Hocchungkhoan.vn - Tự học đầu tư chứng khoán

Hocchungkhoan.vn

About

Công cụ "Tầm soát cổ phiếu" tại: https://trolydautu.com

Available on

Community

282 episodes

262. Thị trường chứng khoán VNIndex đặc biệt 07/12/2023

262. Thị trường chứng khoán VNIndex đặc biệt 07/12/2023 --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/hocchungkhoan/message

54m
Dec 07
261. Cafe buổi sáng nói chuyện về thị trường chứng khoán: Nhà đầu tư nước ngoài bán mạnh

https://www.youtube.com/watch?v=MVXcr52o-pQ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/hocchungkhoan/message

5m
Dec 06
260. Đặc biệt về thị trường chứng khoán, VN-Index vận động đáy 2. Những thông tin chính yếu cuối năm 2023

https://hocchungkhoan.vn/ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/hocchungkhoan/message

31m
Dec 04
259. Đặc biệt Thị trường chứng khoán VNIndex cuối tuần thông tin quan trọng

https://www.youtube.com/watch?v=Njv16nbmi6M --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/hocchungkhoan/message

47m
Dec 02
258. Nói chuyện về thị trường chứng khoán, VN-Index hiện tại. Dòng tiền trên thị trường khá yếu

Nói chuyện về thị trường chứng khoán, VN-Index hiện tại. Dòng tiền trên thị trường khá yếu --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/hocchungkhoan/message

16m
Dec 01
Cafe buổi sáng nói chuyện về thị trường chứng khoán 30/11/2023

Cafe buổi sáng nói chuyện về thị trường chứng khoán 30/11/2023 https://hocchungkhoan.vn/cafe-buoi-sang-noi-chuyen-ve-thi-truong-chung-khoan-30-11-2023.html --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/hocchungkhoan/message

7m
Nov 30
Cafe buổi sáng nói chuyện về thị trường chứng khoán: Xác nhận xu thế đảo chiều lãi suất. NNHN…

https://www.youtube.com/watch?v=SgvDdkKnKDs --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/hocchungkhoan/message

19m
Nov 29
VN-Index có dòng tiền thấp. Nên chú ý điều gì? Thị trường chứng khoán cần một đáy 2 rõ ràng

https://hocchungkhoan.vn/vn-index-co-dong-tien-thap-nen-chu-y-dieu-gi-thi-truong-chung-khoan-can-mot-day-2-ro-rang.html --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/hocchungkhoan/message

40m
Nov 28
Cafe chứng khoán: thị trường chứng khoán, VN-Index có gì? Một số về tín dụng…

CAFE CHỨNG KHOÁN: THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN, VN-INDEX CÓ GÌ? MỘT SỐ VỀ TÍN DỤNG --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/hocchungkhoan/message

16m
Nov 27
Cafe buổi sáng nói chuyện về thị trường chứng khoán, VN-Index, tín hiệu lạm phát Mỹ…

https://youtu.be/YMyeD-Lx6Vs?si=1ZHTbjo4BHx_vYHC --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/hocchungkhoan/message

18m
Nov 26
Nói chuyện về thị trường chứng khoán đặc biệt cuối tuần Chu kỳ tăng giá lớn của một cổ phiếu

Nói chuyện về thị trường chứng khoán đặc biệt cuối tuần Chu kỳ tăng giá lớn của một cổ phiếu --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/hocchungkhoan/message

55m
Nov 25
Diễn biến bất thường của VN-Index, thị trường chứng khoán phiên hôm qua? Cách nhìn nhóm CK, BĐS

DIỄN BIẾN BẤT THƯỜNG CỦA VN-INDEX, THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHIÊN HÔM QUA? CÁCH NHÌN NHÓM CK, BĐS Tải về .mp3 https://dl160.dlmate18.online/?file=M3R4SUNiN3JsOHJ6WWQ2a3NQS1Y5ZGlxVlZIOCtyZ0FrWkFmbGxVQkkrNFU4NE5rMWUzbEJwZ0tESVpLNzZ5c1d0d1IwRytkVS9IT0VWcWQvWXd1QjFEWHN2UnQvQnFldHF3Q0hKQlZXQkd6bUtPR3gzUlVxMExVS2RtR0k1Wi9ZM04rdXd0MzIyTzJuYlQybTFDZ2tUYTV0UWlnT21FbzRuNHViTER5MDlvUjhXZk1KUFRzbHJWVTZBUzlwN3NRMVBmV3Z3bjVocEZ0L2Ywa1VBOWtlNWtZK3Ntdy90SEM3azljbzhwWitCbXA0dk96QjlVV1dZYk5QQlloUFNwQzUrZXFmMGhiN2dZUXMySzJzNHgycTBKYWZPcyt5MG4vMjdmS01uckJMdkc0UW9IWGJPNjBxc0RHOHZoMXR4eUU5TVhlazQ5VWd3cWlEWnJaUzhGYjlCMEYrZWJSdzhJLzRBV0oxUmdValBVYWlrYnNKQW82UzVnV0ZWbEpJdFFIRGp3ZHY4VHY3UHR0cXM4Y09SV3h1dTVrTWVrMHQ1dVdsZXREa0gvYm80NThJeHFZNVhQVQ%3D%3D --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/hocchungkhoan/message

43m
Nov 24
Cafe chứng khoán: xem xét trung tâm dòng tiền là quan trọng nhất. Những vấn đề khác

https://hocchungkhoan.vn/cafe-chung-khoan-xem-xet-trung-tam-dong-tien-la-quan-trong-nhat-nhung-van-de-khac.html --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/hocchungkhoan/message

20m
Nov 22
Diễn biến tỷ giá giảm mạnh có lợi gì? VN-Index sẽ như thế nào trong ngắn hạn?

https://hocchungkhoan.vn/dien-bien-ty-gia-giam-manh-co-loi-gi-vn-index-se-nhu-the-nao-trong-ngan-han.html --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/hocchungkhoan/message

50m
Nov 21
Vụ Trương Mỹ Lan và cơ hội vàng tại đáy 2. TTCK sẽ hồi phục mạnh sau chiết khấu sự kiện này

https://youtu.be/4wxwl0JU8Qk --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/hocchungkhoan/message

45m
Nov 20
Đặc biệt: Nhìn thị trường chứng khoán, VN-Index dưới góc độ xu hướng của tiền tệ, tỷ giá, kinh tế

https://youtu.be/P8AjNfRr6QA?si=BtR7XfkK3TLi37N0 --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/hocchungkhoan/message

20m
Nov 18
Đặc biệt cafe chứng khoán cuối tuần: Sự kiện VFS, tâm lý bầy đàn và tận dụng cơ hội

https://hocchungkhoan.vn/dac-biet-cafe-chung-khoan-cuoi-tuan-su-kien-vfs-tam-ly-bay-dan-va-tan-dung-co-hoi.html --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/hocchungkhoan/message

41m
Nov 18
Một ngày đầy cảm xúc. Mất hàng và cơ hội

https://youtu.be/3YnYfeSr2BY?si=QO8LG-3vz8RHZo_p --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/hocchungkhoan/message

3m
Nov 17
Đặc biệt:Nhìn thị trường chứng khoán VN-Index hiện nay thế nào? Xu hướng dòng tiền và trọng yếu nào?

https://www.youtube.com/watch?v=7SwTXgxtm7U --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/hocchungkhoan/message

31m
Nov 17
Diễn biến mới mang tính lịch sử của lãi suất. Cách nhìn xu hướng VN-Index hiện tại. Chu kỳ năm 2024-2026

https://www.youtube.com/watch?v=SR0VqQr1Aus --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/hocchungkhoan/message

33m
Nov 16
Định vị xu hướng thay đổi lịch sử của vùng đỉnh lãi suất Mỹ. Nhìn VN-Index theo góc nhìn này

Định vị xu hướng thay đổi lịch sử của vùng đỉnh lãi suất Mỹ. Nhìn VN-Index theo góc nhìn này --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/hocchungkhoan/message

19m
Nov 16
Đặc biệt: Có những điều quan trọng nhất với TTCK, VN-Index hiện nay. Một phần mang tính lịch sử

https://www.youtube.com/watch?v=yqUlSe5q0Hw --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/hocchungkhoan/message

42m
Nov 15
Hiểu rõ và cẩn thận hơn với trái phiếu chuyển đổi giá thấp. Thực tế bị pha loãng

https://www.youtube.com/watch?v=MPYHeafNigM --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/hocchungkhoan/message

6m
Nov 15
Cafe buổi sáng nói chuyện về thị trường chứng khoán: chỉ cần xem xét dòng tiền là đủ

https://www.youtube.com/watch?v=vU-sDjnNHp8 --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/hocchungkhoan/message

23m
Nov 14
Tư duy đầu tư vụ phá sản tượng đài Startup Wework

https://www.youtube.com/watch?v=gVvKZXTbby0 --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/hocchungkhoan/message

17m
Nov 14
VN-Index tạo đáy 2? Diễn biến kèm điều kiện. Ứng xử trong giai đoạn này

https://www.youtube.com/watch?v=ggl-MslroPE --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/hocchungkhoan/message

19m
Nov 13
Đặc biệt về cách thức tư duy xu hướng thị trường chứng khoán. Diễn biến của VN-Index sắp tới…

Đặc biệt về cách thức tư duy xu hướng thị trường chứng khoán. Diễn biến của VN-Index sắp tới… --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/hocchungkhoan/message

33m
Nov 10
Ngày bùng nổ của VN-Index: Chúc mừng chiến thuật các bạn thành công

https://www.youtube.com/watch?v=pRTRicNEE5U --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/hocchungkhoan/message

15m
Nov 09
Cách tư duy về xu hướng VN-Index, cổ phiếu trong ngắn hạn. Như cuối năm và đầu năm sau. Để mở…

https://www.youtube.com/watch?v=AfFSDmSBIgI --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/hocchungkhoan/message

13m
Nov 09
Diễn biến tiếp theo của TTCK, VN-Index. Cần có cái nhìn phù hợp

https://www.youtube.com/watch?v=Pc7Jl5jWCpg --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/hocchungkhoan/message

20m
Nov 08