Radio TGP Hà Nội

TGP Hà Nội

About

Podcast by TGP Hà Nội

Available on

Community

1762 episodes

Thứ Hai ngày 01/4/2024

Thứ Hai ngày 01/4/2024 by TGP Hà Nội

16m
Apr 01
CN Phục Sinh - Năm B || Chết và Sống

Đức Tổng Giám mục Giu-se Vũ Văn Thiên chia sẻ trong Thánh lễ Đại triều Mừng Chúa Phục Sinh, lúc 9h00 Chúa Nhật, ngày 30/03/2024 - Năm B, tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội.

13m
Mar 31
Lễ Vọng Chúa Phục Sinh - Năm B || Vượt Qua

Đức Tổng Giám mục Giu-se Vũ Văn Thiên chia sẻ trong Thánh lễ Vọng Mừng Chúa Phục Sinh, Thứ Bảy Tuần Thánh - Năm B, tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội, lúc 20h00, ngày 30/03/2024.

10m
Mar 30
Thứ Sáu Tuần Thánh - Năm B || Niềm hy vọng từ Thập giá

Đức Tổng Giám mục Giu-se Vũ Văn Thiên chia sẻ trong nghi thức tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Đức Giê-su Ki-tô, Thứ Sáu Tuần Thánh - Năm B, tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội, lúc 18h00, ngày 29/03/2024.

13m
Mar 29
Thứ Sáu ngày 29/3/2024

Thứ Sáu ngày 29/3/2024 by TGP Hà Nội

13m
Mar 29
Thánh lễ Tiệc Ly || Hiện diện yêu thương

Đức Tổng Giám mục Giu-se Vũ Văn Thiên chia sẻ trong Thánh lễ Tiệc Ly, Thứ Năm Tuần Thánh - Năm B, tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội, lúc 18h00, ngày 28/03/2024.

9m
Mar 28
Thứ Năm ngày 28/3/2024

Thứ Năm ngày 28/3/2024 by TGP Hà Nội

10m
Mar 28
Bài giảng lễ Truyền Dầu 2024

Đức TGM Giu-se chia sẻ trong Thánh lễ Truyền Dầu tại Giáo xứ Kim Bảng vào lúc 9h30, thứ Năm, ngày 28/3/2024.

16m
Mar 28
Thứ Tư ngày 27/3/2024

Thứ Tư ngày 27/3/2024 by TGP Hà Nội

17m
Mar 27
Thứ Ba ngày 26/3/2024

Thứ Ba ngày 26/3/2024 by TGP Hà Nội

13m
Mar 26
Thứ Hai ngày 25/3/2024

Thứ Hai ngày 25/3/2024 by TGP Hà Nội

18m
Mar 25
CN Lễ Lá năm B ||Tro bụi và Lá Xanh

Đức Tổng Giám mục Giu-se Vũ Văn Thiên chia sẻ trong Thánh lễ Chúa nhật Lễ Lá - Năm B, tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội, lúc 18h00, ngày 24/03/2024.

8m
Mar 24
Thứ Sáu ngày 22/3/2024

Thứ Sáu ngày 22/3/2024 by TGP Hà Nội

13m
Mar 22
4. Thánh Phê-rô Nguyễn Đích - Trùm Họ (1769 - 1838)

Thánh Phê-rô Nguyễn Đích – Trùm họ (1769 - 1838) - Sinh tại làng Chi Long, huyện Nam Xang, tỉnh Nam Định - Tử đạo ngày 12 tháng 8 Link bài: https://www.tonggiaophanhanoi.org/thanh-anton-nguyen-dich/ --------------- Bản quyền © 2024 - TGP Hà Nội.

13m
Mar 22
Thứ Năm ngày 21/3/2024

Thứ Năm ngày 21/3/2024 by TGP Hà Nội

9m
Mar 21
Thứ Tư ngày 20/3/2024

Thứ Tư ngày 20/3/2024 by TGP Hà Nội

19m
Mar 20
Thứ Ba ngày 19/3/2024

Thứ Ba ngày 19/3/2024 by TGP Hà Nội

16m
Mar 19
Bài giảng - Lễ Thánh Giuse 19/3/2024

Đức Tổng Giám mục Giu-se Vũ Văn Thiên chia sẻ trong Thánh lễ mừng kính Thánh Giu-se (19/3/2024) tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội, lúc 10h00, ngày 19/03/2024.

12m
Mar 19
Thứ Hai ngày 18/3/2024

Thứ Hai ngày 18/3/2024 by TGP Hà Nội

11m
Mar 18
CN V MC B || Được giương lên cao

Đức Tổng Giám mục Giu-se Vũ Văn Thiên chia sẻ trong Thánh lễ Chúa nhật V Mùa Chay - Năm B, tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội, lúc 18h00, ngày 17/03/2024.

11m
Mar 17
Thứ Sáu ngày 15/3/2024

Radio | Thứ Sáu ngày 15/3/2024 || TGP Hà Nội - Phát sóng vào 20h từ thứ Hai đến thứ Sáu các ngày trong tuần. - Tin Thời sự - Phút Cầu nguyện

13m
Mar 15
Thứ Năm ngày 14/3/2024

Radio - Thứ Năm ngày 14/3/2024 - TGP Hà Nội - Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha - Tin Thời sự

11m
Mar 14
16. Thánh Phê-rô Đoàn Văn Vân – Thầy Giảng (1780-1857)

Thánh Phê-rô Đoàn Văn Vân – Thầy Giảng (1780-1857) - Sinh ra ở làng Kẻ Bói, xứ Kẻ Sông tỉnh Hà Nam. - Tử đạo ngày 25 tháng 5 ----------- Link bài: https://www.tonggiaophanhanoi.org/ngay-25-5-thanh-phero-doan-van-van-thay-giang-1780-1857/

7m
Mar 14
15. Thánh Phê -rô Nguyễn Khắc Tự - Thầy Giảng (1808-1840)

Thánh Phê-rô Nguyễn Khắc Tự – Thầy Giảng (1808-1840) - Sinh ra ở ở tỉnh Ninh Bình - Tử đạo ngày 16 tháng 7 ----------- Link bài : https://www.tonggiaophanhanoi.org/ngay-10-thang-7-thanh-phero-nguyen-khac-tu-thay-giang-1808-1840/

7m
Mar 14
14. Thánh Phê -rô Lê Tùy – Linh mục (1773 – 1833)

Thánh Phê-rô Lê Tùy – Linh mục (1773 – 1833) - Sinh ra tại làng Bằng Sở, trước kia làng này thuộc xứ Yên Duyên nay thuộc giáo xứ Bằng Sở, Tổng Giáo phận Hà Nội. - Tử đạo ngày 11 tháng 10

10m
Mar 14
13. Thánh Mác -ti-nô Thọ - Viên chức Thu Thuế (1787-1840)

Thánh Mác-ti-nô Thọ (Nho) – Viên chức Thu Thuế (1787-1840) - Sinh ra ở làng Kẻ Báng, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. - Tử đạo ngày 8 tháng 11 ------------ Link bài : https://www.tonggiaophanhanoi.org/ngay-08-11-thanh-martino-tho-nho-vien-chuc-thu-thue-1787-1840/

7m
Mar 14
12. Thánh Mác -ti-nô Tạ Đức Thịnh - Linh mục (1760-1840)

Thánh Mac-ti-nô Tạ Đức Thịnh – Linh mục (1760-1840) - Sinh ra ở làng Kẻ Sét, huyện Thanh Trì, tỉnh Hà Nội - Tử đạo ngày 15 tháng 10 ----------- Link bài: https://www.tonggiaophanhanoi.org/ngay-08-11-thanh-martino-ta-duc-thinh-linh-muc-1760-1840/

8m
Mar 14
11. Thánh Phê-rô Trương Văn Thi – Linh mục (1763-1839)

Thánh Phê-rô Trương Văn Thi – Linh mục (1763-1839) - Sinh tại Kẻ Sở Hà Nội - Tử đạo ngày 21 tháng 12 ---------- Link bài : https://www.tonggiaophanhanoi.org/ngay-21-12-thanh-phero-truong-van-thi-linh-muc-1763-1839/

12m
Mar 14
10. Thánh Giu-se Nguyễn Đình Nghi - Linh mục (1793-1840)

Thánh Giu-se Nguyễn Đình Nghi – Linh mục (1793-1840) - Sinh ra ở làng Hạ Hồi (Kẻ Vồi) huyện Thường Tín , tỉnh Hà Nội. - Tử đạo ngày 15 tháng 10 ----------- Link bài : https://www.tonggiaophanhanoi.org/ngay-08-11-thanh-giuse-nguyen-dinh-nghi-linh-muc-1793-1840/

14m
Mar 14
9. Thánh Phao-lô Nguyễn Văn Mỹ - Thầy Giảng (1798-1838)

9. Thánh Phao-lô Nguyễn Văn Mỹ - Thầy Giảng (1798-1838) by TGP Hà Nội

11m
Mar 14