In their shoes - Đôi giày nhân gian

Táo Đỏ

About

Được gợi ý từ câu nói trong tiếng Anh: "Walk a mile in their shoes", mỗi tập podcast mời bạn thử vài phút xỏ chân vào đôi giày của một người khác, biết điều họ trải nghiệm, thấy khung trời họ nhìn thấy, để ta hiểu và cảm nhiều hơn những câu chuyện của nhân gian.

Xin lưu ý, những cuộc hỏi đáp này là không nguyên bản mà đã qua biên tập.

Podcast được xuất bản 2 tuần một lần trên Soundcloud, Anchor và Spotify.

Available on

Community

1 episodes

In their shoes #1: Nhật Bản, trễ tàu đêm, về Việt Nam sẽ học đại học

Trong số đầu tiên của In their shoes, tôi mời bạn lắng nghe một bạn trẻ đang sống và làm việc tại Nhật Bản. --- Được gợi ý từ câu nói trong tiếng Anh: "Walk a mile in their shoes", mỗi tập podcast mời bạn thử vài phút xỏ chân vào đôi giày của một người khác, biết điều họ trải nghiệm, thấy khung trời họ nhìn thấy, để ta hiểu và cảm nhiều hơn những câu chuyện của nhân gian. Xin lưu ý, những cuộc hỏi đáp này là không nguyên bản mà đã qua biên tập. Podcast được xuất bản 2 tuần một lần trên Soundcloud, YouTube và Spotify.

6m
Jul 01, 2021