RR Podcast

RR

About

Tổng hợp Mini podcast
Ở đây có !
- Câu chuyện
- Tâm sự
- Trải lòng
- Lời khuyên


© Copyright By RR

Available on

Community

5 episodes

Kết thúc một cuộc hành trình

Hãy bắt đầu một cuộc hành trình mới nào © Copyright By RR --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/rr-pcs/message

59s
Jul 15, 2023
Câu chuyện đi thi của sĩ tử Lê Khôi ( Lê Khôi TALK )

Đỗ đại học một cách dễ dàng với sĩ tử Lê Khôi Record Stream: 12 thg6 2023 Contact: - Stream hàng ngày từ 16h00 - 20h00 nha các bạn iu - Facebook: https://www.facebook.com/true.blues.5 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGdyZXA2Z2UyNHVFTU52VnI4MHlqWGs1dzh3QXxBQ3Jtc0tsMW1QV0swbm50V1JsTUgzTGw1MkVHWHhZamc0Z0E1NTh4aXQxdVozSDBldjZPOWFYVDVYcEFEblR3R1l5SngtaUZiVXl2X1ZDU3hNUmlzMFI2LXlaRWZ4WXJpMm5tNEt4MkhsU1ljWElwSm1SelA3aw&q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Ftrue.blues.5&v=z_qIvymNiXw - Fanpage: https://www.facebook.com/LeKhoiVETV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmlkNnJTVnA2Mklnb1RPYzZhcTVzVXFKQks0d3xBQ3Jtc0tua1FLQjlqc3pRVXFNMmNQMHpjSWF6OFpYTkg4QUU1bV9pTW1PczU0enA3UEdSdVVuM0E4OHNyWmVQNzQ0MzRETmlidERwR3dITG5iS3FUSkttdnhGSUw5dU5VN3JoSUs4ZnZ2ODY4T2JaMUMtbC1BTQ&q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FLeKhoiVETV&v=z_qIvymNiXw - Group FB : https://www.facebook.com/groups/moneo... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmttZElFZm9qVEpIenZEWFBTdE15RkRIMGhTUXxBQ3Jtc0tuNlpYZnRaaXVVRWZjenlFTE4zUzRRcVI2WGdwUk9JNVowRW1hbDN1WGdzM09qVy1ueHhsTmo4WFhva29GY1J0eTFpaFY2MVJHVHJPYVJEbGRDRGhJdnJyM3RxdDRQN180TFl4emJCdTg0Q19KMUtuMA&q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2Fmoneohoi%2F&v=z_qIvymNiXw - Instargram: https://www.instagram.com/lekhoi1091 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazZxSll6LWRTMm9OQ2o3Qy1jVHdnZlJ0RHh5UXxBQ3Jtc0tuSmpFV0hQRVhORE1Tck9jQk4xdzVHTTIwODBNY1I4czVvM0djQk02WThIS1ljTVhXSjZDTmN4enFfRGlPbkUyUDg1c01JSl85MkwtWXNrV1NSeW15dnBVR0NCdl9CeVgyUUVjM2VaZ28tUzlZUnFsQQ&q=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Flekhoi1091&v=z_qIvymNiXw - Donate qua https://playerduo.com/lekhoi https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUw1ZFg5dHFtaXRGeE1zZzJORnl3MDBwc3pEUXxBQ3Jtc0trZ3ZsbG1EVXlkRUxaWVpzQ0NzdjEyWFViQ1kzZFM5VThvN1J3YklEal9KZWVLMEpFdFhWaG9MVmpQNXlkOEtqTi1YTmRJZGhlVkNzMncwTV8tU2pGWnBJSVRWam9nZEhkNzFmMWp6bV81dHhRbl94QQ&q=https%3A%2F%2Fplayerduo.com%2Flekhoi&v=z_qIvymNiXw - Donate qua https://app.wescan.vn/LEKHOI01 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0FoS2dqUUVUYVNpYzNvX3dEWGk5YTd6WTFMQXxBQ3Jtc0tuNWNPNjBPaXpGamtMV0s0WnNDNVFNZXVUdkNNanNOZHBHZmh1em9hUURVZ1lIc08yams2RDY3aElxT09Jb0tvYWN4U2JZbHpYQ2IyWXJGUl9ILTdjeFhReTE0YkRpazdwVUx6RVdWY0RzWkRDSzcwdw&q=https%3A%2F%2Fapp.wescan.vn%2FLEKHOI01&v=z_qIvymNiXw - Donate qua https://streamlabs.com/lekhoivetv/tip https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnVtVnFkLW9vZU0yX1FXUThQS2FjTnBkRUs4Z3xBQ3Jtc0trZGFNcUhfWDNoaUxNUkozd2VHLXp6MWc2LVAxbFpkMUZ4RkZ6UGFJekFVNDBDc0hycHY5TTRPeEhFdVg5OW92cWh4d2kyT1dreTNYeHhTRFl0eFdYNEtZNEVScjAzTFBxbmVuaGUyRmpmYmd5NzVtQQ&q=https%3A%2F%2Fstreamlabs.com%2Flekhoivetv%2Ftip&v=z_qIvymNiXw © Copyright By LeKhoi --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/rr-pcs/message

29m
Jun 26, 2023
Stream Đến Bao Giờ

Stream Đến Bao Giờ - Độ Mixi ft. Bạn Sáng Tác ( Bạn Nam Giấu Tên )

59s
Aug 06, 2022
Mixi Radio #2: Cái giá của sự của sự trưởng thành

Cái giá của sự trưởng thành Host: Yuri Khách mời: Pewpew Các bài hát được sử dụng trong #2 1: Khi Người Lớn Cô Đơn - Phạm Hồng Phước 2: Nước Ngoài - Phan Mạnh Quỳnh 3: Qua Ô Cửa Thời Gian - Quái Vật Tí Hon © Copyright By MixiGaming

27m
Aug 03, 2022
Mixi Radio #1: Yêu Đơn Phương

Mixi Radio #1: Yêu Đơn Phương Host : Yuri Các bài hát được sử dụng trong radio 1. Anhs & Ems - QNT 2. Hạ Còn Vương Nắng - DATKAA ( Hương Ly Cover ) 3. Níu Duyên - Lê Bảo Bình ( Hương Ly Cover ) 4. Sao phải Khóc - Mew Amazing @Copyright By Mixigaming

33m
Aug 03, 2022