MLV - Tư Vấn Tài Chính

MLV - Tư Vấn Tài Chính

About

Kênh truyền thông podcast chính thức từ MLV

Available on

Community

3 episodes

[Số 01] Làm chủ cuộc đua: ePOS / Email / Genie ... và hơn thế nữa!

Quý 1 đã kết thúc với rất nhiều biến động và thử thách. Tình hình kinh tế khó khăn ở tất cả các lĩnh vực cũng như việc hạn chế tiếp xúc đã phần nào giới hạn khả năng chăm sóc khác hàng của đội ngũ Tư Vấn Viên ngành Bảo Hiểm Nhân Thọ. Liệu cuộc đua chinh phục những mục tiêu kinh doanh có vì thế mà chậm lại. Hay chính trong khó khăn sẽ phát sinh cơ hội! Và công ty Manulife VN đã có những chiến lược nào để hỗ trợ đội ngũ Tư Vấn Viên? Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ đầy tính thời sự và cực kỳ hữu ích trong giai đoạn quan trọng này. Chúc tất cả các anh chị Tư Vấn Viên Manulife thành công.

19m
Apr 01, 2020
Testing 2

Testing 4 5 6

22s
Mar 30, 2020