Q&A về Quản lý Sales và Kỹ năng Sales

Đỗ Xuân Tùng

About

Đây là chương trình Q&A về quản lý Sales và Kỹ năng Sales. Tôi là Đỗ Xuân Tùng, chuyên gia huấn luyện và đào tạo kỹ năng về bán hàng, quản lý bán hàng, xây dựng và tạo động lực thúc đẩy đội nhóm bán hàng, thiết lập và quản trị kênh phân phối.

Available on

Community

72 episodes

Q&A về Quản lý Sales và Kỹ năng Sales #66

CÁC YẾU TỐ CỦA ĐỘI SALES PRO - PHẦN 3

1h 3m
Jul 16, 2020
Q&A về Quản lý Sales và Kỹ năng Sales #65

CÁC YẾU TỐ CỦA ĐỘI SALES PRO - PHẦN 2

1h 3m
Jul 13, 2020
Q&A về Quản lý Sales và Kỹ năng Sales #64

CÁC YẾU TỐ CỦA ĐỘI SALES PRO - PHẦN 1

1h 0m
Jul 09, 2020
Q&A về Quản lý Sales và Kỹ năng Sales #61

Q&A buổi 61 về Quản lý Sales và Kỹ năng Sales

59m
Jun 29, 2020
Q&A về Quản lý Sales và Kỹ năng Sales #60

Q&A buổi 60 về Quản lý Sales và Kỹ năng Sales

1h 3m
Jun 25, 2020
Q&A về Quản lý Sales và Kỹ năng Sales #59

Q&A buổi 59 về Quản lý Sales và Kỹ năng Sales

59m
Jun 23, 2020
Q&A về Quản lý Sales và Kỹ năng Sales #58

Q&A buổi 58 về Quản lý Sales và Kỹ năng Sales

1h 3m
Jun 18, 2020
Q&A về Quản lý Sales và Kỹ năng Sales #57

Q&A buổi 57 về Quản lý Sales và Kỹ năng Sales

59m
Jun 15, 2020
Q&A về Quản lý Sales và Kỹ năng Sales #56

Q&A buổi 56 về Quản lý Sales và Kỹ năng Sales

1h 0m
Jun 11, 2020
Q&A về Quản lý Sales và Kỹ năng Sales #55

Q&A buổi 55 về Quản lý Sales và Kỹ năng Sales

1h 0m
Jun 08, 2020
Q&A về Quản lý Sales và Kỹ năng Sales #53

Q&A buổi 53 về Quản lý Sales và Kỹ năng Sales

1h 1m
Jun 04, 2020
Q&A về Quản lý Sales và Kỹ năng Sales #52

Q&A buổi 52 về Quản lý Sales và Kỹ năng Sales

1h 2m
Jun 01, 2020
Q&A về Quản lý Sales và Kỹ năng Sales #51

Q&A buổi 51 về Quản lý Sales và Kỹ năng Sales 

1h 3m
May 28, 2020
Q&A về Quản lý Sales và Kỹ năng Sales #50

Q&A Buổi 50 về Quản lý Sales và Kỹ năng Sales

1h 0m
May 27, 2020
Q&A về Quản lý Sales và Kỹ năng Sales #49

Q&A Buổi 49 về Quản lý Sales và Kỹ năng Sales

1h 3m
May 26, 2020
Q&A về Quản lý Sales và Kỹ năng Sales #48

Q&A Buổi 48 về Quản lý Sales và Kỹ năng Sales

1h 0m
May 25, 2020
Q&A về Quản lý Sales và Kỹ năng Sales #46

Q&A Buổi 46 về Quản lý Sales và Kỹ năng Sales

59m
May 23, 2020
Q&A về Quản lý Sales và Kỹ năng Sales #47

Q&A Buổi 47 về Quản lý Sales và Kỹ năng Sales

1h 1m
May 22, 2020
Q&A về Quản lý Sales và Kỹ năng Sales #45

Q&A Buổi 45 về Quản lý Sales và Kỹ năng Sales

1h 1m
May 20, 2020
Q&A về Quản lý Sales và Kỹ năng Sales #43

Q&A Buổi 43 về Quản lý Sales và Kỹ năng Sales

1h 2m
May 18, 2020
Q&A về Quản lý Sales và Kỹ năng Sales #44

Q&A Buổi 44 về Quản lý Sales và Kỹ năng Sales

1h 0m
May 18, 2020