Kênh Triệu Phú Internet

Johnny Thong

About

Kênh chuyên về Radio phát triển công việc kinh doanh trực tuyến, điều hành công ty, quản lý nhân sự, tài chính, sale, marketing dành cho các CEO và người mới khởi nghiệp, đang quản lý đội nhóm.

Available on

Community

11 episodes

#10: Nhân viên giỏi xin nghỉ nên giữ hay để họ ra đi

#10: Nhân viên giỏi xin nghỉ nên giữ hay để họ ra đi #nhanviengioi #nenradi #haygiu Chào Bạn Đến Kênh chuyên về kinh doanh và đầu tư Của Johnny Thong TV. Bấm Đăng Ký Kênh để cập nhật nhé. Bao Vui Và Có Giá Trị, mỗi Clip Là Giá Trị Sống lan Tỏa #johnnythong #kiemtienvalamgiau #giausomnghihuusom #kinhdoanhdautu #chudoanhnghiep  Kết nối với tôi tại đây : Chat trực tiếp với tôi và phản hồi trong 3s: https://m.me/580059995519208?ref=youtubeHãy Join vào group tư vấn kinh doanh và quản trị số hoá Doanh Nghiệp: https://www.facebook.com/groups/1001y...  Youtube :( kênh đào tạo kinh doanh và đầu tư có lượng view số 1 VN https://www.youtube.com/user/Johnnyth...facebook:https://www.facebook.com/johnnythongvn  Instagram: https://www.instagram.com/johnnythongvn  twitter.com: https://twitter.com/JohnnyThongVN --- Send in a voice message: https://anchor.fm/thong/message

5m
Jun 06, 2020
#9: 10 câu nói truyền cảm hứng của facebook cho nhân viên làm việc 300 % sức lực

#9: 10 câu nói truyền cảm hứng cho nhân viên làm việc 300 % sức lực #facebook #caunoitruyencamhung #tangnangsuat Chào Bạn Đến Kênh chuyên về kinh doanh và đầu tư Của Johnny Thong TV. Bấm Đăng Ký Kênh để cập nhật nhé. Bao Vui Và Có Giá Trị, mỗi Clip Là Giá Trị Sống lan Tỏa #johnnythong #kiemtienvalamgiau #giausomnghihuusom #kinhdoanhdautu #chudoanhnghiep  Kết nối với tôi tại đây : Chat trực tiếp với tôi và phản hồi trong 3s: https://m.me/580059995519208?ref=youtubeHãy Join vào group tư vấn kinh doanh và quản trị số hoá Doanh Nghiệp: https://www.facebook.com/groups/1001y...  Youtube :( kênh đào tạo kinh doanh và đầu tư có lượng view số 1 VN https://www.youtube.com/user/Johnnyth...facebook:https://www.facebook.com/johnnythongvn  Instagram: https://www.instagram.com/johnnythongvn  twitter.com: https://twitter.com/JohnnyThongVN --- Send in a voice message: https://anchor.fm/thong/message

7m
Jun 02, 2020
#8: Chia sẻ của facebook về tương lai làm việc từ xa bạn nên chuẩn bị

#8: Chia sẻ của facebook về tương lai làm việc từ xa bạn nên chuẩn bị #facebook #remote #lamviectuxa2020 #kinhnghiemgiuchannhanvien Chào Bạn Đến Kênh chuyên về kinh doanh và đầu tư Của Johnny Thong TV. Bấm Đăng Ký Kênh để cập nhật nhé. Bao Vui Và Có Giá Trị, mỗi Clip Là Giá Trị Sống lan Tỏa #johnnythong #kiemtienvalamgiau #giausomnghihuusom #kinhdoanhdautu #chudoanhnghiep  Kết nối với tôi tại đây : Chat trực tiếp với tôi và phản hồi trong 3s: https://m.me/580059995519208?ref=youtubeHãy Join vào group tư vấn kinh doanh và quản trị số hoá Doanh Nghiệp: https://www.facebook.com/groups/1001y...  Youtube :( kênh đào tạo kinh doanh và đầu tư có lượng view số 1 VN https://www.youtube.com/user/Johnnyth...facebook:https://www.facebook.com/johnnythongvn  Instagram: https://www.instagram.com/johnnythongvn  twitter.com: https://twitter.com/JohnnyThongVN --- Send in a voice message: https://anchor.fm/thong/message

7m
May 26, 2020
#7: Bí mật Đừng để mất 1 nhân viên mà kéo theo hàng ngàn khách hàng uổng phí

#7: Bí mật Đừng để mất 1 nhân viên mà kéo theo hàng ngàn khách hàng uổng phí #matnhanvien #matkhachhang #johnnythong #kinhnghiemgiuchannhanvien Chào Bạn Đến Kênh chuyên về kinh doanh và đầu tư Của Johnny Thong TV. Bấm Đăng Ký Kênh để cập nhật nhé. Bao Vui Và Có Giá Trị, mỗi Clip Là Giá Trị Sống lan Tỏa #johnnythong #kiemtienvalamgiau #giausomnghihuusom #kinhdoanhdautu #chudoanhnghiep  Kết nối với tôi tại đây : Chat trực tiếp với tôi và phản hồi trong 3s: https://m.me/580059995519208?ref=youtubeHãy Join vào group tư vấn kinh doanh và quản trị số hoá Doanh Nghiệp: https://www.facebook.com/groups/1001y...  Youtube :( kênh đào tạo kinh doanh và đầu tư có lượng view số 1 VN https://www.youtube.com/user/Johnnyth...facebook:https://www.facebook.com/johnnythongvn  Instagram: https://www.instagram.com/johnnythongvn  twitter.com: https://twitter.com/JohnnyThongVN --- Send in a voice message: https://anchor.fm/thong/message

8m
May 24, 2020
#6: TRiết lý viên kẹo và bài học dành cho nhà khởi nghiệp và quản lý

#6: TRiết lý viên kẹo và bài học dành cho nhà khởi nghiệp và quản lý #trietlyvienkeo #baihocchoquanly #baihockhoinghiep   Chào Bạn Đến Kênh chuyên về kinh doanh và đầu tư Của Johnny Thong TV. Bấm Đăng Ký Kênh để cập nhật nhé. Bao Vui Và Có Giá Trị, mỗi Clip Là Giá Trị Sống lan Tỏa #johnnythong #kiemtienvalamgiau #giausomnghihuusom #kinhdoanhdautu #chudoanhnghiep  Kết nối với tôi tại đây : Chat trực tiếp với tôi và phản hồi trong 3s: https://m.me/580059995519208?ref=youtubeHãy Join vào group tư vấn kinh doanh và quản trị số hoá Doanh Nghiệp: https://www.facebook.com/groups/1001y...  Youtube :( kênh đào tạo kinh doanh và đầu tư có lượng view số 1 VN https://www.youtube.com/user/Johnnyth...facebook:https://www.facebook.com/johnnythongvn  Instagram: https://www.instagram.com/johnnythongvn  twitter.com: https://twitter.com/JohnnyThongVN --- Send in a voice message: https://anchor.fm/thong/message

5m
May 21, 2020
#5: Bài học bầy chó và thợ săn và kinh nghiệm giữ chân nhân tài của ceo

#5: Bài học bầy chó và thợ săn và kinh nghiệm giữ chân nhân tài của ceo #baihockinhdoanh #baihocconchovathoson #kinhnghiemgiuchannhanvien Chào Bạn Đến Kênh chuyên về kinh doanh và đầu tư Của Johnny Thong TV. Bấm Đăng Ký Kênh để cập nhật nhé. Bao Vui Và Có Giá Trị, mỗi Clip Là Giá Trị Sống lan Tỏa #johnnythong #kiemtienvalamgiau #giausomnghihuusom #kinhdoanhdautu #chudoanhnghiep  Kết nối với tôi tại đây : Chat trực tiếp với tôi và phản hồi trong 3s: https://m.me/580059995519208?ref=youtubeHãy Join vào group tư vấn kinh doanh và quản trị số hoá Doanh Nghiệp: https://www.facebook.com/groups/1001y...  Youtube :( kênh đào tạo kinh doanh và đầu tư có lượng view số 1 VN https://www.youtube.com/user/Johnnyth...facebook:https://www.facebook.com/johnnythongvn  Instagram: https://www.instagram.com/johnnythongvn  twitter.com: https://twitter.com/JohnnyThongVN --- Send in a voice message: https://anchor.fm/thong/message

5m
May 19, 2020
#4 : Remote làm việc từ xa bí quyết thành công của google bạn có thể học được

#4 : Remote làm việc từ xa bí quyết thành công của google bạn có thể học được https://www.youtube.com/results?search_query=%23johnnythong #remote https://www.youtube.com/results?search_query=%23giausomnghihuusom#biquyetthanhconggoole #lamviectuxa Chào Bạn Đến Kênh chuyên về kinh doanh và đầu tư Của Johnny Thong TV. Bấm Đăng Ký Kênh để cập nhật nhé. Bao Vui Và Có Giá Trị, mỗi Clip Là Giá Trị Sống lan Tỏa #johnnythong https://www.youtube.com/results?search_query=%23johnnythong #kiemtienvalamgiau https://www.youtube.com/results?search_query=%23kiemtienvalamgiau #giausomnghihuusom https://www.youtube.com/results?search_query=%23giausomnghihuusom #kinhdoanhdautu https://www.youtube.com/results?search_query=%23kinhdoanhdautu #chudoanhnghiep https://www.youtube.com/results?search_query=%23chudoanhnghiep  Kết nối với tôi tại đây : Chat trực tiếp với tôi và phản hồi trong 3s: https://m.me/580059995519208?ref=youtube https://www.youtube.com/redirect?v=Vj5wIDdRI8g&event=video_description&q=https%3A%2F%2Fm.me%2F580059995519208%3Fref%3Dyoutube&redir_token=pmyCeapGlEu-RwWt-ZsvpszAB2p8MTU4OTM2MDQ3M0AxNTg5Mjc0MDczHãy Join vào group tư vấn kinh doanh và quản trị số hoá Doanh Nghiệp: https://www.facebook.com/groups/1001y... https://www.youtube.com/redirect?v=Vj5wIDdRI8g&event=video_description&q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2F1001ytuonglamgiau%2F%3Fref%3Dshare&redir_token=pmyCeapGlEu-RwWt-ZsvpszAB2p8MTU4OTM2MDQ3M0AxNTg5Mjc0MDcz  Youtube :( kênh đào tạo kinh doanh và đầu tư có lượng view số 1 VN https://www.youtube.com/user/Johnnyth... https://www.youtube.com/user/Johnnythongvnfacebook:https://www.facebook.com/johnnythongvn https://www.youtube.com/redirect?v=Vj5wIDdRI8g&event=video_description&q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fjohnnythongvn&redir_token=pmyCeapGlEu-RwWt-ZsvpszAB2p8MTU4OTM2MDQ3M0AxNTg5Mjc0MDcz  Instagram: https://www.instagram.com/johnnythongvn https://www.youtube.com/redirect?v=Vj5wIDdRI8g&event=video_description&q=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fjohnnythongvn&redir_token=pmyCeapGlEu-RwWt-ZsvpszAB2p8MTU4OTM2MDQ3M0AxNTg5Mjc0MDcz  twitter.com: https://twitter.com/JohnnyThongVN https://www.youtube.com/redirect?v=Vj5wIDdRI8g&event=video_description&q=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FJohnnyThongVN&redir_token=pmyCeapGlEu-RwWt-ZsvpszAB2p8MTU4OTM2MDQ3M0AxNTg5Mjc0MDcz --- Send in a voice message: https://anchor.fm/thong/message

15m
May 16, 2020
#3: 7 cách khuyến khích nhân viên phát huy tối đa năng lực

#3:  7 cách khuyến khích nhân viên phát huy tối đa năng lực #khuyenkhichnhanvien #phathuynangluc #kenhtamsuceo Chào Bạn Đến Kênh chuyên về kinh doanh và đầu tư Của Johnny Thong TV. Bấm Đăng Ký Kênh để cập nhật nhé. Bao Vui Và Có Giá Trị, mỗi Clip Là Giá Trị Sống lan Tỏa #johnnythong https://www.youtube.com/results?search_query=%23johnnythong #kiemtienvalamgiau https://www.youtube.com/results?search_query=%23kiemtienvalamgiau #giausomnghihuusom https://www.youtube.com/results?search_query=%23giausomnghihuusom #kinhdoanhdautu https://www.youtube.com/results?search_query=%23kinhdoanhdautu #chudoanhnghiep https://www.youtube.com/results?search_query=%23chudoanhnghiep  Kết nối với tôi tại đây : Chat trực tiếp với tôi và phản hồi trong 3s: https://m.me/580059995519208?ref=youtube https://www.youtube.com/redirect?v=Vj5wIDdRI8g&event=video_description&q=https%3A%2F%2Fm.me%2F580059995519208%3Fref%3Dyoutube&redir_token=pmyCeapGlEu-RwWt-ZsvpszAB2p8MTU4OTM2MDQ3M0AxNTg5Mjc0MDczHãy Join vào group tư vấn kinh doanh và quản trị số hoá Doanh Nghiệp: https://www.facebook.com/groups/1001y... https://www.youtube.com/redirect?v=Vj5wIDdRI8g&event=video_description&q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2F1001ytuonglamgiau%2F%3Fref%3Dshare&redir_token=pmyCeapGlEu-RwWt-ZsvpszAB2p8MTU4OTM2MDQ3M0AxNTg5Mjc0MDcz  Youtube :( kênh đào tạo kinh doanh và đầu tư có lượng view số 1 VN https://www.youtube.com/user/Johnnyth... https://www.youtube.com/user/Johnnythongvnfacebook:https://www.facebook.com/johnnythongvn https://www.youtube.com/redirect?v=Vj5wIDdRI8g&event=video_description&q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fjohnnythongvn&redir_token=pmyCeapGlEu-RwWt-ZsvpszAB2p8MTU4OTM2MDQ3M0AxNTg5Mjc0MDcz  Instagram: https://www.instagram.com/johnnythongvn https://www.youtube.com/redirect?v=Vj5wIDdRI8g&event=video_description&q=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fjohnnythongvn&redir_token=pmyCeapGlEu-RwWt-ZsvpszAB2p8MTU4OTM2MDQ3M0AxNTg5Mjc0MDcz  twitter.com: https://twitter.com/JohnnyThongVN https://www.youtube.com/redirect?v=Vj5wIDdRI8g&event=video_description&q=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FJohnnyThongVN&redir_token=pmyCeapGlEu-RwWt-ZsvpszAB2p8MTU4OTM2MDQ3M0AxNTg5Mjc0MDcz --- Send in a voice message: https://anchor.fm/thong/message

6m
May 14, 2020
#2 8 cách vực dậy tinh thần nhân viên khi doanh nghiệp gặp khó khăn

8 cách vực dậy tinh thần nhân viên khi doanh nghiệp gặp khó khăn  #cachvucdaytinhthannhanvien #doanhnghiepkhokhan #quantridoanhnghiep Chào Bạn Đến Kênh chuyên về kinh doanh và đầu tư Của Johnny Thong TV. Bấm Đăng Ký Kênh để cập nhật nhé. Bao Vui Và Có Giá Trị, mỗi Clip Là Giá Trị Sống lan Tỏa #johnnythong https://www.youtube.com/results?search_query=%23johnnythong #kiemtienvalamgiau https://www.youtube.com/results?search_query=%23kiemtienvalamgiau #giausomnghihuusom https://www.youtube.com/results?search_query=%23giausomnghihuusom #kinhdoanhdautu https://www.youtube.com/results?search_query=%23kinhdoanhdautu #chudoanhnghiep https://www.youtube.com/results?search_query=%23chudoanhnghiep  Kết nối với tôi tại đây : Chat trực tiếp với tôi và phản hồi trong 3s: https://m.me/580059995519208?ref=youtube https://www.youtube.com/redirect?v=Vj5wIDdRI8g&event=video_description&q=https%3A%2F%2Fm.me%2F580059995519208%3Fref%3Dyoutube&redir_token=pmyCeapGlEu-RwWt-ZsvpszAB2p8MTU4OTM2MDQ3M0AxNTg5Mjc0MDczHãy Join vào group tư vấn kinh doanh và quản trị số hoá Doanh Nghiệp: https://www.facebook.com/groups/1001y... https://www.youtube.com/redirect?v=Vj5wIDdRI8g&event=video_description&q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2F1001ytuonglamgiau%2F%3Fref%3Dshare&redir_token=pmyCeapGlEu-RwWt-ZsvpszAB2p8MTU4OTM2MDQ3M0AxNTg5Mjc0MDcz  Youtube :( kênh đào tạo kinh doanh và đầu tư có lượng view số 1 VN https://www.youtube.com/user/Johnnyth... https://www.youtube.com/user/Johnnythongvnfacebook:https://www.facebook.com/johnnythongvn https://www.youtube.com/redirect?v=Vj5wIDdRI8g&event=video_description&q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fjohnnythongvn&redir_token=pmyCeapGlEu-RwWt-ZsvpszAB2p8MTU4OTM2MDQ3M0AxNTg5Mjc0MDcz  Instagram: https://www.instagram.com/johnnythongvn https://www.youtube.com/redirect?v=Vj5wIDdRI8g&event=video_description&q=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fjohnnythongvn&redir_token=pmyCeapGlEu-RwWt-ZsvpszAB2p8MTU4OTM2MDQ3M0AxNTg5Mjc0MDcz  twitter.com: https://twitter.com/JohnnyThongVN https://www.youtube.com/redirect?v=Vj5wIDdRI8g&event=video_description&q=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FJohnnyThongVN&redir_token=pmyCeapGlEu-RwWt-ZsvpszAB2p8MTU4OTM2MDQ3M0AxNTg5Mjc0MDcz --- Send in a voice message: https://anchor.fm/thong/message

5m
May 12, 2020
# 1: 4 xu hướng việc làm 2020- Video này thay đổi cách bạn tuyển dụng và tìm việc trong 3 năm tiếp theo

4 xu hướng việc làm 2020- Video này thay đổi cách bạn tuyển dụng và tìm việc trong 3 năm tiếp theo #4xuhuongvieclam #tuyendungnam2020 #xuhuonglamviecmoi Chào Bạn Đến Kênh chuyên về kinh doanh và đầu tư Của Johnny Thong TV. Bấm Đăng Ký Kênh để cập nhật nhé. Bao Vui Và Có Giá Trị, mỗi Clip Là Giá Trị Sống lan Tỏa #johnnythong #kiemtienvalamgiau #giausomnghihuusom #kinhdoanhdautu #chudoanhnghiep  Kết nối với tôi tại đây : Chat trực tiếp với tôi và phản hồi trong 3s: https://m.me/580059995519208?ref=youtube Hãy Join vào group tư vấn kinh doanh và quản trị số hoá Doanh Nghiệp: https://www.facebook.com/groups/1001ytuonglamgiau/?ref=share --- Send in a voice message: https://anchor.fm/thong/message

6m
May 09, 2020
Kênh Triệu Phú Internet (Trailer)

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/thong/message

14s
Apr 26, 2020