La Storyteller

La Storyteller

About

Chào mừng bạn đến với những câu chuyện của Lá Storyteller. Mỗi câu chuyện là một hành trình cảm xúc của thương, nhớ, yêu, ghét, vui buồn hay hạnh phúc. Như đang ở giữa một bức tranh đầy màu sắc của cuộc sống, bạn cũng có thể gặp chính mình trong những câu chuyện đó. Nào hãy cùng lắng nghe để được lắng nghe!

Nếu bạn cũng có một câu chuyện và muốn chia sẻ để hòa mình vào dòng chảy kỳ diệu của sự kết nối, hãy gửi email cho chúng tôi về địa chỉ: podcast.lastoryteller@gmail.com

Website: https://lastoryteller.vn/
FB Fan Page: https://www.facebook.com/Lastoryteller-103424181873616

Available on

Community

1 episodes

Dành cho tâm hồn ngập tràn lo âu và muộn phiền | Tác giả: Minh Tú | Giọng đọc: Linh Hạc

Câu chuyện ngày hôm nay là vài dòng tâm sự của bạn Minh Tú: "Dành cho tâm hồn tràn ngập lo âu và muộn phiền". Hãy cùng lắng nghe những dòng tâm sự này qua giọng đọc của bạn Linh Hạc nhé!  Nếu bạn cũng có một câu chuyện và muốn chia sẻ để hòa mình vào dòng chảy kỳ diệu của sự kết nối, hãy gửi email cho chúng tôi về địa chỉ: podcast.lastoryteller@gmail.com   Tham gia cộng đồng nhà Lá tại:https://www.facebook.com/groups/62294.. https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXZxVkhSdENUdEhnc1dpeVVKZFM4b200N0tDQXxBQ3Jtc0tsWU1aMHlxN2NsekxkTU5xd0lSM3A5WEhVM21RRldZeDdQX25yYmlYTFA4dHVlQnc1MlJoNUFYbmdjUU1oc29iRkNoQU9zaFVQNUpkX0pLUGVad3E4dVk1ZzFpZ0Q5RzBGaXlJWXpFSjZUX3BOeHQ3RQ&q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2F622942675195541 Website:https://lastoryteller.vn/ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkttYUlVMnF2ekhnd3ZHcG4zTG1BM0RfUTZLZ3xBQ3Jtc0treEMwRFZaZVlPaXFvYTQydHp1ZkQwUmNCRFpGVlo2T210RUVGWmlfZHlzcWZ2TWZpWVNHMldUb0k2OUpmVTJfZ3VoM3Fzamc3S2Z1bGdzSjhEX1ZJNlNWVGtUVnA5QW41S1JNQ3VZTUg1ODNaWUFBNA&q=https%3A%2F%2Flastoryteller.vn%2F FB Fan Page:https://www.facebook.com/Lastorytelle... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2hCSzNGSXZRZzlxZFJSNFF1UFVBRmwtWS00Z3xBQ3Jtc0tuQmFkcURVVjhCc3ExSGM2eGpuaUZvRFlUTkd1S25jN2Jvbk5TdTZHRHc5c3Y5dkRqVldmZGdJbFh0NXV2dGRGalJ0Wm5fNHZLX2tyUGk0LTRqYklCcjJQTjNZMU1sdFpORk5jN3FxSDFMc2dxM3d4WQ&q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FLastoryteller-103424181873616

8m
Sep 01, 2021