2021