Radio TGP Hà Nội

TGP Hà Nội

About

Podcast by TGP Hà Nội

Available on

Community

1021 episodes

Thứ Sáu ngày 12/8/2022

Thứ Sáu ngày 12/8/2022 by TGP Hà Nội

6m
Aug 12
Thứ Tư ngày 10/8/2022

Thứ Tư ngày 10/8/2022 by TGP Hà Nội

12m
Aug 12
CN XVIII TN - Gia nghiệp vững bền - Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên

CN XVIII TN - Gia nghiệp vững bền - Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên by TGP Hà Nội

10m
Aug 12
CN XIX TN C - Lịch sử và Đức tin - Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên

CN XIX TN C - Lịch sử và Đức tin - Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên by TGP Hà Nội

10m
Aug 12
Thứ Năm ngày 11/8/2022

Thứ Năm ngày 11/8/2022 by TGP Hà Nội

9m
Aug 11
Hiệp Hành Loan Tin - nhạc: Dòng MTG Hà Nội

Hướng tới ngày khai mạc Công nghị của Tổng Giáo phận Hà Nội, Ban Thánh Nhạc xin ra mắt bài hát với tựa đề: "Hiệp Hành Loan Tin" - nhạc: Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội. Bài hát được dẫn ý kinh cầu nguyện cho việc Truyền giáo và tổ chức Công nghị giáo phận năm 2022.

7m
Aug 10
Thứ Ba ngày 09/8/2022

Thứ Ba ngày 09/8/2022 by TGP Hà Nội

11m
Aug 09
Thứ Hai ngày 08/8/2022

Thứ Hai ngày 08/8/2022 by TGP Hà Nội

26m
Aug 08
Thứ Bảy ngày 06/8/2022

Thứ Bảy ngày 06/8/2022 by TGP Hà Nội

12m
Aug 06
Thứ Sáu ngày 05/8/2022

Thứ Sáu ngày 05/8/2022 by TGP Hà Nội

6m
Aug 06
Thứ Sáu ngày 05/8/2022

Thứ Sáu ngày 05/8/2022 by TGP Hà Nội

6m
Aug 05
Thứ Sáu ngày 05/8/2022

Thứ Sáu ngày 05/8/2022 by TGP Hà Nội

6m
Aug 05
Thứ Sáu ngày 05/8/2022

Thứ Sáu ngày 05/8/2022 by TGP Hà Nội

6m
Aug 05
Thứ Năm ngày 04/8/2022

Thứ Năm ngày 04/8/2022 by TGP Hà Nội

10m
Aug 04
Thứ Tư ngày 03/8/2022

Thứ Tư ngày 03/8/2022 by TGP Hà Nội

12m
Aug 03
Thứ Ba ngày 02/8/2022

Thứ Ba ngày 02/8/2022 by TGP Hà Nội

9m
Aug 02
Thứ Hai ngày 01/8/2022

Thứ Hai ngày 01/8/2022 by TGP Hà Nội

11m
Aug 01
Thứ Bảy ngày 30/7/2022

Thứ Bảy ngày 30/7/2022 by TGP Hà Nội

10m
Jul 30
Thứ Tư ngày 27/7/2022

Thứ Tư ngày 27/7/2022 by TGP Hà Nội

8m
Jul 28
Radio TGP Hà Nội - Thứ Sáu ngày 22/7/2022

Radio TGP Hà Nội - Thứ Sáu ngày 22/7/2022 by TGP Hà Nội

6m
Jul 22
Thứ Năm ngày 21/7/2022

Thứ Năm ngày 21/7/2022 by TGP Hà Nội

9m
Jul 21
Thứ Tư ngày 20/7/2022

Thứ Tư ngày 20/7/2022 by TGP Hà Nội

11m
Jul 20
Thứ Ba ngày 19/7/2022

Thứ Ba ngày 19/7/2022 by TGP Hà Nội

10m
Jul 19
Thứ Hai ngày 18/7/2022

Thứ Hai ngày 18/7/2022 by TGP Hà Nội

10m
Jul 18
Thứ Bảy ngày 16/7/2022

Thứ Bảy ngày 16/7/2022 by TGP Hà Nội

10m
Jul 16
Thứ Sáu ngày 15/7/2022

Thứ Sáu ngày 15/7/2022 by TGP Hà Nội

8m
Jul 15
Chúa Nhật XXV Thường Niên - Năm C

Chúa Nhật XXV Thường Niên - Năm C by TGP Hà Nội

6m
Jul 15
Chúa Nhật XXIV Thường Niên - Năm C

Chúa Nhật XXIV Thường Niên - Năm C by TGP Hà Nội

6m
Jul 15
Chúa Nhật XXIII Thường Niên - Năm C

Chúa Nhật XXIII Thường Niên - Năm C by TGP Hà Nội

6m
Jul 15
Chúa Nhật XXII Thường Niên - Năm C

Chúa Nhật XXII Thường Niên - Năm C by TGP Hà Nội

5m
Jul 15