Giáo Trình Dành Cho Mọi Người

Phương Thơm Voice & Waves

About

Giáo Trình Dành Cho Mọi Người bao gồm các audiobook giáo trình và sách về chính trị - kinh tế - quản lý - triết học - tâm lý - lịch sử - văn hóa và xã hội học.

Kênh podcast Giáo Trình Dành Cho Mọi Người được cung cấp bởi kênh YouTube Phương Thơm Voice và mang đến dưới dạng podcast bởi Waves.

Link gốc: https://www.youtube.com/channel/UCO-D_Udjb8_8FGH89pR2bsw
© Bản quyền thuộc về Phương Thơm Voice

Website: https://www.waves8.com
Facebook: https://www.facebook.com/WavesVietnam

Nếu bạn là một Youtuber muốn chuyển đổi chương trình của bạn thành podcast, hãy liên hệ với hello@waves8.com nhé.

Available on

Community

10 episodes

Giải bài tập SGK môn Lịch Sử 12 - Bài 14. PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930 - 1935

Hãy tải ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất: iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app GIẢI BÀI TẬP SGK MÔN LỊCH SỬ 12 - BÀI 14. PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930 - 1935 Đọc sách và Trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa - Giải bài tập SGK môn Lịch sử 12 Tác giả: Nhiều tác giả | Nhà xuất bản: GIÁO DỤC - 2008 Người đọc: Phương Thơm Phần 2. LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 - 2000 Chương 2. Việt Nam từ năm 1930 - 1945 Bài 14. Phong trào cách mạng 1930 - 1935 * Kênh podcast Giáo Trình Dành Cho Mọi Người được cung cấp bởi kênh YouTube Phương Thơm Voice và mang đến dưới dạng podcast bởi Waves. Link YT Channel: https://www.youtube.com/channel/UCO-D_Udjb8_8FGH89pR2bsw © Bản quyền thuộc về Phương Thơm Voice Website: https://www.waves8.com Facebook: https://www.facebook.com/WavesVietnam Nếu bạn là một Youtuber muốn chuyển đổi chương trình của bạn thành podcast, hãy liên hệ với hello@waves8.com nhé.

9m
May 28, 2020
Giải bài tập SGK môn Lịch Sử 12 - Bài 13. PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1925 - 1930

Hãy tải ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất: iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app GIẢI BÀI TẬP SGK MÔN LỊCH SỬ 12 - BÀI 12. PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 - 1925 Đọc sách và Trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa - Giải bài tập SGK môn Lịch sử 12 Tác giả: Nhiều tác giả | Nhà xuất bản: GIÁO DỤC - 2008 Người đọc: Phương Thơm * Phần 2. LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 - 2000 Chương 1. Việt Nam từ năm 1919 đến 2000 Bài 13. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 - 1930 * Kênh podcast Giáo Trình Dành Cho Mọi Người được cung cấp bởi kênh YouTube Phương Thơm Voice và mang đến dưới dạng podcast bởi Waves. Link YT Channel: https://www.youtube.com/channel/UCO-D_Udjb8_8FGH89pR2bsw © Bản quyền thuộc về Phương Thơm Voice Website: https://www.waves8.com Facebook: https://www.facebook.com/WavesVietnam Nếu bạn là một Youtuber muốn chuyển đổi chương trình của bạn thành podcast, hãy liên hệ với hello@waves8.com nhé.

7m
May 25, 2020
Giải bài tập SGK môn Lịch Sử 12 - Bài 12. PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 - 1925

Hãy tải ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất: iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app GIẢI BÀI TẬP SGK MÔN LỊCH SỬ 12 - BÀI 12. PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 - 1925 Đọc sách và Trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa - Giải bài tập SGK môn Lịch sử 12 Tác giả: Nhiều tác giả | Nhà xuất bản: GIÁO DỤC - 2008 Người đọc: Phương Thơm * Phần 2. LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 - 2000 Chương 1. Việt Nam từ năm 1919 đến 2000 Bài 12. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 - 1925 Kênh podcast Giáo Trình Dành Cho Mọi Người được cung cấp bởi kênh YouTube Phương Thơm Voice và mang đến dưới dạng podcast bởi Waves. Link YT Channel: https://www.youtube.com/channel/UCO-D8FGH89pR2bsw © Bản quyền thuộc về Phương Thơm Voice Website: https://www.waves8.com Facebook: https://www.facebook.com/WavesVietnam Nếu bạn là một Youtuber muốn chuyển đổi chương trình của bạn thành podcast, hãy liên hệ với hello@waves8.com nhé.

6m
May 21, 2020
Giải bài tập SGK môn Lịch Sử 12 - Bài 11. TỔNG KẾT LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 - 2000

Hãy tải ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất: iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app GIẢI BÀI TẬP SGK MÔN LỊCH SỬ 12 - BÀI 8. NHẬT BẢN Đọc sách và Trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa - Giải bài tập SGK môn Lịch sử 12 Tác giả: Nhiều tác giả | Nhà xuất bản: GIÁO DỤC - 2008 Người đọc: Phương Thơm * Phần 1. LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 - 2000 Chương 6. Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa Bài 11. Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 - 2000 * Kênh podcast Giáo Trình Dành Cho Mọi Người được cung cấp bởi kênh YouTube Phương Thơm Voice và mang đến dưới dạng podcast bởi Waves. Link YT Channel: https://www.youtube.com/channel/UCO-D8FGH89pR2bsw © Bản quyền thuộc về Phương Thơm Voice Website: https://www.waves8.com Facebook: https://www.facebook.com/WavesVietnam Nếu bạn là một Youtuber muốn chuyển đổi chương trình của bạn thành podcast, hãy liên hệ với hello@waves8.com nhé.

2m
May 18, 2020
Giải bài tập SGK môn Lịch Sử 12 - Bài 10. CÁCH MẠNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HÓA...

Hãy tải ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất: iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app LỊCH SỬ 12 - BÀI 10. CÁCH MẠNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HÓA... Đọc sách và Trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa - Giải bài tập SGK môn Lịch sử 12 Tác giả: Nhiều tác giả | Nhà xuất bản: GIÁO DỤC - 2008 Người đọc: Phương Thơm * Phần 1. LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 - 2000 Chương 6. Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa Bài 10. Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX * Kênh podcast Giáo Trình Dành Cho Mọi Người được cung cấp bởi kênh YouTube Phương Thơm Voice và mang đến dưới dạng podcast bởi Waves. Link YT Channel: https://www.youtube.com/channel/UCO-D8FGH89pR2bsw © Bản quyền thuộc về Phương Thơm Voice Website: https://www.waves8.com Facebook: https://www.facebook.com/WavesVietnam Nếu bạn là một Youtuber muốn chuyển đổi chương trình của bạn thành podcast, hãy liên hệ với hello@waves8.com nhé.

2m
May 14, 2020
Giải bài tập SGK môn Lịch Sử 12 - Bài 9. QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG VÀ SAU THỜI KÌ CHIẾN TRANH LẠNH

Hãy tải ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất: iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app GIẢI BÀI TẬP SGK MÔN LỊCH SỬ 12 - BÀI 9. QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG VÀ SAU THỜI KÌ CHIẾN TRANH LẠNH Đọc sách và Trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa - Giải bài tập SGK môn Lịch sử 12 Tác giả: Nhiều tác giả | Nhà xuất bản: GIÁO DỤC - 2008 Người đọc: Phương Thơm * Phần 1. LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 - 2000 Chương 5. Quan hệ quốc tế (1945 - 2000) Bài 9. Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì Chiến tranh lạnh * Kênh podcast Giáo Trình Dành Cho Mọi Người được cung cấp bởi kênh YouTube Phương Thơm Voice và mang đến dưới dạng podcast bởi Waves. Link YT Channel: https://www.youtube.com/channel/UCO-D8FGH89pR2bsw © Bản quyền thuộc về Phương Thơm Voice Website: https://www.waves8.com Facebook: https://www.facebook.com/WavesVietnam Nếu bạn là một Youtuber muốn chuyển đổi chương trình của bạn thành podcast, hãy liên hệ với hello@waves8.com nhé.

5m
May 11, 2020
Giải bài tập SGK môn Lịch Sử 12 - Bài 8. NHẬT BẢN

Hãy tải ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất: iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app GIẢI BÀI TẬP SGK MÔN LỊCH SỬ 12 - BÀI 8. NHẬT BẢN Đọc sách và Trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa - Giải bài tập SGK môn Lịch sử 12 Tác giả: Nhiều tác giả | Nhà xuất bản: GIÁO DỤC - 2008 Người đọc: Phương Thơm * Phần 1. LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 - 2000 Chương 4. Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) BÀI 8. NHẬT BẢN Kênh podcast Giáo Trình Dành Cho Mọi Người được cung cấp bởi kênh YouTube Phương Thơm Voice và mang đến dưới dạng podcast bởi Waves. Link YT Channel: https://www.youtube.com/channel/UCO-D8FGH89pR2bsw © Bản quyền thuộc về Phương Thơm Voice Website: https://www.waves8.com Facebook: https://www.facebook.com/WavesVietnam Nếu bạn là một Youtuber muốn chuyển đổi chương trình của bạn thành podcast, hãy liên hệ với hello@waves8.com nhé.

6m
May 07, 2020
Giải bài tập SGK môn Lịch Sử 12 - Bài 7. TÂY ÂU

Hãy tải ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất: iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app LỊCH SỬ 12 - BÀI 4. CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á VÀ ẤN ĐỘ Đọc sách và Trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa - Giải bài tập SGK môn Lịch sử 12 Tác giả: Nhiều tác giả | Nhà xuất bản: GIÁO DỤC - 2008 Người đọc: Phương Thơm * Phần 1. LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 - 2000 Chương 3. Các nước Á, Phi và Mĩ Latinh (1945 - 2000) Bài 7. Tây Âu * Kênh podcast Giáo Trình Dành Cho Mọi Người được cung cấp bởi kênh YouTube Phương Thơm Voice và mang đến dưới dạng podcast bởi Waves. Link YT Channel: https://www.youtube.com/channel/UCO-D8FGH89pR2bsw © Bản quyền thuộc về Phương Thơm Voice Website: https://www.waves8.com Facebook: https://www.facebook.com/WavesVietnam Nếu bạn là một Youtuber muốn chuyển đổi chương trình của bạn thành podcast, hãy liên hệ với hello@waves8.com nhé.

5m
May 04, 2020
Giải bài tập SGK môn Lịch Sử 12 - Bài 6. NƯỚC MỸ

Hãy tải ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất: iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app GIẢI BÀI TẬP SGK MÔN LỊCH SỬ 12 - BÀI 6. NƯỚC MỸ Đọc sách và Trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa - Giải bài tập SGK môn Lịch sử 12 Tác giả: Nhiều tác giả | Nhà xuất bản: GIÁO DỤC - 2008 Người đọc: Phương Thơm * Phần 1. LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 - 2000 Chương 4. Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) Bài 6. Nước Mĩ * Kênh podcast Giáo Trình Dành Cho Mọi Người được cung cấp bởi kênh YouTube Phương Thơm Voice và mang đến dưới dạng podcast bởi Waves. Link YT Channel: https://www.youtube.com/channel/UCO-D8FGH89pR2bsw © Bản quyền thuộc về Phương Thơm Voice Website: https://www.waves8.com Facebook: https://www.facebook.com/WavesVietnam Nếu bạn là một Youtuber muốn chuyển đổi chương trình của bạn thành podcast, hãy liên hệ với hello@waves8.com nhé.

7m
Apr 30, 2020
Giải bài tập SGK môn Lịch Sử 12 - Bài 5. CÁC NƯỚC CHÂU PHI VÀ MĨ LATINH

Hãy tải ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất: iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app GIẢI BÀI TẬP SGK MÔN LỊCH SỬ 12 - BÀI 5. CÁC NƯỚC CHÂU PHI VÀ MĨ LATINH Đọc sách và Trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa - Giải bài tập SGK môn Lịch sử 12 Tác giả: Nhiều tác giả | Nhà xuất bản: GIÁO DỤC - 2008 Người đọc: Phương Thơm * Phần 1. LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 - 2000 Chương 3. Các nước Á, Phi và Mĩ Latinh (1945 - 2000) Bài 5. Các nước Châu Phi và Mĩ Latinh * Kênh podcast Giáo Trình Dành Cho Mọi Người được cung cấp bởi kênh YouTube Phương Thơm Voice và mang đến dưới dạng podcast bởi Waves. Link YT Channel: https://www.youtube.com/channel/UCO-D8FGH89pR2bsw © Bản quyền thuộc về Phương Thơm Voice Website: https://www.waves8.com Facebook: https://www.facebook.com/WavesVietnam Nếu bạn là một Youtuber muốn chuyển đổi chương trình của bạn thành podcast, hãy liên hệ với hello@waves8.com nhé.

8m
Apr 27, 2020