Globalization Radio

Hoàng Minh Trang

About

Globalization Radio (Radio Toàn Cầu Hoá) là chương trình podcast bằng tiếng Việt đầu tiên về chính trị, kinh tế, xã hội quốc tế trong mối tương quan với Việt Nam do giảng viên và sinh viên gây dựng từ một khoá học, lên sóng vào tối thứ 3 hàng tuần

Available on

Community

1 episodes

Tập 1: Một vành đai, một con đường và Việt Nam | Radio Toàn cầu hóa

Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường được công bố bởi Tập Cập Bình là một khuôn khổ cho tổ chức phát triển kinh tế đa quốc gia của Trung Quốc. Đây là một ý tưởng-tham vọng lớn, vậy nó có thể được triển khai cụ thể như thế nào? Mời các bạn lắng nghe câu chuyện, theo chúng tôi tới nhiều đất nước và trở lại Việt Nam. Kịch bản và giọng kể: Nguyễn Duy Định, Phạm Huy Hùng, Nguyễn Thanh Phương (Phát triển từ Podcast 837: The Belt, The Road, and The Money của NPR Planet Money) Giảng viên hướng dẫn: TS. Phùng Hà Thanh, Khoá học: Toàn Cầu Hoá và Sự Tạo Thành Các Xã Hội Đương Đại, Mùa thu 2018 (Ngành Ngôn ngữ Anh, Định hướng Quốc tế học, Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Các nước nói tiếng Anh, Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc Gia Hà Nội) Hình ảnh bìa được lấy từ ảnh của Marcelo Quinan trên Unsplash -------------------------------------------------------------------------------------------- Radio Toàn cầu hóa Quốc tế học - Tổ Đất nước học - Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa các nước nói tiếng Anh - Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội Wordpress:https://quoctehoc.wordpress.com/ https://quoctehoc.wordpress.com/?fbclid=IwAR1PmVorzdlhm1yEIhCbWtV53WtFKlUhe7WQrYJfAiZsRGMJRxizd3hnJX4 Email:internationalstudies.ulis@gmail.com

16m
Apr 09, 2021