Msutong

thanhmaihsk

About

Bộ giáo trình hán ngữ msutong do đại học ngôn ngữ bắc kinh soạn và được trung tâm tiếng trung THANHMAIHSK biên soạn và độc quyền xuất bạn sách tại Việt Nam
- Video là đánh giá của các giáo sư nổi tiếng đầu ngành hán ngữ về bộ giáo trình hán ngữ msutong
các bạn có thể xem chi tiết giáo trình tại link: https://thanhmaihsk.edu.vn/giao-trinh-han-ngu-msutong/

Available on

Community

1 episodes

REVIEW MSUTONG - thanhmaihsk

Giáo trình hán ngữ Msutong là bộgiáo trình học tiếng trung mới nhất https://thanhmaihsk.edu.vn/giao-trinh-han-ngu-msutong/được xuất bản  tháng 6/2019 của trường đại học ngôn ngữ bắc kinh được trung tâm tiếng trung thanhmaihsk biên soạn và độc quyền xuất bản  Xem thêm các khóa học tiếng trung tại thankmaihsk -học tiếng trung trực tuyến https://thanhmaihsk.edu.vn/hoc-tieng-trung-truc-tuyen-tai-thanhmaihsk/ -học tiếng trung cơ bản https://thanhmaihsk.edu.vn/khoa-hoc-tieng-trung-co-ban-4-ky-nang-cho-nguoi-moi-bat-dau/

4m
Oct 23, 2020