Lead by Storytelling

ICTS Training & Coaching

About

Kênh Podcast của Coach Ngọc Thu Storytelling và Công ty đào tạo và phát triển nhân lực ICTS - Integrity. Commitment. Trust. Synergy.

ICTS Training & Coaching chuyên cung cấp các gói giải pháp đào tạo và huấn luyện chuyên sâu giúp các doanh nghiệp xây dựng đội ngũ lãnh đạo và quản lý với năng lực truyền thông đầy thuyết phục và truyền cảm hứng.

Available on

Community

31 episodes

32. Hành trang viết sách cho những người không chuyên

Viết sách dành cho những người không chuyên

1h 41m
Aug 02, 2021
30. Chiến lược thành công nghề Freelance Trainer/Coach

Với 13 năm kinh nghiệm trong nghề, Coach Ngọc Thu rất vui khi chia sẻ đến bạn những kinh nghiệm, câu chuyện chân thực nhất đê thành công trong nghề Freelance Trainer / Coach

3h 14m
Jul 25, 2021
28. Diễn tiến quan trọng tạo nên câu chuyện hay

STORYTELLING - NGHỆ THUẬT THUYẾT TRÌNH BẰNG CÂU CHUYỆN “Ý tưởng đầu tiên khi viết sách Thu đã có từ cách đây 3 năm. Việc viết sách không còn đơn giản là xây dựng hình ảnh cá nhân mà hơn hết đó chính là mang lại giá trị cho người đọc. Điều gì khiến người ta giữ một cuốn sách lại mà không quăng nó đi? Đó chính là những giá trị và sự hữu ích mà cuốn sách mang lại. Vì vậy, Thu đã hoàn thành cuốn sách này với mong muốn viết một cuốn sách mang lại những giá trị thật sự cho độc giả của mình”, tác giả Bùi Thị Ngọc Thu chia sẻ. “Sách có rất nhiều hình ảnh trực quan, sinh động, có tính ứng dụng cao, các công thức đơn giản và có thể áp dụng ngay. Cuốn sách sẽ là người bạn đồng hành cùng các bạn trên hành trình chinh phục mọi thử thách để trở thành người kể chuyện đầy cảm hứng.”

11m
Jul 01, 2021
27. Cấu trúc kể chuyện hiệu quả cho bất kì ai

STORYTELLING - NGHỆ THUẬT THUYẾT TRÌNH BẰNG CÂU CHUYỆN “Ý tưởng đầu tiên khi viết sách Thu đã có từ cách đây 3 năm. Việc viết sách không còn đơn giản là xây dựng hình ảnh cá nhân mà hơn hết đó chính là mang lại giá trị cho người đọc. Điều gì khiến người ta giữ một cuốn sách lại mà không quăng nó đi? Đó chính là những giá trị và sự hữu ích mà cuốn sách mang lại. Vì vậy, Thu đã hoàn thành cuốn sách này với mong muốn viết một cuốn sách mang lại những giá trị thật sự cho độc giả của mình”, tác giả Bùi Thị Ngọc Thu chia sẻ. “Sách có rất nhiều hình ảnh trực quan, sinh động, có tính ứng dụng cao, các công thức đơn giản và có thể áp dụng ngay. Cuốn sách sẽ là người bạn đồng hành cùng các bạn trên hành trình chinh phục mọi thử thách để trở thành người kể chuyện đầy cảm hứng.”

12m
Jul 01, 2021
26. Tìm kiếm chất liệu kể chuyện hiệu quả

STORYTELLING - NGHỆ THUẬT THUYẾT TRÌNH BẰNG CÂU CHUYỆN “Ý tưởng đầu tiên khi viết sách Thu đã có từ cách đây 3 năm. Việc viết sách không còn đơn giản là xây dựng hình ảnh cá nhân mà hơn hết đó chính là mang lại giá trị cho người đọc. Điều gì khiến người ta giữ một cuốn sách lại mà không quăng nó đi? Đó chính là những giá trị và sự hữu ích mà cuốn sách mang lại. Vì vậy, Thu đã hoàn thành cuốn sách này với mong muốn viết một cuốn sách mang lại những giá trị thật sự cho độc giả của mình”, tác giả Bùi Thị Ngọc Thu chia sẻ. “Sách có rất nhiều hình ảnh trực quan, sinh động, có tính ứng dụng cao, các công thức đơn giản và có thể áp dụng ngay. Cuốn sách sẽ là người bạn đồng hành cùng các bạn trên hành trình chinh phục mọi thử thách để trở thành người kể chuyện đầy cảm hứng.”

7m
Jul 01, 2021
25. Thuyết trình bằng câu chuyện là gì ?

STORYTELLING - NGHỆ THUẬT THUYẾT TRÌNH BẰNG CÂU CHUYỆN “Ý tưởng đầu tiên khi viết sách Thu đã có từ cách đây 3 năm. Việc viết sách không còn đơn giản là xây dựng hình ảnh cá nhân mà hơn hết đó chính là mang lại giá trị cho người đọc. Điều gì khiến người ta giữ một cuốn sách lại mà không quăng nó đi? Đó chính là những giá trị và sự hữu ích mà cuốn sách mang lại. Vì vậy, Thu đã hoàn thành cuốn sách này với mong muốn viết một cuốn sách mang lại những giá trị thật sự cho độc giả của mình”, tác giả Bùi Thị Ngọc Thu chia sẻ. “Sách có rất nhiều hình ảnh trực quan, sinh động, có tính ứng dụng cao, các công thức đơn giản và có thể áp dụng ngay. Cuốn sách sẽ là người bạn đồng hành cùng các bạn trên hành trình chinh phục mọi thử thách để trở thành người kể chuyện đầy cảm hứng.”

7m
Jul 01, 2021
24. Thấu hiểu khán giả

STORYTELLING - NGHỆ THUẬT THUYẾT TRÌNH BẰNG CÂU CHUYỆN “Ý tưởng đầu tiên khi viết sách Thu đã có từ cách đây 3 năm. Việc viết sách không còn đơn giản là xây dựng hình ảnh cá nhân mà hơn hết đó chính là mang lại giá trị cho người đọc. Điều gì khiến người ta giữ một cuốn sách lại mà không quăng nó đi? Đó chính là những giá trị và sự hữu ích mà cuốn sách mang lại. Vì vậy, Thu đã hoàn thành cuốn sách này với mong muốn viết một cuốn sách mang lại những giá trị thật sự cho độc giả của mình”, tác giả Bùi Thị Ngọc Thu chia sẻ. “Sách có rất nhiều hình ảnh trực quan, sinh động, có tính ứng dụng cao, các công thức đơn giản và có thể áp dụng ngay. Cuốn sách sẽ là người bạn đồng hành cùng các bạn trên hành trình chinh phục mọi thử thách để trở thành người kể chuyện đầy cảm hứng.”

11m
Jul 01, 2021
23. Cấu trúc thuyết trình Good Better Best Now Next Then

STORYTELLING - NGHỆ THUẬT THUYẾT TRÌNH BẰNG CÂU CHUYỆN “Ý tưởng đầu tiên khi viết sách Thu đã có từ cách đây 3 năm. Việc viết sách không còn đơn giản là xây dựng hình ảnh cá nhân mà hơn hết đó chính là mang lại giá trị cho người đọc. Điều gì khiến người ta giữ một cuốn sách lại mà không quăng nó đi? Đó chính là những giá trị và sự hữu ích mà cuốn sách mang lại. Vì vậy, Thu đã hoàn thành cuốn sách này với mong muốn viết một cuốn sách mang lại những giá trị thật sự cho độc giả của mình”, tác giả Bùi Thị Ngọc Thu chia sẻ. “Sách có rất nhiều hình ảnh trực quan, sinh động, có tính ứng dụng cao, các công thức đơn giản và có thể áp dụng ngay. Cuốn sách sẽ là người bạn đồng hành cùng các bạn trên hành trình chinh phục mọi thử thách để trở thành người kể chuyện đầy cảm hứng.”

5m
Jul 01, 2021
22. Cấu trúc thuyết phục - Pros Cons Recommedation Bad Worse Worst

STORYTELLING - NGHỆ THUẬT THUYẾT TRÌNH BẰNG CÂU CHUYỆN “Ý tưởng đầu tiên khi viết sách Thu đã có từ cách đây 3 năm. Việc viết sách không còn đơn giản là xây dựng hình ảnh cá nhân mà hơn hết đó chính là mang lại giá trị cho người đọc. Điều gì khiến người ta giữ một cuốn sách lại mà không quăng nó đi? Đó chính là những giá trị và sự hữu ích mà cuốn sách mang lại. Vì vậy, Thu đã hoàn thành cuốn sách này với mong muốn viết một cuốn sách mang lại những giá trị thật sự cho độc giả của mình”, tác giả Bùi Thị Ngọc Thu chia sẻ. “Sách có rất nhiều hình ảnh trực quan, sinh động, có tính ứng dụng cao, các công thức đơn giản và có thể áp dụng ngay. Cuốn sách sẽ là người bạn đồng hành cùng các bạn trên hành trình chinh phục mọi thử thách để trở thành người kể chuyện đầy cảm hứng.”

7m
Jul 01, 2021
21. Công thức thuyết phục ESB và PPF

STORYTELLING - NGHỆ THUẬT THUYẾT TRÌNH BẰNG CÂU CHUYỆN “Ý tưởng đầu tiên khi viết sách Thu đã có từ cách đây 3 năm. Việc viết sách không còn đơn giản là xây dựng hình ảnh cá nhân mà hơn hết đó chính là mang lại giá trị cho người đọc. Điều gì khiến người ta giữ một cuốn sách lại mà không quăng nó đi? Đó chính là những giá trị và sự hữu ích mà cuốn sách mang lại. Vì vậy, Thu đã hoàn thành cuốn sách này với mong muốn viết một cuốn sách mang lại những giá trị thật sự cho độc giả của mình”, tác giả Bùi Thị Ngọc Thu chia sẻ. “Sách có rất nhiều hình ảnh trực quan, sinh động, có tính ứng dụng cao, các công thức đơn giản và có thể áp dụng ngay. Cuốn sách sẽ là người bạn đồng hành cùng các bạn trên hành trình chinh phục mọi thử thách để trở thành người kể chuyện đầy cảm hứng.”

7m
Jul 01, 2021
20. Cấu trúc thuyết phục 123, 3W và PSB

STORYTELLING - NGHỆ THUẬT THUYẾT TRÌNH BẰNG CÂU CHUYỆN “Ý tưởng đầu tiên khi viết sách Thu đã có từ cách đây 3 năm. Việc viết sách không còn đơn giản là xây dựng hình ảnh cá nhân mà hơn hết đó chính là mang lại giá trị cho người đọc. Điều gì khiến người ta giữ một cuốn sách lại mà không quăng nó đi? Đó chính là những giá trị và sự hữu ích mà cuốn sách mang lại. Vì vậy, Thu đã hoàn thành cuốn sách này với mong muốn viết một cuốn sách mang lại những giá trị thật sự cho độc giả của mình”, tác giả Bùi Thị Ngọc Thu chia sẻ. “Sách có rất nhiều hình ảnh trực quan, sinh động, có tính ứng dụng cao, các công thức đơn giản và có thể áp dụng ngay. Cuốn sách sẽ là người bạn đồng hành cùng các bạn trên hành trình chinh phục mọi thử thách để trở thành người kể chuyện đầy cảm hứng.”

12m
Jul 01, 2021
19. Thuyết trình như các nhà hùng biện

STORYTELLING - NGHỆ THUẬT THUYẾT TRÌNH BẰNG CÂU CHUYỆN “Ý tưởng đầu tiên khi viết sách Thu đã có từ cách đây 3 năm. Việc viết sách không còn đơn giản là xây dựng hình ảnh cá nhân mà hơn hết đó chính là mang lại giá trị cho người đọc. Điều gì khiến người ta giữ một cuốn sách lại mà không quăng nó đi? Đó chính là những giá trị và sự hữu ích mà cuốn sách mang lại. Vì vậy, Thu đã hoàn thành cuốn sách này với mong muốn viết một cuốn sách mang lại những giá trị thật sự cho độc giả của mình”, tác giả Bùi Thị Ngọc Thu chia sẻ. “Sách có rất nhiều hình ảnh trực quan, sinh động, có tính ứng dụng cao, các công thức đơn giản và có thể áp dụng ngay. Cuốn sách sẽ là người bạn đồng hành cùng các bạn trên hành trình chinh phục mọi thử thách để trở thành người kể chuyện đầy cảm hứng.”

14m
Jul 01, 2021
18. Ý tưởng là điều quan trọng nhất

STORYTELLING - NGHỆ THUẬT THUYẾT TRÌNH BẰNG CÂU CHUYỆN “Ý tưởng đầu tiên khi viết sách Thu đã có từ cách đây 3 năm. Việc viết sách không còn đơn giản là xây dựng hình ảnh cá nhân mà hơn hết đó chính là mang lại giá trị cho người đọc. Điều gì khiến người ta giữ một cuốn sách lại mà không quăng nó đi? Đó chính là những giá trị và sự hữu ích mà cuốn sách mang lại. Vì vậy, Thu đã hoàn thành cuốn sách này với mong muốn viết một cuốn sách mang lại những giá trị thật sự cho độc giả của mình”, tác giả Bùi Thị Ngọc Thu chia sẻ. “Sách có rất nhiều hình ảnh trực quan, sinh động, có tính ứng dụng cao, các công thức đơn giản và có thể áp dụng ngay. Cuốn sách sẽ là người bạn đồng hành cùng các bạn trên hành trình chinh phục mọi thử thách để trở thành người kể chuyện đầy cảm hứng.”

12m
Jun 30, 2021
15. Sự khác biệt và thay đổi trong xu hướng Brand Communication trước & sau

Chuỗi podcast The Talk: Storytelling in Branding - Storytelling in Brand Communication: Kể chuyện trong xây dựng thương hiệu doanh nghiệp/ nhãn hàng

27m
Jun 29, 2021
14.Những điều cần nhớ và cần tránh - Kể chuyện không kể lể

Chuỗi podcast The Talk: Storytelling in Branding - Storytelling in Personal Branding Kể chuyện trong xây dựng thương hiệu cá nhân

1h 38m
Jun 28, 2021
13. Làm thế nào để xây dựng câu chuyện truyền thông Thương hiệu cá nhân?

Chuỗi podcast The Talk: Storytelling in Branding - Storytelling in Personal Branding Kể chuyện trong xây dựng thương hiệu cá nhân

4m
Jun 28, 2021
12. Công thức xây dựng thương hiệu cá nhân

Chuỗi podcast The Talk: Storytelling in Branding - Storytelling in Personal Branding Kể chuyện trong xây dựng thương hiệu cá nhân

48m
Jun 28, 2021
17. Cách kể những câu chuyện truyền thông kết dính

Chuỗi podcast The Talk: Storytelling in Branding - Storytelling in Brand Communication: Kể chuyện trong xây dựng thương hiệu doanh nghiệp/ nhãn hàng

20m
Jun 28, 2021
16. Làm thế nào để xây dựng câu chuyện truyền thông Brand Communication?

Chuỗi podcast The Talk: Storytelling in Branding - Storytelling in Brand Communication: Kể chuyện trong xây dựng thương hiệu doanh nghiệp/ nhãn hàng

38m
Jun 28, 2021
08. Tôi muốn vào nghề Coach thì cần làm gì?

Chuỗi podcast The Talk: Freelance Trainer/Coach

6m
Jun 28, 2021
09. Hành trình start up công ty đào tạo và khai vấn

Chuỗi podcast The Talk: Freelance Trainer/Coach

26m
Jun 28, 2021
11. Hành trang start up công ty đào tạo và khai vấn

Chuỗi podcast The Talk: Freelance Trainer/Coach

8m
Jun 28, 2021
06. Tương lai nghề Coach

Chuỗi podcast The Talk: Freelance Trainer/Coach

13m
Jun 28, 2021
05. Nghề Coach làm gì?

Chuỗi podcast The Talk: Freelance Trainer/Coach

28m
Jun 28, 2021
04. Hành trang sống vui, sống khỏe với nghề Freelance Trainer

Chuỗi podcast The Talk: Freelance Trainer/Coach

14m
Jun 28, 2021