Hồ Sơ Vụ Án

Hồ Sơ Vụ Án

About

Tổng hợp những vụ án, câu chuyện có thật về góc tối của cuộc sống
Email podcast: hosovuanpodcast@gmail.com
Email cá nhân: eddievuofficial@gmail.com
Apple Podcast: https://podcasts.apple.com/vn/podcast/id1578771532
Spotify: https://open.spotify.com/show/2y2kqzbNLdqoPRDpyZKTzG
Nếu có điều kiện các bạn có thể donate cho podcast qua:
Techcombank
CTK Vũ Mạnh Hùng
Số TK: 19050034362015

Available on

Community

74 episodes

Bức Ảnh Và Câu Chuyện (Phần 3)

3 bức ảnh, 3 câu chuyện và bạn sẽ muốn nghe câu chuyện cuối cùng.... Techcombank CTK Vũ Mạnh HùHùng Số TK: 19050034362015 Email: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠hosovuanpodcast@gmail.com⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Email Cá Nhân: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠eddievuofficial@gmail.com⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Youtube: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.youtube.com/@EddieVu ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Apple Podcast: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠podcasts.apple.com/vn/podcast/id1578771532⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Spotify: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠open.spotify.com/show/2y2kqzbNLdqoPRDpyZKTzG⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Discord: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://discord.gg/PWWWrtD⁠⁠

22m
Jun 23
Cô Gái Trên Chiếc Sofa

Khi người hàng xóm nhìn về phía cửa kính bên nhà hàng xóm ông ta nhìn thấy 1 người mà ông ta chưa gặp trong khoảng thời gian dài.... Techcombank CTK Vũ Mạnh HùHùng Số TK: 19050034362015 Email: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠hosovuanpodcast@gmail.com⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ http://hosovuanpodcast@gmail.com/ Email Cá Nhân: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠eddievuofficial@gmail.com⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://eddievuofficial@gmail.com/ Youtube: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.youtube.com/@EddieVu ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://www.youtube.com/channel/UCSFvaaFHdCPzMj_dWQ_V4gw Apple Podcast: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠podcasts.apple.com/vn/podcast/id1578771532⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://podcasts.apple.com/vn/podcast/id1578771532 Spotify: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠open.spotify.com/show/2y2kqzbNLdqoPRDpyZKTzG⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://open.spotify.com/show/2y2kqzbNLdqoPRDpyZKTzG Discord: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://discord.gg/PWWWrtD⁠ https://discord.gg/PWWWrtDtbv

8m
Jun 16
Câu Chuyện Cái Đèn

Khi mọi người giải thích cho Mitch chuyện gì đã xảy ra, Mitch không thể nào tin được..... Techcombank CTK Vũ Mạnh HùHùng Số TK: 19050034362015 Email: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠hosovuanpodcast@gmail.com⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ http://hosovuanpodcast@gmail.com/ Email Cá Nhân: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠eddievuofficial@gmail.com⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://eddievuofficial@gmail.com/ Youtube: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.youtube.com/@EddieVu ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://www.youtube.com/channel/UCSFvaaFHdCPzMj_dWQ_V4gw Apple Podcast: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠podcasts.apple.com/vn/podcast/id1578771532⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://podcasts.apple.com/vn/podcast/id1578771532 Spotify: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠open.spotify.com/show/2y2kqzbNLdqoPRDpyZKTzG⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://open.spotify.com/show/2y2kqzbNLdqoPRDpyZKTzG Discord: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://discord.gg/PWWWrtD⁠ https://discord.gg/PWWWrtDtbv

9m
Jun 08
Những Bức Ảnh Đáng Sợ Và Câu Chuyện Đằng Sau Chúng (Phần 2)

Sau đây là 3 bức ảnh đáng sợ và câu chuyện đằng sau chúng..... Techcombank CTK Vũ Mạnh HùHùng Số TK: 19050034362015 Email: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠hosovuanpodcast@gmail.com⁠⁠⁠⁠⁠⁠ http://hosovuanpodcast@gmail.com/ Email Cá Nhân: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠eddievuofficial@gmail.com⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://eddievuofficial@gmail.com/ Youtube: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.youtube.com/@EddieVu ⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://www.youtube.com/channel/UCSFvaaFHdCPzMj_dWQ_V4gw Apple Podcast: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠podcasts.apple.com/vn/podcast/id1578771532⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://podcasts.apple.com/vn/podcast/id1578771532 Spotify: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠open.spotify.com/show/2y2kqzbNLdqoPRDpyZKTzG⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://open.spotify.com/show/2y2kqzbNLdqoPRDpyZKTzG Discord: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://discord.gg/PWWWrtD https://discord.gg/PWWWrtDtbv

14m
Jan 26
Biến Mất Trong Chớp Mắt (Phần 2)

Nghĩ về thời đi học của các bạn, đã bao giờ bạn có crush một ai đó chưa, có thể là cô gái ngồi cạnh, bạn nam lớp bên hay là giáo viên thực tập, và những lần crush đó thì kéo dài trong bao lâu, vài ngày, vài tuần hay vài tháng, thế còn 15 năm thì sao..... Nếu có điều kiện các bạn có thể donate cho podcast qua: Techcombank CTK Vũ Mạnh Hùng Số TK: 19050034362015 Email: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠hosovuanpodcast@gmail.com⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ http://hosovuanpodcast@gmail.com/ Email Cá Nhân: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠eddievuofficial@gmail.com⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://eddievuofficial@gmail.com/ Youtube: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.youtube.com/@EddieVu ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://www.youtube.com/channel/UCSFvaaFHdCPzMj_dWQ_V4gw Apple Podcast: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠podcasts.apple.com/vn/podcast/id1578771532⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://podcasts.apple.com/vn/podcast/id1578771532 Spotify: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠open.spotify.com/show/2y2kqzbNLdqoPRDpyZKTzG⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://open.spotify.com/show/2y2kqzbNLdqoPRDpyZKTzG Discord: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://discord.gg/PWWWrtD⁠⁠ https://discord.gg/PWWWrtDtbv

29m
Dec 25, 2023
Người Bố Người Con

Một người bố yêu thương gia đình, nhưng cứ thứ 6 hàng tuần ông ấy trở nên hết sức kì lạ,..... Nếu có điều kiện các bạn có thể donate cho podcast qua: Techcombank CTK Vũ Mạnh Hùng Số TK: 19050034362015 Email: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠hosovuanpodcast@gmail.com⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ http://hosovuanpodcast@gmail.com/ Email Cá Nhân: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠eddievuofficial@gmail.com⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://eddievuofficial@gmail.com/ Youtube: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.youtube.com/@EddieVu ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://www.youtube.com/channel/UCSFvaaFHdCPzMj_dWQ_V4gw Apple Podcast: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠podcasts.apple.com/vn/podcast/id1578771532⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://podcasts.apple.com/vn/podcast/id1578771532 Spotify: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠open.spotify.com/show/2y2kqzbNLdqoPRDpyZKTzG⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://open.spotify.com/show/2y2kqzbNLdqoPRDpyZKTzG Discord: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://discord.gg/PWWWrtD⁠⁠ https://discord.gg/PWWWrtDtbv

14m
Nov 08, 2023
The Fisher Kẻ Dọc Cá

Những năm 1990, một kẻ giết người hàng loạt ở Nga xuất hiện. Mục tiêu của hắn là những nam giới trong độ tuổi 10-16 được biết tới với biệt danh The Fisher...... Techcombank CTK Vũ Mạnh Hùng Số TK: 19050034362015 Email: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠hosovuanpodcast@gmail.com⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ http://hosovuanpodcast@gmail.com/ Email Cá Nhân: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠eddievuofficial@gmail.com⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://eddievuofficial@gmail.com/ Youtube: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.youtube.com/@EddieVu ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://www.youtube.com/channel/UCSFvaaFHdCPzMj_dWQ_V4gw Apple Podcast: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠podcasts.apple.com/vn/podcast/id1578771532⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://podcasts.apple.com/vn/podcast/id1578771532 Spotify: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠open.spotify.com/show/2y2kqzbNLdqoPRDpyZKTzG⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://open.spotify.com/show/2y2kqzbNLdqoPRDpyZKTzG Discord: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://discord.gg/PWWWrtD⁠ https://discord.gg/PWWWrtDtbv

19m
Oct 07, 2023
Vụ Án Vòng Cẩm Thạch

Năm 1986, ở Cù Lao Dung, cảnh sát tìm được thi thể của 9 người. Chuyện gì đã xảy ra với họ? Techcombank CTK Vũ Mạnh Hùng Số TK: 19050034362015 Email: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠hosovuanpodcast@gmail.com⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ http://hosovuanpodcast@gmail.com/ Email Cá Nhân: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠eddievuofficial@gmail.com⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://eddievuofficial@gmail.com/ Youtube: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.youtube.com/@EddieVu ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://www.youtube.com/channel/UCSFvaaFHdCPzMj_dWQ_V4gw Apple Podcast: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠podcasts.apple.com/vn/podcast/id1578771532⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://podcasts.apple.com/vn/podcast/id1578771532 Spotify: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠open.spotify.com/show/2y2kqzbNLdqoPRDpyZKTzG⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://open.spotify.com/show/2y2kqzbNLdqoPRDpyZKTzG Discord: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://discord.gg/PWWWrtD⁠ https://discord.gg/PWWWrtDtbv

11m
Jul 30, 2023
Những Gì Xảy Ra Trong Phòng 3109

Năm 2014, một cảnh sát Hồng Kông nhận được một cuộc gọi từ một nam giới. Khi họ tới để kiểm tra thì ...... Techcombank CTK Vũ Mạnh Hùng Số TK: 19050034362015 Email: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠hosovuanpodcast@gmail.com⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ http://hosovuanpodcast@gmail.com/ Email Cá Nhân: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠eddievuofficial@gmail.com⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://eddievuofficial@gmail.com/ Youtube: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.youtube.com/@EddieVu ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://www.youtube.com/channel/UCSFvaaFHdCPzMj_dWQ_V4gw Apple Podcast: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠podcasts.apple.com/vn/podcast/id1578771532⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://podcasts.apple.com/vn/podcast/id1578771532 Spotify: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠open.spotify.com/show/2y2kqzbNLdqoPRDpyZKTzG⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://open.spotify.com/show/2y2kqzbNLdqoPRDpyZKTzG Discord: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://discord.gg/PWWWrtD⁠ https://discord.gg/PWWWrtDtbv

12m
Jul 24, 2023
Người Bố Tệ Nhất Thế Giới

Đây chính là câu chuyện ám ảnh nhất với tôi ..... Techcombank CTK Vũ Mạnh HùHùng Số TK: 19050034362015 Email: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠hosovuanpodcast@gmail.com⁠⁠⁠⁠⁠⁠ http://hosovuanpodcast@gmail.com/ Email Cá Nhân: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠eddievuofficial@gmail.com⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://eddievuofficial@gmail.com/ Youtube: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.youtube.com/@EddieVu ⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://www.youtube.com/channel/UCSFvaaFHdCPzMj_dWQ_V4gw Apple Podcast: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠podcasts.apple.com/vn/podcast/id1578771532⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://podcasts.apple.com/vn/podcast/id1578771532 Spotify: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠open.spotify.com/show/2y2kqzbNLdqoPRDpyZKTzG⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://open.spotify.com/show/2y2kqzbNLdqoPRDpyZKTzG Discord: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://discord.gg/PWWWrtD https://discord.gg/PWWWrtDtbv

20m
Jul 17, 2023
Những Bức Ảnh Đáng Sợ Và Câu Chuyện Đằng Sau Chúng (Phần 1)

Câu chuyện về 1 cô nhân viên công viên, 2 kĩ sư tuabin gió và 1 người yêu động vật..... Techcombank CTK Vũ Mạnh HùHùng Số TK: 19050034362015 Email: ⁠⁠⁠⁠⁠hosovuanpodcast@gmail.com⁠⁠⁠⁠⁠ http://hosovuanpodcast@gmail.com/ Email Cá Nhân: ⁠⁠⁠⁠⁠eddievuofficial@gmail.com⁠⁠⁠⁠⁠ https://eddievuofficial@gmail.com/ Youtube: ⁠⁠⁠⁠⁠https://www.youtube.com/@EddieVu ⁠⁠⁠⁠⁠ https://www.youtube.com/channel/UCSFvaaFHdCPzMj_dWQ_V4gw Apple Podcast: ⁠⁠⁠⁠⁠podcasts.apple.com/vn/podcast/id1578771532⁠⁠⁠⁠⁠ https://podcasts.apple.com/vn/podcast/id1578771532 Spotify: ⁠⁠⁠⁠⁠open.spotify.com/show/2y2kqzbNLdqoPRDpyZKTzG⁠⁠⁠⁠⁠ https://open.spotify.com/show/2y2kqzbNLdqoPRDpyZKTzG Discord: ⁠⁠⁠⁠⁠https://discord.gg/PWWWrtD https://discord.gg/PWWWrtDtbv

15m
Jul 08, 2023
Kẻ Ăn Thịt Người Armin Meiwes

Khi nghĩ rằng bài quảng cáo của mình sẽ không một ai chú ý, bỗng dưng, người đàn ông nhận được một lời mời thú vị. Đây chính là những thứ mà ông ta đang tìm kiếm. Và những gì xảy ra sau đó thì không một ai muốn biết.... Techcombank CTK Vũ Mạnh HùHùng Số TK: 19050034362015 Email: ⁠⁠⁠⁠hosovuanpodcast@gmail.com⁠⁠⁠⁠ http://hosovuanpodcast@gmail.com/ Email Cá Nhân: ⁠⁠⁠⁠eddievuofficial@gmail.com⁠⁠⁠⁠ https://eddievuofficial@gmail.com/ Youtube: ⁠⁠⁠⁠https://www.youtube.com/@EddieVu ⁠⁠⁠⁠ https://www.youtube.com/channel/UCSFvaaFHdCPzMj_dWQ_V4gw Apple Podcast: ⁠⁠⁠⁠podcasts.apple.com/vn/podcast/id1578771532⁠⁠⁠⁠ https://podcasts.apple.com/vn/podcast/id1578771532 Spotify: ⁠⁠⁠⁠open.spotify.com/show/2y2kqzbNLdqoPRDpyZKTzG⁠⁠⁠⁠ https://open.spotify.com/show/2y2kqzbNLdqoPRDpyZKTzG Discord: ⁠⁠⁠⁠https://discord.gg/PWWWrtD https://discord.gg/PWWWrtDtbv

19m
Jul 01, 2023
Biến Mất Trong Chớp Mắt (Phần 2)

Năm 1996, cảnh sát gõ cửa một cặp đôi. Khi họ mở cửa thì họ không biết rằng họ sắp sửa trở thành tâm điểm của một vụ án kinh kinh khủng nhất ở Anh...... Techcombank CTK Vũ Mạnh HùHùng Số TK: 19050034362015 Email: ⁠⁠⁠hosovuanpodcast@gmail.com⁠⁠⁠ http://hosovuanpodcast@gmail.com/ Email Cá Nhân: ⁠⁠⁠eddievuofficial@gmail.com⁠⁠⁠ https://eddievuofficial@gmail.com/ Youtube: ⁠⁠⁠https://www.youtube.com/@EddieVu ⁠⁠⁠ https://www.youtube.com/channel/UCSFvaaFHdCPzMj_dWQ_V4gw Apple Podcast: ⁠⁠⁠podcasts.apple.com/vn/podcast/id1578771532⁠⁠⁠ https://podcasts.apple.com/vn/podcast/id1578771532 Spotify: ⁠⁠⁠open.spotify.com/show/2y2kqzbNLdqoPRDpyZKTzG⁠⁠⁠ https://open.spotify.com/show/2y2kqzbNLdqoPRDpyZKTzG Discord: ⁠⁠⁠https://discord.gg/PWWWrtD https://discord.gg/PWWWrtDtbv

11m
Jun 13, 2023
Abby Choi

Năm 2019, bộ phim Parasite (Ký Sinh Trùng) tháng giải bộ phim xuất xắc nhất năm ở giải oscar. Bộ phim kể về 1 gia đình nghèo làm mọi cách để hưởng lợi từ gia đình giàu. Nhưng nếu đó không chỉ là phim thì sao...... Techcombank CTK Vũ Mạnh Hùng Số TK: 19050034362015 Email: ⁠⁠hosovuanpodcast@gmail.com⁠⁠ http://hosovuanpodcast@gmail.com/ Email Cá Nhân: ⁠⁠eddievuofficial@gmail.com⁠⁠ https://eddievuofficial@gmail.com/ Youtube: ⁠⁠https://www.youtube.com/@EddieVu ⁠⁠ https://www.youtube.com/channel/UCSFvaaFHdCPzMj_dWQ_V4gw Apple Podcast: ⁠⁠podcasts.apple.com/vn/podcast/id1578771532⁠⁠ https://podcasts.apple.com/vn/podcast/id1578771532 Spotify: ⁠⁠open.spotify.com/show/2y2kqzbNLdqoPRDpyZKTzG⁠⁠ https://open.spotify.com/show/2y2kqzbNLdqoPRDpyZKTzG Discord: ⁠⁠https://discord.gg/PWWWrtD https://discord.gg/PWWWrtDtbv

12m
May 27, 2023
Lời Thú Nhận Của Người Cha

Người đàn ông trong câu chuyện này có một bí mật. Cách duy nhất ông có thể giải tỏa là đăng câu chuyện của mình trên mạng... Nếu có điều kiện các bạn có thể donate cho podcast qua: Techcombank CTK Vũ Mạnh Hùng Số TK: 19050034362015 Email: ⁠hosovuanpodcast@gmail.com⁠ http://hosovuanpodcast@gmail.com/ Email Cá Nhân: ⁠eddievuofficial@gmail.com⁠ https://eddievuofficial@gmail.com/ Youtube: ⁠https://www.youtube.com/@EddieVu ⁠ https://www.youtube.com/channel/UCSFvaaFHdCPzMj_dWQ_V4gw Apple Podcast: ⁠podcasts.apple.com/vn/podcast/id1578771532⁠ https://podcasts.apple.com/vn/podcast/id1578771532 Spotify: ⁠open.spotify.com/show/2y2kqzbNLdqoPRDpyZKTzG⁠ https://open.spotify.com/show/2y2kqzbNLdqoPRDpyZKTzG Discord: ⁠https://discord.gg/PWWWrtD https://discord.gg/PWWWrtDtbv

15m
Apr 10, 2023
Chuyến Xe Cuối Cùng Của Jyoti

Năm 2012, một người phụ nữ cùng bạn trai lên xe thì bị 6 kẻ lạ mặt tấn công. Sau vụ việc, phụ nữ Ấn Độ đã ra đường để biểu tình... Email: hosovuanpodcast@gmail.com http://hosovuanpodcast@gmail.com/ Email Cá Nhân: eddievuofficial@gmail.com https://eddievuofficial@gmail.com/ Youtube: https://www.youtube.com/@EddieVu  https://www.youtube.com/channel/UCSFvaaFHdCPzMj_dWQ_V4gw Apple Podcast: podcasts.apple.com/vn/podcast/id1578771532 https://podcasts.apple.com/vn/podcast/id1578771532 Spotify: open.spotify.com/show/2y2kqzbNLdqoPRDpyZKTzG https://open.spotify.com/show/2y2kqzbNLdqoPRDpyZKTzG Discord: https://discord.gg/PWWWrtD https://discord.gg/PWWWrtDtbv

9m
Feb 26, 2023
Vụ Án Trường Học Nevada Tan

Năm 2004, một học sinh nữ bị bạn học cắt cổ ngay ở trong lớp học. Kẻ giết người chỉ là một học sinh 12 tuổi ..... Email: hosovuanpodcast@gmail.com http://hosovuanpodcast@gmail.com/ Email Cá Nhân: eddievuofficial@gmail.com https://eddievuofficial@gmail.com/ Youtube: https://www.youtube.com/@EddieVu  https://www.youtube.com/channel/UCSFvaaFHdCPzMj_dWQ_V4gw Apple Podcast: podcasts.apple.com/vn/podcast/id1578771532 https://podcasts.apple.com/vn/podcast/id1578771532 Spotify: open.spotify.com/show/2y2kqzbNLdqoPRDpyZKTzG https://open.spotify.com/show/2y2kqzbNLdqoPRDpyZKTzG Discord: https://discord.gg/PWWWrtD https://discord.gg/PWWWrtDtbv

13m
Feb 18, 2023
Số Phận Chuyến Bay 571

Năm 1972, một chuyện kinh khủng xảy ra với các hành khách trên chuyến bay 571.... Email: hosovuanpodcast@gmail.com http://hosovuanpodcast@gmail.com/ Email Cá Nhân: eddievuofficial@gmail.com https://eddievuofficial@gmail.com/ Youtube: https://www.youtube.com/@EddieVu  https://www.youtube.com/channel/UCSFvaaFHdCPzMj_dWQ_V4gw Apple Podcast: podcasts.apple.com/vn/podcast/id1578771532 https://podcasts.apple.com/vn/podcast/id1578771532 Spotify: open.spotify.com/show/2y2kqzbNLdqoPRDpyZKTzG https://open.spotify.com/show/2y2kqzbNLdqoPRDpyZKTzG Discord: https://discord.gg/PWWWrtD https://discord.gg/PWWWrtDtbv

16m
Feb 06, 2023
Số Phận Đau Lòng Của Cô Gái 17 Tuổi

Năm 1997, một người mẹ nhận được một cuộc gọi lạnh người. .......... Email: hosovuanpodcast@gmail.com http://hosovuanpodcast@gmail.com/ Email Cá Nhân: eddievuofficial@gmail.com //eddievuofficial@gmail.com Youtube: https://www.youtube.com/@EddieVu  https://www.youtube.com/channel/UCSFvaaFHdCPzMj_dWQ_V4gw Apple Podcast: podcasts.apple.com/vn/podcast/id1578771532 https://podcasts.apple.com/vn/podcast/id1578771532 Spotify: open.spotify.com/show/2y2kqzbNLdqoPRDpyZKTzG https://open.spotify.com/show/2y2kqzbNLdqoPRDpyZKTzG Discord: https://discord.gg/PWWWrtD https://discord.gg/PWWWrtDtbv

11m
Jan 22, 2023
Sự Liên Kết Giữa 4 Người Này Là Gì?

Câu chuyện này kể về 4 người. Ban đầu có thể các bạn không hiểu vì sao họ liên quan tới nhau, nhưng tới phần kết của câu chuyện, bạn sẽ hiểu chính xác vì sao họ liên quan tới nhau.... Nếu bạn có góp ý, gợi ý các vụ án tiếp theo hay muốn bàn luận về các vụ án hãy liên hệ qua địa chỉ email: hosovuanpodcast@gmail.com http://hosovuanpodcast@gmail.com/ Youtube: https://www.youtube.com/@EddieVu  https://www.youtube.com/channel/UCSFvaaFHdCPzMj_dWQ_V4gw Apple Podcast: podcasts.apple.com/vn/podcast/id1578771532 https://podcasts.apple.com/vn/podcast/id1578771532 Spotify: open.spotify.com/show/2y2kqzbNLdqoPRDpyZKTzG https://open.spotify.com/show/2y2kqzbNLdqoPRDpyZKTzG Discord: https://discord.gg/PWWWrtDt https://discord.gg/PWWWrtDtbv

8m
Jan 08, 2023
Cái Chết Của Gemma Hayter

Một cô gái có vấn đề não gặp phải những người bạn không tốt. Đây là câu chuyện của cô gái Nếu bạn có góp ý, gợi ý các vụ án tiếp theo hay muốn bàn luận về các vụ án hãy liên hệ qua địa chỉ email: hosovuanpodcast@gmail.com http://hosovuanpodcast@gmail.com/ Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCSFvaaFHdCPzMj_dWQ_V4gw https://www.youtube.com/channel/UCSFvaaFHdCPzMj_dWQ_V4gwApple Podcast: podcasts.apple.com/vn/podcast/id1578771532 https://podcasts.apple.com/vn/podcast/id1578771532 Spotify: open.spotify.com/show/2y2kqzbNLdqoPRDpyZKTzG https://open.spotify.com/show/2y2kqzbNLdqoPRDpyZKTzG Discord: https://discord.gg/PWWWrtDt https://discord.gg/PWWWrtDtbv

14m
Jan 01, 2023
Jeffery Dahmer

Bộ phim khá hot trong thời gian vừa qua là Dahmer, kể về một kẻ giết người hàng loạt. Đây là câu chuyện mà bộ phim lấy cảm hứng Nếu bạn có góp ý, gợi ý các vụ án tiếp theo hay muốn bàn luận về các vụ án hãy liên hệ qua địa chỉ email: hosovuanpodcast@gmail.com Email cá nhân: eddievuofficial@gmail.com Spotify: open.spotify.com/show/2y2kqzbNLdqoPRDpyZKTzG Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCSFvaaFHdCPzMj_dWQ_V4gw Apple Podcast: podcasts.apple.com/vn/podcast/id1578771532

20m
Dec 13, 2022
Biến Mất Trong Chớp Mắt(Phần 1)

Năm 2006, một người phụ nữ nghe thấy tiếng gõ ở ngoài. Khi ra để xem đó là ai, thì bà không thể tin được vào mắt mình, cô gái trước mặt đã được báo là đã chết 8 năm về trước.... Nếu bạn có góp ý, gợi ý các vụ án tiếp theo hay muốn bàn luận về các vụ án hãy liên hệ qua địa chỉ email: hosovuanpodcast@gmail.com https://hosovuanpodcast@gmail.com/ Email cá nhân: eddievuofficial@gmail.com https://eddievuofficial@gmail.com/ Spotify: open.spotify.com/show/2y2kqzbNLdqoPRDpyZKTzG https://open.spotify.com/show/2y2kqzbNLdqoPRDpyZKTzG Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCSFvaaFHdCPzMj_dWQ_V4gw Apple Podcast: podcasts.apple.com/vn/podcast/id1578771532 https://podcasts.apple.com/vn/podcast/id1578771532

14m
Oct 02, 2022
Sự Trùng Hợp Kì Lạ

Mary Ashford và Barbara Forrest  là 2 người phụ nữ 20 tuổi, vô cùng xinh đẹp và hiền lành. Tuy nhiên điểm tương đồng của họ còn nhiều hơn thế......   Nếu bạn có góp ý, gợi ý các vụ án tiếp theo hay muốn bàn luận về các vụ án hãy liên hệ qua địa chỉ email: hosovuanpodcast@gmail.com https://hosovuanpodcast@gmail.com/ Email cá nhân: eddievuofficial@gmail.com https://eddievuofficial@gmail.com/ Spotify: open.spotify.com/show/2y2kqzbNLdqoPRDpyZKTzG https://open.spotify.com/show/2y2kqzbNLdqoPRDpyZKTzG Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCSFvaaFHdCPzMj_dWQ_V4gw Apple Podcast: podcasts.apple.com/vn/podcast/id1578771532 https://podcasts.apple.com/vn/podcast/id1578771532

9m
Sep 24, 2022
Người có độ nhiễm xạ cao nhất thế giới

Năm 1999, Hisashi Ouchi cùng đồng nghiệp tới làm ở nhà máy điện hạt nhân. 3 người đã mắc phải sai lầm không thể làm lại.   Nếu bạn có góp ý, gợi ý các vụ án tiếp theo hay muốn bàn luận về các vụ án hãy liên hệ qua địa chỉ email: hosovuanpodcast@gmail.com https://hosovuanpodcast@gmail.com/ Email cá nhân: eddievuofficial@gmail.com https://eddievuofficial@gmail.com/ Spotify: open.spotify.com/show/2y2kqzbNLdqoPRDpyZKTzG https://open.spotify.com/show/2y2kqzbNLdqoPRDpyZKTzG Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCSFvaaFHdCPzMj_dWQ_V4gw Apple Podcast: podcasts.apple.com/vn/podcast/id1578771532 https://podcasts.apple.com/vn/podcast/id1578771532

13m
Sep 20, 2022
Con Quỷ Đội Lốt Hề John Gacy

Từ năm 1972 - 1978, John Wayne Gacy giết hơn 30 nngười. Nạn nhân thường là những nam giới trẻ tuổi.  Đây là câu chuyện của John Wayne Gacy...   Email cá nhân: eddievuofficial@gmail.com    Spotify: https://open.spotify.com/show/2y2kqzbNLdqoPRDpyZKTzG?si=eb79454e544a42cf  Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCSFv...   Apple Podcast: https://podcasts.apple.com/vn/podcast/h%E1%BB%93-s%C6%A1-v%E1%BB%A5-%C3%A1n/id1578771532  Discord: https://discord.gg/PWWWrtDtbv

29m
Sep 14, 2022
Xem trước các số podcast vào tối thứ 3 hàng tuần trên live stream Youtube

Vào tối thứ 3 hàng tuần, trước khi số mới được upload thì các bạn có cơ hội xem trực tiếp cùng tôi trên live stream youtube.  Youtube: https://www.youtube.com/c/EddieVu/videos

1m
Sep 12, 2022
Hồ Sơ Vụ Án: Thí Nghiệm Giấc Ngủ

Cuối những năm 1940 ở Nga, các nhà nghiên cứu thực hiện một thí nghiệm: giữ cho 5 đối tượng tỉnh táo trong vòng 15 ngày. Kết quả không được như kỳ vọng....  Nếu bạn có góp ý, gợi ý các vụ án tiếp theo hay muốn bàn luận về các vụ án hãy liên hệ qua địa chỉ email: hosovuanpodcast@gmail.com https://hosovuanpodcast@gmail.com/ Email cá nhân: eddievuofficial@gmail.com https://eddievuofficial@gmail.com/ Spotify: open.spotify.com/show/2y2kqzbNLdqoPRDpyZKTzG https://open.spotify.com/show/2y2kqzbNLdqoPRDpyZKTzG Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCSFvaaFHdCPzMj_dWQ_V4gw https://www.youtube.com/channel/UCSFvaaFHdCPzMj_dWQ_V4gw Apple Podcast: podcasts.apple.com/vn/podcast/id1578771532 https://podcasts.apple.com/vn/podcast/id1578771532 Discord: https://discord.gg/PWWWrtDtbv

10m
Sep 07, 2022
Hồ Sơ Vụ Án: Cái Chết Do 95 Vết Đâm Của Của Nguyễn Thị Kim Nhung

Vì bị bạn thân ghen ghét, Nguyễn Thị Kim Anh bị dụ đi một mình và bị bạn thân đâm 95 nhát vào người....  Nếu bạn có góp ý, gợi ý các vụ án tiếp theo hay muốn bàn luận về các vụ án hãy liên hệ qua địa chỉ email: hosovuanpodcast@gmail.com //hosovuanpodcast@gmail.com    Email cá nhân: eddievuofficial@gmail.com //eddievuofficial@gmail.com    Spotify: open.spotify.com/show/2y2kqzbNLdqoPRDpyZKTzG //open.spotify.com/show/2y2kqzbNLdqoPRDpyZKTzG    Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCSFvaaFHdCPzMj_dWQ_V4gw https://www.youtube.com/channel/UCSFvaaFHdCPzMj_dWQ_V4gw   Apple Podcast: podcasts.apple.com/vn/podcast/id1578771532 //podcasts.apple.com/vn/podcast/id1578771532    Discord: https://discord.gg/PWWWrtDtbv

7m
Sep 02, 2022
Hồ Sơ Vụ Án: Bí Ẩn Chuyến Bay MH370

Đầu giờ sáng ngày 8/3 chuyến bay MH370 bay từ Kula Lumpur tới Bắc Kinh biến mất trên radar. Chuyện gì đã xảy ra với nó và hơn 200 hành khách và nhân viên máy bay?  Nếu bạn có góp ý, gợi ý các vụ án tiếp theo hay muốn bàn luận về các vụ án hãy liên hệ qua địa chỉ email: hosovuanpodcast@gmail.com https://hosovuanpodcast@gmail.com/ Email cá nhân: eddievuofficial@gmail.com https://eddievuofficial@gmail.com/ Spotify: open.spotify.com/show/2y2kqzbNLdqoPRDpyZKTzG https://open.spotify.com/show/2y2kqzbNLdqoPRDpyZKTzG Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCSFvaaFHdCPzMj_dWQ_V4gw Apple Podcast: podcasts.apple.com/vn/podcast/id1578771532 https://podcasts.apple.com/vn/podcast/id1578771532

10m
Sep 01, 2022