Pure Joy

Joy Nguyen

About

Chào mừng bạn đến với Pure Joy Podcast - một podcast về Người nữ thuần khiết, tình yêu trong sạch và sống khiết tịnh.

Available on

Community

31 episodes

Ep.25: Người nữ sống trong sạch như thế nào?

__ __ --- Một cuốn sách về giáo dục giới tính cho giới trẻ. Tác giả phân tích tình dục dưới nhiều khía cạnh và nhiều ứng xử khác nhau, nhấn mạnh ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa và huấn quyền của Giáo Hội cũng như lương tâm con người, với lối trình bày nhẹ nhàng, sinh động, thực tế. Nguyên tác: A Case for Chastity, của tác giả Heather Gallagher và Peter Vlahutin. Chuyển ngữ: Sống Trong Sạch - Con đường dẫn đến tình yêu chân thật và tự do đích thực, bởi Đức Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn, chủ tịch Ủy Ban Mục Vụ Di Dân, và anh Gioan Lê Quang Vinh, Ủy Ban Mục Vụ Gia Đình. https://www.hdgmvietnam.com/chi-tiet/song-trong-sach-sach-moi-cua-uy-ban-muc-vu-gia-dinh-hdgmvn-37839 Music: https://www.purple-planet.com (A Fresh Start)

15m
Aug 04, 2021
Ep.24: Cần phải làm gì?

__ __ --- Một cuốn sách về giáo dục giới tính cho giới trẻ. Tác giả phân tích tình dục dưới nhiều khía cạnh và nhiều ứng xử khác nhau, nhấn mạnh ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa và huấn quyền của Giáo Hội cũng như lương tâm con người, với lối trình bày nhẹ nhàng, sinh động, thực tế. Nguyên tác: A Case for Chastity, của tác giả Heather Gallagher và Peter Vlahutin. Chuyển ngữ: Sống Trong Sạch - Con đường dẫn đến tình yêu chân thật và tự do đích thực, bởi Đức Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn, chủ tịch Ủy Ban Mục Vụ Di Dân, và anh Gioan Lê Quang Vinh, Ủy Ban Mục Vụ Gia Đình. https://www.hdgmvietnam.com/chi-tiet/song-trong-sach-sach-moi-cua-uy-ban-muc-vu-gia-dinh-hdgmvn-37839 Music: https://www.purple-planet.com (A Fresh Start)

12m
Aug 03, 2021
Ep.23: Ơn gọi hôn nhân

__ __ --- Một cuốn sách về giáo dục giới tính cho giới trẻ. Tác giả phân tích tình dục dưới nhiều khía cạnh và nhiều ứng xử khác nhau, nhấn mạnh ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa và huấn quyền của Giáo Hội cũng như lương tâm con người, với lối trình bày nhẹ nhàng, sinh động, thực tế. Nguyên tác: A Case for Chastity, của tác giả Heather Gallagher và Peter Vlahutin. Chuyển ngữ: Sống Trong Sạch - Con đường dẫn đến tình yêu chân thật và tự do đích thực, bởi Đức Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn, chủ tịch Ủy Ban Mục Vụ Di Dân, và anh Gioan Lê Quang Vinh, Ủy Ban Mục Vụ Gia Đình. https://www.hdgmvietnam.com/chi-tiet/song-trong-sach-sach-moi-cua-uy-ban-muc-vu-gia-dinh-hdgmvn-37839 Music: https://www.purple-planet.com (A Fresh Start)

11m
Jul 21, 2021
Ep.22: Dọn về sống chung

__ __ --- Một cuốn sách về giáo dục giới tính cho giới trẻ. Tác giả phân tích tình dục dưới nhiều khía cạnh và nhiều ứng xử khác nhau, nhấn mạnh ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa và huấn quyền của Giáo Hội cũng như lương tâm con người, với lối trình bày nhẹ nhàng, sinh động, thực tế. Nguyên tác: A Case for Chastity, của tác giả Heather Gallagher và Peter Vlahutin. Chuyển ngữ: Sống Trong Sạch - Con đường dẫn đến tình yêu chân thật và tự do đích thực, bởi Đức Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn, chủ tịch Ủy Ban Mục Vụ Di Dân, và anh Gioan Lê Quang Vinh, Ủy Ban Mục Vụ Gia Đình. https://www.hdgmvietnam.com/chi-tiet/song-trong-sach-sach-moi-cua-uy-ban-muc-vu-gia-dinh-hdgmvn-37839 Music: https://www.purple-planet.com (A Fresh Start)

13m
Jul 20, 2021
Ep.21: Cố gắng xóa bỏ quá khứ

__ __ --- Một cuốn sách về giáo dục giới tính cho giới trẻ. Tác giả phân tích tình dục dưới nhiều khía cạnh và nhiều ứng xử khác nhau, nhấn mạnh ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa và huấn quyền của Giáo Hội cũng như lương tâm con người, với lối trình bày nhẹ nhàng, sinh động, thực tế. Nguyên tác: A Case for Chastity, của tác giả Heather Gallagher và Peter Vlahutin. Chuyển ngữ: Sống Trong Sạch - Con đường dẫn đến tình yêu chân thật và tự do đích thực, bởi Đức Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn, chủ tịch Ủy Ban Mục Vụ Di Dân, và anh Gioan Lê Quang Vinh, Ủy Ban Mục Vụ Gia Đình. https://www.hdgmvietnam.com/chi-tiet/song-trong-sach-sach-moi-cua-uy-ban-muc-vu-gia-dinh-hdgmvn-37839 Music: https://www.purple-planet.com (A Fresh Start)

16m
Jul 19, 2021
Ep.20: Bắt đầu lại

__ __ --- Một cuốn sách về giáo dục giới tính cho giới trẻ. Tác giả phân tích tình dục dưới nhiều khía cạnh và nhiều ứng xử khác nhau, nhấn mạnh ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa và huấn quyền của Giáo Hội cũng như lương tâm con người, với lối trình bày nhẹ nhàng, sinh động, thực tế. Nguyên tác: A Case for Chastity, của tác giả Heather Gallagher và Peter Vlahutin. Chuyển ngữ: Sống Trong Sạch - Con đường dẫn đến tình yêu chân thật và tự do đích thực, bởi Đức Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn, chủ tịch Ủy Ban Mục Vụ Di Dân, và anh Gioan Lê Quang Vinh, Ủy Ban Mục Vụ Gia Đình. https://www.hdgmvietnam.com/chi-tiet/song-trong-sach-sach-moi-cua-uy-ban-muc-vu-gia-dinh-hdgmvn-37839 Music: https://www.purple-planet.com (A Fresh Start)

13m
Jul 01, 2021
Ep.19: Sự tôn trọng vun đắp lòng tự tin

__ __ --- Một cuốn sách về giáo dục giới tính cho giới trẻ. Tác giả phân tích tình dục dưới nhiều khía cạnh và nhiều ứng xử khác nhau, nhấn mạnh ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa và huấn quyền của Giáo Hội cũng như lương tâm con người, với lối trình bày nhẹ nhàng, sinh động, thực tế. Nguyên tác: A Case for Chastity, của tác giả Heather Gallagher và Peter Vlahutin. Chuyển ngữ: Sống Trong Sạch - Con đường dẫn đến tình yêu chân thật và tự do đích thực, bởi Đức Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn, chủ tịch Ủy Ban Mục Vụ Di Dân, và anh Gioan Lê Quang Vinh, Ủy Ban Mục Vụ Gia Đình. https://www.hdgmvietnam.com/chi-tiet/song-trong-sach-sach-moi-cua-uy-ban-muc-vu-gia-dinh-hdgmvn-37839 Music: https://www.purple-planet.com (A Fresh Start)

15m
Jun 28, 2021
Ep.18: Đặt vấn đề với Giáo hội

__ __ *Ghi chú: Ở đoạn 11 phút 36 giây, đúng sẽ là: "... để học biết yêu thương một người nào đó thật trọn vẹn, để được yêu thương trọn vẹn,..." --- Một cuốn sách về giáo dục giới tính cho giới trẻ. Tác giả phân tích tình dục dưới nhiều khía cạnh và nhiều ứng xử khác nhau, nhấn mạnh ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa và huấn quyền của Giáo Hội cũng như lương tâm con người, với lối trình bày nhẹ nhàng, sinh động, thực tế. Nguyên tác: A Case for Chastity, của tác giả Heather Gallagher và Peter Vlahutin. Chuyển ngữ: Sống Trong Sạch - Con đường dẫn đến tình yêu chân thật và tự do đích thực, bởi Đức Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn, chủ tịch Ủy Ban Mục Vụ Di Dân, và anh Gioan Lê Quang Vinh, Ủy Ban Mục Vụ Gia Đình. https://www.hdgmvietnam.com/chi-tiet/song-trong-sach-sach-moi-cua-uy-ban-muc-vu-gia-dinh-hdgmvn-37839 Music: https://www.purple-planet.com (A Fresh Start)

14m
Jun 27, 2021
Ep.17: Sách báo, phim ảnh khiêu dâm

__ __ --- Một cuốn sách về giáo dục giới tính cho giới trẻ. Tác giả phân tích tình dục dưới nhiều khía cạnh và nhiều ứng xử khác nhau, nhấn mạnh ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa và huấn quyền của Giáo Hội cũng như lương tâm con người, với lối trình bày nhẹ nhàng, sinh động, thực tế. Nguyên tác: A Case for Chastity, của tác giả Heather Gallagher và Peter Vlahutin. Chuyển ngữ: Sống Trong Sạch - Con đường dẫn đến tình yêu chân thật và tự do đích thực, bởi Đức Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn, chủ tịch Ủy Ban Mục Vụ Di Dân, và anh Gioan Lê Quang Vinh, Ủy Ban Mục Vụ Gia Đình. https://www.hdgmvietnam.com/chi-tiet/song-trong-sach-sach-moi-cua-uy-ban-muc-vu-gia-dinh-hdgmvn-37839 Music: https://www.purple-planet.com (A Fresh Start)

10m
Jun 26, 2021
Ep.16: Quan hệ tình dục bằng miệng

__ __ --- Một cuốn sách về giáo dục giới tính cho giới trẻ. Tác giả phân tích tình dục dưới nhiều khía cạnh và nhiều ứng xử khác nhau, nhấn mạnh ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa và huấn quyền của Giáo Hội cũng như lương tâm con người, với lối trình bày nhẹ nhàng, sinh động, thực tế. Nguyên tác: A Case for Chastity, của tác giả Heather Gallagher và Peter Vlahutin. Chuyển ngữ: Sống Trong Sạch - Con đường dẫn đến tình yêu chân thật và tự do đích thực, bởi Đức Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn, chủ tịch Ủy Ban Mục Vụ Di Dân, và anh Gioan Lê Quang Vinh, Ủy Ban Mục Vụ Gia Đình. https://www.hdgmvietnam.com/chi-tiet/song-trong-sach-sach-moi-cua-uy-ban-muc-vu-gia-dinh-hdgmvn-37839 Music: https://www.purple-planet.com (A Fresh Start)

11m
Jun 23, 2021
Ep.15: Không có ai trừ tôi

__ __ --- Một cuốn sách về giáo dục giới tính cho giới trẻ. Tác giả phân tích tình dục dưới nhiều khía cạnh và nhiều ứng xử khác nhau, nhấn mạnh ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa và huấn quyền của Giáo Hội cũng như lương tâm con người, với lối trình bày nhẹ nhàng, sinh động, thực tế. Nguyên tác: A Case for Chastity, của tác giả Heather Gallagher và Peter Vlahutin. Chuyển ngữ: Sống Trong Sạch - Con đường dẫn đến tình yêu chân thật và tự do đích thực, bởi Đức Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn, chủ tịch Ủy Ban Mục Vụ Di Dân, và anh Gioan Lê Quang Vinh, Ủy Ban Mục Vụ Gia Đình. https://www.hdgmvietnam.com/chi-tiet/song-trong-sach-sach-moi-cua-uy-ban-muc-vu-gia-dinh-hdgmvn-37839 Music: https://www.purple-planet.com (A Fresh Start)

12m
Jun 22, 2021
Ep.14: Phân biệt giữa khuynh hướng và hành vi đồng tính

__ __ --- Một cuốn sách về giáo dục giới tính cho giới trẻ. Tác giả phân tích tình dục dưới nhiều khía cạnh và nhiều ứng xử khác nhau, nhấn mạnh ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa và huấn quyền của Giáo Hội cũng như lương tâm con người, với lối trình bày nhẹ nhàng, sinh động, thực tế. Nguyên tác: A Case for Chastity, của tác giả Heather Gallagher và Peter Vlahutin. Chuyển ngữ: Sống Trong Sạch - Con đường dẫn đến tình yêu chân thật và tự do đích thực, bởi Đức Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn, chủ tịch Ủy Ban Mục Vụ Di Dân, và anh Gioan Lê Quang Vinh, Ủy Ban Mục Vụ Gia Đình. https://www.hdgmvietnam.com/chi-tiet/song-trong-sach-sach-moi-cua-uy-ban-muc-vu-gia-dinh-hdgmvn-37839 Music: https://www.purple-planet.com (A Fresh Start)

15m
Jun 20, 2021
Ep.13: Gác chuyện hoang đường sang một bên

__ __ --- Một cuốn sách về giáo dục giới tính cho giới trẻ. Tác giả phân tích tình dục dưới nhiều khía cạnh và nhiều ứng xử khác nhau, nhấn mạnh ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa và huấn quyền của Giáo Hội cũng như lương tâm con người, với lối trình bày nhẹ nhàng, sinh động, thực tế. Nguyên tác: A Case for Chastity, của tác giả Heather Gallagher và Peter Vlahutin. Chuyển ngữ: Sống Trong Sạch - Con đường dẫn đến tình yêu chân thật và tự do đích thực, bởi Đức Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn, chủ tịch Ủy Ban Mục Vụ Di Dân, và anh Gioan Lê Quang Vinh, Ủy Ban Mục Vụ Gia Đình. https://www.hdgmvietnam.com/chi-tiet/song-trong-sach-sach-moi-cua-uy-ban-muc-vu-gia-dinh-hdgmvn-37839 Music: https://www.purple-planet.com (A Fresh Start)

13m
Jun 19, 2021
Ep.12: Giết chết từ từ

__ __ --- Một cuốn sách về giáo dục giới tính cho giới trẻ. Tác giả phân tích tình dục dưới nhiều khía cạnh và nhiều ứng xử khác nhau, nhấn mạnh ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa và huấn quyền của Giáo Hội cũng như lương tâm con người, với lối trình bày nhẹ nhàng, sinh động, thực tế. Nguyên tác: A Case for Chastity, của tác giả Heather Gallagher và Peter Vlahutin. Chuyển ngữ: Sống Trong Sạch - Con đường dẫn đến tình yêu chân thật và tự do đích thực, bởi Đức Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn, chủ tịch Ủy Ban Mục Vụ Di Dân, và anh Gioan Lê Quang Vinh, Ủy Ban Mục Vụ Gia Đình. https://www.hdgmvietnam.com/chi-tiet/song-trong-sach-sach-moi-cua-uy-ban-muc-vu-gia-dinh-hdgmvn-37839 Music: https://www.purple-planet.com (A Fresh Start)

19m
Jun 18, 2021
Ep.11: Chỉ là ý nghĩ thôi mà

Có hai kết luận đặc biệt quan trọng trong chương này: Thứ nhất, Thiên Chúa nhân từ với những nỗ lực chân thành sống trong sạch của chúng ta. Thứ hai, trong sạch trong tư tưởng là điều quan trọng vì nếu không có nó thì hành động thiếu trong sạch sẽ dễ dàng xảy đến. --- Một cuốn sách về giáo dục giới tính cho giới trẻ. Tác giả phân tích tình dục dưới nhiều khía cạnh và nhiều ứng xử khác nhau, nhấn mạnh ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa và huấn quyền của Giáo Hội cũng như lương tâm con người, với lối trình bày nhẹ nhàng, sinh động, thực tế. Nguyên tác: A Case for Chastity, của tác giả Heather Gallagher và Peter Vlahutin. Chuyển ngữ: Sống Trong Sạch - Con đường dẫn đến tình yêu chân thật và tự do đích thực, bởi Đức Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn, chủ tịch Ủy Ban Mục Vụ Di Dân, và anh Gioan Lê Quang Vinh, Ủy Ban Mục Vụ Gia Đình. https://www.hdgmvietnam.com/chi-tiet/song-trong-sach-sach-moi-cua-uy-ban-muc-vu-gia-dinh-hdgmvn-37839 Music: https://www.purple-planet.com (A Fresh Start)

9m
Jun 17, 2021
Ep.10: Nếu không có tình dục, chúng ta có thể làm gì?

__ __ --- Một cuốn sách về giáo dục giới tính cho giới trẻ. Tác giả phân tích tình dục dưới nhiều khía cạnh và nhiều ứng xử khác nhau, nhấn mạnh ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa và huấn quyền của Giáo Hội cũng như lương tâm con người, với lối trình bày nhẹ nhàng, sinh động, thực tế. Nguyên tác: A Case for Chastity, của tác giả Heather Gallagher và Peter Vlahutin. Chuyển ngữ: Sống Trong Sạch - Con đường dẫn đến tình yêu chân thật và tự do đích thực, bởi Đức Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn, chủ tịch Ủy Ban Mục Vụ Di Dân, và anh Gioan Lê Quang Vinh, Ủy Ban Mục Vụ Gia Đình. https://www.hdgmvietnam.com/chi-tiet/song-trong-sach-sach-moi-cua-uy-ban-muc-vu-gia-dinh-hdgmvn-37839 Music: https://www.purple-planet.com (A Fresh Start)

17m
Jun 15, 2021
Ep.9: Đón nhận theo cách của bạn

__ __ --- Một cuốn sách về giáo dục giới tính cho giới trẻ. Tác giả phân tích tình dục dưới nhiều khía cạnh và nhiều ứng xử khác nhau, nhấn mạnh ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa và huấn quyền của Giáo Hội cũng như lương tâm con người, với lối trình bày nhẹ nhàng, sinh động, thực tế. Nguyên tác: A Case for Chastity, của tác giả Heather Gallagher và Peter Vlahutin. Chuyển ngữ: Sống Trong Sạch - Con đường dẫn đến tình yêu chân thật và tự do đích thực, bởi Đức Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn, chủ tịch Ủy Ban Mục Vụ Di Dân, và anh Gioan Lê Quang Vinh, Ủy Ban Mục Vụ Gia Đình. https://www.hdgmvietnam.com/chi-tiet/song-trong-sach-sach-moi-cua-uy-ban-muc-vu-gia-dinh-hdgmvn-37839 Music: https://www.purple-planet.com (A Fresh Start)

16m
Jun 13, 2021
Ep.8: Tình dục tuyệt vời

__ __ --- Một cuốn sách về giáo dục giới tính cho giới trẻ. Tác giả phân tích tình dục dưới nhiều khía cạnh và nhiều ứng xử khác nhau, nhấn mạnh ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa và huấn quyền của Giáo Hội cũng như lương tâm con người, với lối trình bày nhẹ nhàng, sinh động, thực tế. Nguyên tác: A Case for Chastity, của tác giả Heather Gallagher và Peter Vlahutin. Chuyển ngữ: Sống Trong Sạch - Con đường dẫn đến tình yêu chân thật và tự do đích thực, bởi Đức Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn, chủ tịch Ủy Ban Mục Vụ Di Dân, và anh Gioan Lê Quang Vinh, Ủy Ban Mục Vụ Gia Đình. https://www.hdgmvietnam.com/chi-tiet/song-trong-sach-sach-moi-cua-uy-ban-muc-vu-gia-dinh-hdgmvn-37839 Music: https://www.purple-planet.com (A Fresh Start)

17m
Jun 10, 2021
Ep.7: Tự do

__ __ --- Một cuốn sách về giáo dục giới tính cho giới trẻ. Tác giả phân tích tình dục dưới nhiều khía cạnh và nhiều ứng xử khác nhau, nhấn mạnh ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa và huấn quyền của Giáo Hội cũng như lương tâm con người, với lối trình bày nhẹ nhàng, sinh động, thực tế. Nguyên tác: A Case for Chastity, của tác giả Heather Gallagher và Peter Vlahutin. Chuyển ngữ: Sống Trong Sạch - Con đường dẫn đến tình yêu chân thật và tự do đích thực, bởi Đức Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn, chủ tịch Ủy Ban Mục Vụ Di Dân, và anh Gioan Lê Quang Vinh, Ủy Ban Mục Vụ Gia Đình. https://www.hdgmvietnam.com/chi-tiet/song-trong-sach-sach-moi-cua-uy-ban-muc-vu-gia-dinh-hdgmvn-37839 Music: https://www.purple-planet.com (A Fresh Start)

16m
Jun 09, 2021
Ep.6: Cảm nghiệm tình yêu chân thật

__ __ --- Một cuốn sách về giáo dục giới tính cho giới trẻ. Tác giả phân tích tình dục dưới nhiều khía cạnh và nhiều ứng xử khác nhau, nhấn mạnh ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa và huấn quyền của Giáo Hội cũng như lương tâm con người, với lối trình bày nhẹ nhàng, sinh động, thực tế. Nguyên tác: A Case for Chastity, của tác giả Heather Gallagher và Peter Vlahutin. Chuyển ngữ: Sống Trong Sạch - Con đường dẫn đến tình yêu chân thật và tự do đích thực, bởi Đức Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn, chủ tịch Ủy Ban Mục Vụ Di Dân, và anh Gioan Lê Quang Vinh, Ủy Ban Mục Vụ Gia Đình. https://www.hdgmvietnam.com/chi-tiet/song-trong-sach-sach-moi-cua-uy-ban-muc-vu-gia-dinh-hdgmvn-37839 Music: https://www.purple-planet.com (A Fresh Start)

14m
Jun 08, 2021
Ep.5: Hậu quả của tình dục ngoài hôn nhân

__ __ --- Một cuốn sách về giáo dục giới tính cho giới trẻ. Tác giả phân tích tình dục dưới nhiều khía cạnh và nhiều ứng xử khác nhau, nhấn mạnh ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa và huấn quyền của Giáo Hội cũng như lương tâm con người, với lối trình bày nhẹ nhàng, sinh động, thực tế. Nguyên tác: A Case for Chastity, của tác giả Heather Gallagher và Peter Vlahutin. Chuyển ngữ: Sống Trong Sạch - Con đường dẫn đến tình yêu chân thật và tự do đích thực, bởi Đức Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn, chủ tịch Ủy Ban Mục Vụ Di Dân, và anh Gioan Lê Quang Vinh, Ủy Ban Mục Vụ Gia Đình. https://www.hdgmvietnam.com/chi-tiet/song-trong-sach-sach-moi-cua-uy-ban-muc-vu-gia-dinh-hdgmvn-37839 Music: https://www.purple-planet.com (A Fresh Start)

17m
Jun 07, 2021
Ep.4: Đức trong sạch

__ __ --- Một cuốn sách về giáo dục giới tính cho giới trẻ. Tác giả phân tích tình dục dưới nhiều khía cạnh và nhiều ứng xử khác nhau, nhấn mạnh ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa và huấn quyền của Giáo Hội cũng như lương tâm con người, với lối trình bày nhẹ nhàng, sinh động, thực tế. Nguyên tác: A Case for Chastity, của tác giả Heather Gallagher và Peter Vlahutin. Chuyển ngữ: Sống Trong Sạch - Con đường dẫn đến tình yêu chân thật và tự do đích thực, bởi Đức Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn, chủ tịch Ủy Ban Mục Vụ Di Dân, và anh Gioan Lê Quang Vinh, Ủy Ban Mục Vụ Gia Đình. https://www.hdgmvietnam.com/chi-tiet/song-trong-sach-sach-moi-cua-uy-ban-muc-vu-gia-dinh-hdgmvn-37839 Music: https://www.purple-planet.com (A Fresh Start) 

17m
Jun 04, 2021
Ep.3: Hãy sống khác đi

Nếu chúng ta muốn có điều tốt nhất trong các tương quan thì chúng ta phải sống trong sạch, không phải vì Giáo hội hay cha mẹ chúng ta nói thế, nhưng vì chúng ta muốn đạt được một điều gì đó khác biệt hơn, tốt đẹp hơn và quý giá hơn. --- Một cuốn sách về giáo dục giới tính cho giới trẻ. Tác giả phân tích tình dục dưới nhiều khía cạnh và nhiều ứng xử khác nhau, nhấn mạnh ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa và huấn quyền của Giáo Hội cũng như lương tâm con người, với lối trình bày nhẹ nhàng, sinh động, thực tế. Nguyên tác: A Case for Chastity, của tác giả Heather Gallagher và Peter Vlahutin. Chuyển ngữ: Sống Trong Sạch - Con đường dẫn đến tình yêu chân thật và tự do đích thực, bởi Đức Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn, chủ tịch Ủy Ban Mục Vụ Di Dân, và anh Gioan Lê Quang Vinh, Ủy Ban Mục Vụ Gia Đình. https://www.hdgmvietnam.com/chi-tiet/song-trong-sach-sach-moi-cua-uy-ban-muc-vu-gia-dinh-hdgmvn-37839 Music: https://www.purple-planet.com (A Fresh Start)

12m
Jun 03, 2021
Ep.2: Các thái độ và những phương thế ứng xử

__ __ --- Một cuốn sách về giáo dục giới tính cho giới trẻ. Tác giả phân tích tình dục dưới nhiều khía cạnh và nhiều ứng xử khác nhau, nhấn mạnh ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa và huấn quyền của Giáo Hội cũng như lương tâm con người, với lối trình bày nhẹ nhàng, sinh động, thực tế. Nguyên tác: A Case for Chastity, của tác giả Heather Gallagher và Peter Vlahutin. Chuyển ngữ: Sống Trong Sạch - Con đường dẫn đến tình yêu chân thật và tự do đích thực, bởi Đức Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn, chủ tịch Ủy Ban Mục Vụ Di Dân, và anh Gioan Lê Quang Vinh, Ủy Ban Mục Vụ Gia Đình. https://www.hdgmvietnam.com/chi-tiet/song-trong-sach-sach-moi-cua-uy-ban-muc-vu-gia-dinh-hdgmvn-37839 MUSIC: HTTPS://WWW.PURPLE-PLANET.COM (A FRESH START)

13m
Jun 03, 2021
Ep.1: Lời giới thiệu

Một cuốn sách về giáo dục giới tính cho giới trẻ.  Tác giả phân tích tình dục dưới nhiều khía cạnh và nhiều ứng xử khác nhau, nhấn mạnh ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa và huấn quyền của Giáo Hội cũng như lương tâm con người, với lối trình bày nhẹ nhàng, sinh động, thực tế. Nguyên tác: A Case for Chastity, của tác giả Heather Gallagher và Peter Vlahutin. Chuyển ngữ: Sống Trong Sạch - Con đường dẫn đến tình yêu chân thật và tự do đích thực, bởi Đức Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn, chủ tịch Ủy Ban Mục Vụ Di Dân, và anh Gioan Lê Quang Vinh, Ủy Ban Mục Vụ Gia Đình. https://www.hdgmvietnam.com/chi-tiet/song-trong-sach-sach-moi-cua-uy-ban-muc-vu-gia-dinh-hdgmvn-37839 MUSIC: HTTPS://WWW.PURPLE-PLANET.COM (A FRESH START)

11m
Jun 02, 2021
Khi hai ta về một nhà

Tôi thừa nhận rằng tôi không hề biết cuộc sống hôn nhân sẽ như thế nào, cũng không hề biết liệu tôi và Daniel có hoà hợp được hay không... Nhưng tôi luôn biết mình không muốn sau ngày cưới, mọi thứ sẽ như 1 câu chuyện cũ. For English: https://chastity.com/2015/09/the-day-well-share-a-home/?fbclid=IwAR1lGKWnhLnbb9CIVOiF4ngaD5o8TgOOTkmIKWXpgL5zI7dFq94paLsh0q8 Music: https://www.purple-planet.com

5m
May 26, 2021
Nhân đức Tiết độ và Khôn ngoan

Trong podcast này, Joy muốn chia sẻ đến bạn bài viết về hai đức tính nhân bản: Tiết độ và Khôn ngoan, trích trong tuyển tập bài giảng của cha Thánh Josemaria Escriva, Đấng Sáng Lập Opus Dei có tên "Bạn của Chúa", được chuyển dịch từ bản tiếng Anh "Friends of God".  Mời các bạn cùng lắng nghe.  Opus Dei là gì? https://opusdei.org/vi-vn/section/opus-dei-la-gi/ Thánh Josemaria Escriva: https://opusdei.org/vi-vn/section/thanh-josemaria/ MUSIC: HTTPS://WWW.PURPLE-PLANET.COM

8m
May 24, 2021
Khi Thượng đế sáng tạo nên người nữ

(*) "ngày thứ Sáu": "ngày" theo cách tính thời xưa là một khái niệm chỉ một khoảng thời gian, không phải như ngày nay (1 ngày = 24 tiếng).   https://medium.com/@eva.hussain/when-god-created-woman-he-was-working-late-on-the-6th-day-8491e0672da5 MUSIC: HTTPS://WWW.PURPLE-PLANET.COM

3m
May 22, 2021
Độc thân là một món quà (dành cho các anh)

Nếu bạn cảm thấy cô đơn, hãy nghĩ đến những người khác đang cô đơn gấp bội. Hãy dành sự quan tâm nhiều hơn đến những thành viên trong gia đình. Bằng cách nhạy cảm trước những nhu cầu của người khác, bạn đang tôi luyện mình trở thành một người chồng, người cha tốt. Link bài gốc: https://chastity.com/qa/where-when-and-how-can-i-find-the-right-girl-for-me/?fbclid=IwAR1wND0o4uHVgFe_-Qj48Qd28uqFw_68vL3cJoH44f-K7G18x9EHI_Zo2X4 Music: https://www.purple-planet.com

4m
May 21, 2021
Độc thân là một món quà (dành cho chị em)

Đôi khi vì quá quan tâm đến việc tìm kiếm tình yêu, chúng ta quên mất việc tìm kiếm chính mình, và rèn luyện những đức tính cần thiết để trở thành một người bạn đời tuyệt vời... Bài viết được dịch từ trang web chastity.com (Mình cố tìm lại đường link chính xác nhưng không thấy, các bạn có thể đọc thêm những bài viết tương tự tại đây). Music: https://www.purple-planet.com

3m
May 20, 2021