Radio TGP Hà Nội

TGP Hà Nội

About

Podcast by TGP Hà Nội

Available on

Community

1572 episodes

Thứ Năm ngày 28/9/2023

Thứ Năm ngày 28/9/2023 by TGP Hà Nội

11m
Sep 28
Bài số 37: Hãy tỉnh thức và sẵn sàng (Mt 24,37-44)

Bài số 37: Hãy tỉnh thức và sẵn sàng (Mt 24,37-44) by TGP Hà Nội

1m
Sep 28
Thứ Tư ngày 27/9/2023

Thứ Tư ngày 27/9/2023 by TGP Hà Nội

12m
Sep 27
Thứ Ba ngày 26/9/2023

Thứ Ba ngày 26/9/2023 by TGP Hà Nội

12m
Sep 26
CN XXV TN A -Vườn nho cuộc đời

Đức TGM Giu-se chia sẻ Lời Chúa trong Thánh lễ CN XXV TN A tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội, vào lúc 18h00.

11m
Sep 24
Chúa Nhật 32 Thường niên - Năm A

Chúa Nhật 32 Thường niên - Năm A by TGP Hà Nội

5m
Sep 23
Chúa Nhật 31 Thường niên - Năm A

Chúa Nhật 31 Thường niên - Năm A by TGP Hà Nội

5m
Sep 23
Chúa Nhật 30 Thường niên - Năm A

Chúa Nhật 30 Thường niên - Năm A by TGP Hà Nội

4m
Sep 23
Chúa Nhật 28 Thường niên - Năm A

Chúa Nhật 28 Thường niên - Năm A by TGP Hà Nội

5m
Sep 23
Chúa Nhật 27 Thường niên - Năm A

Chúa Nhật 27 Thường niên - Năm A by TGP Hà Nội

6m
Sep 23
Thứ Sáu ngày 22/9/2023

Thứ Sáu ngày 22/9/2023 by TGP Hà Nội

9m
Sep 22
Thứ Năm ngày 21/9/2023

Thứ Năm ngày 21/9/2023 by TGP Hà Nội

11m
Sep 21
Bài số 36: Đừng sống giả hình (Mt 23,1-32)

Chương trình học hỏi Tin Mừng theo thánh Mát-thêu - Bài số 36: Đừng sống giả hình (Mt 23,1-32) Link Bài học: Link Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=PhcxjhBDkWs

5m
Sep 21
Thứ Tư ngày 20/9/2023

Thứ Tư ngày 20/9/2023 by TGP Hà Nội

12m
Sep 20
Thứ Ba ngày 19/9/2023

Thứ Ba ngày 19/9/2023 by TGP Hà Nội

11m
Sep 19
Thứ Hai ngày 18/9/2023

Thứ Hai ngày 18/9/2023 by TGP Hà Nội

17m
Sep 18
CN XXIV TN A_Yêu thương - Tha thứ

Đức TGM Giu-se chia sẻ Lời Chúa trong Thánh lễ CN XXIV TN A tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội, vào lúc 18h00.

11m
Sep 17
Thứ Sáu ngày 15/9/2023

Thứ Sáu ngày 15/9/2023 by TGP Hà Nội

9m
Sep 15
Thứ Năm ngày 14/9/2023

Thứ Năm ngày 14/9/2023 by TGP Hà Nội

10m
Sep 15
Bài 35: Điều răn trọng nhất (Mt 22, 34-40)

Chương trình học hỏi Tin mừng theo Thánh Mát-thêu của TGP Hà Nội Link bài học: https://www.tonggiaophanhanoi.org/bai-hoc-tin-mung-theo-thanh-mat-theu-so-35/ Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=D07gKGQlbq0

57s
Sep 14
Thứ Tư ngày 13/9/2023

Thứ Tư ngày 13/9/2023 by TGP Hà Nội

14m
Sep 13
Thứ Hai ngày 11/9/2023

Thứ Hai ngày 11/9/2023 by TGP Hà Nội

15m
Sep 11
Bài giảng - Chúa Nhật XXIII Thường niên - Năm A

Bài giảng - Chúa Nhật XXIII Thường niên - Năm A by TGP Hà Nội

10m
Sep 11
Thứ Sáu ngày 08/9/2023

Thứ Sáu ngày 08/9/2023 by TGP Hà Nội

10m
Sep 08
Thứ Năm ngày 07/9/2023

Thứ Năm ngày 07/9/2023 by TGP Hà Nội

12m
Sep 07
Bài 34: Đón tiếp một Đấng Mê-si-a nghèo hèn và khiêm nhường (Mt 21, 1–17)

Chương trình học hỏi Tin mừng theo Thánh Mát-thêu của TGP Hà Nội Link bài học: https://www.tonggiaophanhanoi.org/bai-hoc-tin-mung-theo-thanh-mat-theu-so-34/ Youtube: https://youtu.be/FQVGD2xmPKs

3m
Sep 07
Thứ Tư ngày 06/9/2023

Thứ Tư ngày 06/9/2023 by TGP Hà Nội

13m
Sep 06
Thứ Ba ngày 05/9/2023

Thứ Ba ngày 05/9/2023 by TGP Hà Nội

14m
Sep 05
Thứ Hai ngày 04/9/2023

Thứ Hai ngày 04/9/2023 by TGP Hà Nội

21m
Sep 04
Thứ Sáu ngày 01/9/2023

Thứ Sáu ngày 01/9/2023 by TGP Hà Nội

10m
Sep 01