Giang ơi Radio

Giang ơi Radio

About

Cảm ơn các bạn đã đến với Giang Ơi Radio, mình là Giang và ở đây mình tản mạn về chuyện làm người lớn.

Available on

Community

29 episodes

#29 - người lớn sống để theo đuổi điều gì

Mình là Giang, mình là người lớn và mình tự hỏi sống là để theo đuổi điều gì.

21m
Apr 19
#28 - người lớn và áp lực "xây dựng hình ảnh"

Mình là Giang, mình là người lớn và mình muốn nói về áp lực "xây dựng hình ảnh".

14m
Dec 01, 2023
#27 -người lớn được và mất

Mình là Giang, mình là người lớn và mình sống cùng những cái được bên cạnh những cái mất.

14m
Jul 21, 2023
#26 - người lớn ở riêng

Mình là Giang, mình là người lớn và mình đã ra ở riêng

12m
Apr 28, 2023
#25 - người lớn cô đơn

Mình là Giang, mình là người lớn và mình thỉnh thoảng cũng cô đơn

22m
Mar 16, 2023
#24 - người lớn tạm biệt năm cũ

Mình là Giang, mình là người lớn và mình đang tạm biệt năm cũ

14m
Dec 31, 2022
#23 - người lớn chơi trung thu

Mình là Giang, mình là người lớn và mình chơi trung thu

17m
Sep 07, 2022
#22 - người lớn FOMO

Mình là Giang, mình là người lớn và thỉnh thoảng mình cũng FOMO

18m
May 24, 2022
#21 - người lớn đi đẻ

Mình là Giang, mình là người lớn và mình đi đẻ

24m
Apr 16, 2022
#20 - người lớn mang bầu

Mình là Giang, mình là người lớn và mình mang bầu

11m
Nov 26, 2021
#19 - người lớn quá tải mạng xã hội

Mình là Giang, mình là người lớn và mình (thỉnh thoảng cũng) bị quá tải mạng xã hội.

22m
Sep 17, 2021
#18 - người lớn đi thi

Mình là Giang, mình là người lớn và mình đã đi thi rất nhiều cuộc thi.

21m
Jul 26, 2021
#17 - người lớn cảm thấy... già

Mình là Giang, mình là người lớn và mình cảm thấy già thật là già!

15m
May 29, 2021
#16 - người lớn đón năm mới

Mình là Giang, mình là người lớn và mình đón năm mới.

12m
Jan 17, 2021
#15 - người lớn chết đi

Mình là Giang, mình là người lớn và một ngày nào đó mình sẽ chết.

19m
Dec 03, 2020
#14 - người lớn bị PMS

Mình là Giang, mình là người lớn và mình đang bị PMS.

8m
Oct 19, 2020
#13 - người lớn ở căn hộ

Mình là Giang, mình là người lớn và mình sống ở căn hộ.

12m
Jul 30, 2020
#12 - người lớn thích đẹp

Mình là Giang, mình là người lớn và mình thích đẹp.

16m
Jun 11, 2020
#11 - người lớn ở thành phố lớn

Mình là Giang, mình là người lớn và mình ở thành phố lớn.

13m
Jun 02, 2020
#10 - người lớn đi du lịch

Mình là Giang, mình là người lớn và mình đi du lịch.

12m
May 05, 2020
#9 - người lớn ở nhà

Mình là Giang, mình là người lớn và mình ở nhà.

19m
Apr 14, 2020
#8 - người lớn thất tình

Mình là Giang, mình là người lớn và mình đã từng thất tình.

11m
Mar 05, 2020
#7 - người lớn nghỉ lễ

Mình là Giang, mình là người lớn và mình nghỉ lễ.

7m
Apr 30, 2019
#6 - người lớn đi máy bay

Mình là Giang, mình là người lớn và mình đi máy bay.

6m
Jan 07, 2019
#5 - người lớn chuyển nhà

Mình là Giang, mình là người lớn và mình chuyển nhà.

11m
Nov 26, 2018
#4 - người lớn đi làm

Mình là Giang, mình là người lớn và mình đi làm.

8m
Apr 28, 2018
#3 - người lớn dọn nhà

Mình là Giang, mình là người lớn và mình dọn nhà.

6m
Mar 08, 2018
#2 - người lớn nuôi mèo

Mình là Giang, mình là người lớn và mình nuôi mèo.

6m
Feb 28, 2018
#1 - người lớn đi siêu thị

Mình là Giang, mình là người lớn và mình đi siêu thị.

6m
Jan 16, 2018